Internet Explorer'da şifreleme düzeyi 0-bit olarak görünüyor

Belirtiler

Microsoft Internet Explorer'da, aşağıdaki davranışlarla karşılaşabilirsiniz:
 • Yardım menüsünde Internet Explorer Hakkında'yı tıklattığınızda, Şifreleme Düzeyi değeri 0-bit olarak görünür.
 • SSL güvenli Web sitelerinde Web sayfalarına bağlanamaz ve sayfaları görüntüleyemezsiniz.

Neden

Bu davranış Schannel.dll, Rsabase.dll veya Rsaenh.dll dosyaları eksikse, bozuksa veya yanlış sürüme sahipse oluşabilir.

Çözüm

Bu davranışı gidermek için, işletim sisteminize uygun olan yöntemi kullanın.

Yöntem 1: Microsoft Windows Millennium Edition

Adım 1: Schannel.dll, Rsabase.dll ve Rsaenh.dll dosyalarını yeniden adlandırın

 1. Windows Millennium Edition Başlangıç disketini sürücüye yerleştirin ve bilgisayarı yeniden başlatın.

  Windows Millennium Edition'da Başlangıç disketi oluşturma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  267287 Windows Millennium Edition'da başlangıç disketi nasıl oluşturulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

 2. Başlangıç menüsü görüntülendiğinde, OK tuşlarını kullanarak Bilgisayarı CD-ROM Desteğiyle Başlat seçeneğini belirleyin ve sonra ENTER tuşuna basın.
 3. CD-ROM sürücünüzün harfini not alın.
 4. Komut istemine, satır sonlarında ENTER tuşuna basarak aşağıdaki satırları yazın.

  Not C: Windows'un yüklü olduğu sürücüdür:
  C:
  cd windows\system
 5. Schannel.dll, Rsabase.dll ve Rsaenh.dll dosyalarını (varsa), .old dosya adı uzantısını kullanarak yeniden adlandırın. Bunu yapmak için, satır sonlarında ENTER tuşuna basarak aşağıdaki komut satırlarını yazın:
  ren schannel.dll schannel.old
  ren rsabase.dll rsabase.old
  ren rsaenh.dll rsaenh.old

Adım 2: Schannel.dll, Rsabase.dll ve Rsaenh.dll dosyalarının yeni kopyalarını ayıklayın

 1. Windows Millennium Edition CD'nizi CD-ROM veya DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
 2. Komut istemine, satır sonlarında ENTER tuşuna basarak aşağıdaki satırları yazın:
  A:
  ext
 3. Windows CAB dosyalarının yolunu yazmanız istendiğinde, aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  sürücü:\win9x
  Not Sürücü, CD-ROM sürücünüzün harfidir. Örneğin,
  E:\win9x
  yazın. Not Windows'un bir özgün donanım üreticisi (OEM) yüklemesine sahipseniz, yükleme dosyaları aşağıdaki klasörde de bulunabilir:
  sürücü:\Windows\Options\Install
  Not Sürücü, Windows'un yüklü olduğu sürücüdür.

  Bu dosyalar bilgisayarınızda varsa, dosyaları sabit diskinizdeki ilgili klasörden ayıklayabileceğiniz için Windows CD'niz gerekmez. Örneğin, aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:
  C:\Windows\Options\Install
 4. Ayıklamak istediğiniz dosyaların adlarını yazmanız istendiğinde, aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  schannel.dll rsabase.dll rsaenh.dll
 5. Yolu yazmanız istendiğinde, aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  sürücü:\Windows\System
  Not Sürücü, Windows'un yüklü olduğu sürücüdür.
 6. Bu işlemi onaylamanız istendiğinde, Y yazın ve ENTER tuşuna basın.
 7. Windows Millennium Edition Başlangıç disketini sürücüden çıkarın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

  Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı aracını kullanarak dosyaları ayıklama hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  265371 Windows Me'de korumalı bir dosya nasıl ayıklanıp değiştirilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Adım 3: Advapi32.dll dosyasının sürümünü doğrulama

 1. Windows Gezgini'ni başlatın ve aşağıdaki dosyayı bulun:
  sürücü:\Windows\System\Advapi32.dll
  Not Sürücü, Windows'un yüklü olduğu sürücüdür.
 2. Advapi32.dll dosyasını sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 3. Sürüm sekmesini tıklatın.
 4. Advapi32.dll dosyasının sürümünü not alın. Bu dosyanın sürümü 4.90.0.3000 veya daha büyükse, 1. ve 2. adımları yineleyerek dosyanın yeni bir kopyasını sürücü:\Windows\ System klasörüne ayıklamalısınız.

