Sistem Sayfa 0 olarak Microsoft Dynamics NAV İtalyanca sürümünde (12120) "KDV kayıt – Yazdır" raporu çalıştırdığınızda yeni mali yıl için sıfırlamıyor

Şunlar için geçerlidir: Dynamics NAV 2009Microsoft Dynamics NAV 5.0

Bu makale Microsoft Dynamics NAV'a (onu) İtalyanca Dil yerel ayar için geçerlidir.

Belirtiler


Microsoft Dynamics NAV İtalyanca sürümünde (12120) "KDV kayıt – Yazdır" raporu çalıştırdığınızda, sistem sayfa 0 yeni mali yıl için sıfırlanmaz. Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1'in İtalyanca sürümünde
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1'in İtalyanca sürümünde

Çözüm


Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.


Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilirler, ancak ilave işlevsellik sağlamak için bu örnekleri değiştirmezler veya belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yordamları yapılandırmazlar.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:
  • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.
  • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.


Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için "KDV kayıt – Yazdır" raporu (12120) veri madde numarası 2 kodu aşağıdaki gibi değiştirin:

Varolan kodu

...AccPeriod.SETRANGE("New Fiscal Year",TRUE);
AccPeriod.SETFILTER("Starting Date",'<=%1',StartingDate);
AccPeriod.FIND('+');

// Delete the following lines.
IF AccPeriod."Starting Date" = StartingDate THEN
VATRegister."Last Printed VAT Register Page" := 0;
// End of the lines.

IF PrintingType = PrintingType::Reprint THEN BEGIN
ReprintInfo.GET(ReprintInfo.Report::"VAT Register - Print",StartingDate,EndingDate,Code);
VATRegister."Last Printed VAT Register Page" := ReprintInfo."Last Printed Page";
...

Kod değiştirme

...AccPeriod.SETRANGE("New Fiscal Year",TRUE);
AccPeriod.SETFILTER("Starting Date",'<=%1',StartingDate);
AccPeriod.FIND('+');

// Add the following lines.
IF AccPeriod."Starting Date" = StartingDate THEN BEGIN
VATRegister."Last Printed VAT Register Page" := 0;
"Last Printed VAT Register Page" := 0;
END;
// End of the lines.

IF PrintingType = PrintingType::Reprint THEN BEGIN
ReprintInfo.GET(ReprintInfo.Report::"VAT Register - Print",StartingDate,EndingDate,Code);
VATRegister."Last Printed VAT Register Page" := ReprintInfo."Last Printed Page";
...

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1'in İtalyanca sürümünde
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1'in İtalyanca sürümünde

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum


Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.
Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.