Microsoft Dynamics NAV 2009 içinde birden çok sevk yeri adresine ve fatura yeri adresi olan bir müşteri için satış faturasını deftere naklettiğinizde "sevk yeri adresi yok" hata iletisi


Bu makale Microsoft Dynamics NAV 2009 için tüm ülkeler ve tüm dil yerel ayarları için geçerlidir.

Belirtiler


Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 ve Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) birden çok sevk yeri adresine sahip bir müşteri olduğunu varsayalım. Birden fazla müşteri siparişleri, farklı fatura yeri müşterilerinin kullanarak oluşturun. Müşteri için satış faturasını deftere naklettiğinizde konsolide satış faturası sevk irsaliyesi satırlarını kopyalarsanız, bu durumda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Sevk yeri adresi yok.

Çözüm


Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.


Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilirler, ancak ilave işlevsellik sağlamak için bu örnekleri değiştirmezler veya belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yordamları yapılandırmazlar.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:
 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.
 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.


Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:
 1. Satış sonrası kod (80) PostItemJnlLine işlevinde bir yerel deðiþken ekleyin ve sonra değişken aşağıdaki gibi belirtin:
  • Adı: SalesShipmentHeader
  • Türü: kayıt
  • Alt tür: SalesShipmentHeader (110)
 2. Satış sonrası kod (80) PostItemJnlLine işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu
  ...     ItemJnlLine."Document Date" := SalesHeader."Document Date";
  ItemJnlLine."Source Posting Group" := SalesHeader."Customer Posting Group";
  ItemJnlLine."Salespers./Purch. Code" := SalesHeader."Salesperson Code";
  IF SalesHeader."Ship-to Code" <> '' THEN BEGIN

  // Delete the following lines.
  ShipToAddress.GET("Sell-to Customer No.",SalesHeader."Ship-to Code");
  ItemJnlLine."Country/Region Code" := ShipToAddress."Country/Region Code";
  // End of the lines.

  END ELSE
  ItemJnlLine."Country/Region Code" := SalesHeader."Sell-to Country/Region Code";
  ItemJnlLine."Reason Code" := SalesHeader."Reason Code";
  ItemJnlLine."Item No." := "No.";
  ...

  Kod değiştirme
  ...     ItemJnlLine."Document Date" := SalesHeader."Document Date";
  ItemJnlLine."Source Posting Group" := SalesHeader."Customer Posting Group";
  ItemJnlLine."Salespers./Purch. Code" := SalesHeader."Salesperson Code";
  IF SalesHeader."Ship-to Code" <> '' THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  IF "Shipment No." <> '' THEN BEGIN
  SalesShipmentHeader.GET("Shipment No.");
  IF SalesShipmentHeader."Ship-to Code" <> '' THEN BEGIN
  ShipToAddress.GET("Sell-to Customer No.",SalesShipmentHeader."Ship-to Code");
  ItemJnlLine."Country/Region Code" := ShipToAddress."Country/Region Code";
  END ELSE
  ItemJnlLine."Country/Region Code" := SalesShipmentHeader."Sell-to Country/Region Code";
  END ELSE BEGIN
  ShipToAddress.GET("Sell-to Customer No.",SalesHeader."Ship-to Code");
  ItemJnlLine."Country/Region Code" := ShipToAddress."Country/Region Code";
  END;
  // End of the lines.

  END ELSE
  ItemJnlLine."Country/Region Code" := SalesHeader."Sell-to Country/Region Code";
  ItemJnlLine."Reason Code" := SalesHeader."Reason Code";
  ItemJnlLine."Item No." := "No.";
  ...

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum


Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.
Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.