Adım 4: Schannel.dll, Rsabase.dll, Rsaenh.dll, Security.dll ve Secur32.dll dosyalarını yeniden kaydettirin

Not Yeniden kaydettirdiğiniz her dosya için bu adımları ayrı ayrı uygulayın.
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. kutusuna, aşağıdaki komutlardan birini (yeniden kaydettirdiğiniz dosya için olanı) yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  sürücü:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\schannel.dll

  sürücü:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\rsabase.dll

  sürücü:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\rsaenh.dll

  sürücü:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\security.dll

  sürücü:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\secur32.dll
  Not Sürücü, Windows'un yüklü olduğu sürücüdür.
 3. "Dosya adı dosyasındaki DllRegisterServer başarılı oldu" iletisini aldığınızda Tamam'ı tıklatın.

Adım 5: Internet Explorer'da şifreleme düzeyini doğrulayın

Internet Explorer'ı başlatın ve Yardım menüsünde Internet Explorer Hakkında'yı tıklatın. Şifreleme Düzeyi değerinin 128-bit olduğunu doğrulayın.

Yöntem 2: Microsoft Windows 98 ve Microsoft Windows 98 İkinci Sürüm

 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gidin, Klasör Seçenekleri'ni ve sonra da Görünüm sekmesini tıklatın.
 2. Gelişmiş ayarlar kutusunda, Tüm dosyaları göster'i tıklatın, Bilinen dosya türleri için dosya uzantılarını gizle onay kutusunu (işaretliyse) temizleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 3. Windows Gezgini'ni başlatın ve sürücü:\Windows\System klasörünü bulun.

  Not Sürücü, Windows'un yüklü olduğu sürücüdür.
 4. Schannel.dll, Rsabase.dll ve Rsaenh.dll dosyalarını (varsa) .old dosya adı uzantısını kullanarak yeniden adlandırın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Schannel.dll dosyasını sağ tıklatın ve Yeniden Adlandır'ı tıklatın.
  2. schannel.old yazın ve ENTER tuşuna basın.
  3. 2a ve 2b adımlarını yineleyerek Rsabase.dll ve Rsaenh.dll dosyalarını Rsabase.old ve Rsaenh.old olarak yeniden adlandırın.
 5. Internet Explorer'ı yeniden yükleyin. Bunu yapmak için, Internet Explorer sürümünüze uygun yöntemi kullanın:

  Microsoft Internet Explorer 6

  1. Microsoft Internet Explorer 6'yı karşıdan yükleyip kurun veya Microsoft Internet Explorer 6'yı yeniden yükleyin. Bunu yapmak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Not Tüm öğeler yeniden yüklensin mi? iletişim kutusu görüntülenirse, Tüm bileşenleri yeniden yükle'yi ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
  2. Bilgisayarı yeniden başlatın, Internet Explorer'ı başlatın, Yardım menüsünde Internet Explorer Hakkında'yı tıklatın ve Şifreleme Düzeyi'nin 128-bit olarak ayarlandığını doğrulayın.

Yöntem 3: Microsoft Windows XP

Internet Explorer veya Windows XP'yi onarın ya da yeniden yükleyin.

Bunun nasıl yapılacağı konusunda ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
318378 Windows XP'de Internet Explorer ve Outlook Express nasıl yeniden yüklenir veya onarılır


315341 Windows XP'nin yerinde yükseltilmesi (yeniden yüklemesi) nasıl gerçekleştirilir


Daha fazla bilgi

Bilgisayarınızı 128-bit şifreleme düzeyine geri yükledikten sonra SSL güvenli Web sitelerindeki Web sayfalarını yine görüntüleyemiyorsanız şu adımları izleyin:
 1. Araçlar menüsünde Internet Seçenekleri'ni tıklatın ve sonra da Gelişmiş sekmesini tıklatın.
 2. Güvenlik altında, SSL2.0 Kullan ve SSL3.0 Kullan onay kutularını (henüz işaretli değillerse) işaretleyin.
 3. Tamam'ı tıklatın.

Referanslar

Benzer bir sorunu giderme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
303807 Güvenli bir Web sitesinden Web sayfası görüntülemeye çalıştığınızda "Sayfa görüntülenemiyor" hata iletisi

Sıkıştırılmış Windows dosyalarını ayıklama hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
129605 NASIL YAPILIR: Sıkıştırılmış Özgün Windows Dosyalarını Ayıklamak


Windows'un hangi klasörde yüklü olduğunu belirleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
305792 Windows'un hangi klasörde yüklü olduğu nasıl belirlenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Özellikler

Makale No: 261328 - Son İnceleme: 28 Şub 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim