Microsoft Dynamics NAV 2009'daki Zorunlu konum ayarı etkinleştirilirse, "Yeniden değerleme deftere nakil – Test" raporu (5812) çalıştırdığınızda, yanıltıcı bir uyarı iletisi alırsınız.


Bu makale Microsoft Dynamics NAV'a tüm ülkeler ve tüm dil yerel ayarları için geçerlidir.

Belirtiler


Stok Kurulumu iletişim kutusunda Microsoft Dynamics NAV 2009 Konum Zorunlu ayarı etkinleştirmek varsayalım. Bir yeniden değerleme günlüğü için "Yeniden değerleme deftere nakil – Test" (5812) raporu çalıştırdığınızda, konum kodunu beklenmedik şekilde belirtilmelidir bildiren yanıltıcı bir uyarı iletisi alırsınız.
Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Çözüm


Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.


Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilirler, ancak ilave işlevsellik sağlamak için bu örnekleri değiştirmezler veya belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yordamları yapılandırmazlar.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:
 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.
 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.


Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:
 1. Yeniden değerleme deftere nakil özelliklerinde kodunu değiştirmek - Test raporu (5812) aşağıdaki gibi:
  Varolan kodu
  ...{
  CaptionML=ENU=Revaluation Posting - Test;
  OnPreReport=BEGIN
  ItemJnlLineFilter := "Item Journal Line".GETFILTERS;
  GLSetup.GET;

  // Delete the following line.
  InvtSetup.GET;

  END;

  }
  DATAITEMS
  {
  ...
  Kod değiştirme
  ...{
  CaptionML=ENU=Revaluation Posting - Test;
  OnPreReport=BEGIN
  ItemJnlLineFilter := "Item Journal Line".GETFILTERS;
  GLSetup.GET;
  END;

  }
  DATAITEMS
  {
  ...
 2. Veri madde numarası 2 yeniden değerleme deftere nakil kodu Değiştir - Test raporu (5812) aşağıdaki gibi:
  Varolan kodu
  ...AddError(
  STRSUBSTNO(
  Text007,GenPostingSetup.TABLECAPTION,
  "Gen. Bus. Posting Group","Gen. Prod. Posting Group"));

  // Delete the following lines.
  IF InvtSetup."Location Mandatory" THEN BEGIN
  IF "Location Code" = '' THEN
  AddError(STRSUBSTNO(Text001,FIELDCAPTION("Location Code")));
  END;
  // End of the lines.

  IF "Item Journal Batch"."No. Series" <> '' THEN BEGIN
  IF (LastDocNo <> '') THEN
  IF ("Document No." <> LastDocNo) AND ("Document No." <> INCSTR(LastDocNo)) THEN
  AddError(Text008);
  LastDocNo := "Document No.";
  ...
  Kod değiştirme
  ...AddError(
  STRSUBSTNO(
  Text007,GenPostingSetup.TABLECAPTION,
  "Gen. Bus. Posting Group","Gen. Prod. Posting Group"));

  IF "Item Journal Batch"."No. Series" <> '' THEN BEGIN
  IF (LastDocNo <> '') THEN
  IF ("Document No." <> LastDocNo) AND ("Document No." <> INCSTR(LastDocNo)) THEN
  AddError(Text008);
  LastDocNo := "Document No.";
  ...
 3. Yeniden değerleme deftere nakil - Test raporu (5812) aşağıdaki genel değişkeni silin:
  • Adı: InvtSetup@1009
  • Veri türü: kayıt
  • Alt tür: Stok Kurulumu (313)

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum


Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.
Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.