Virüsten Koruma Araçları _Restore Klasöründeki Virüs Bulaşmış Dosyaları Temizleyemiyor

BB İçeriği Yasal Uyarısı Kaldırıldı

Bu makale, Microsoft'un artık destek sağlamadığı ürünler ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu nedenle, bu makale "olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.

Belirtiler

Bir virüsten koruma programı çalıştırdığınızda, _Restore\Temp veya _Restore\Archive klasörlerindeki bir veya daha fazla dosyanın virüs içerdiğini veya dosyalara virüs bulaştığını belirten bir rapor alabilirsiniz. Ayrıca, virüsten koruma programını virüsü dosyadan veya dosyalardan kaldıramadığını belirtebilir.

Neden

Bu davranış, Windows Millennium Edition (Me)'deki Sistem Geri Yükleme özelliğinin Windows Me sistem bölümündeki _Restore klasöründeki tüm klasörleri ve dosyaları koruması nedeniyle oluşur. Bu klasör ve tüm alt klasörleri, Sistem Geri Yükleme özelliğinin bilgisayarınızın işletim sistemini önceki bir zamandaki önceki bir duruma geri yüklemek için kullandığı veri deposudur.

Bazı virüsten koruma programları .zip veya .cab dosya biçiminde sıkıştırılmış veya saklanmış dosyalarla çalışabildiği halde, Sistem Geri Yükleme özelliği bu hizmet programlarının veri deposundaki bu dosyaları denetlemesine izin vermez. Veri deposu, veri bütünlüğüne yardımcı olmak amacıyla korunur ve Sistem Geri Yükleme özelliği veri deposuna erişim elde etmek amacıyla kullanabileceğiniz tek yöntemdir. Bu nedenle, virüsten koruma programı veri deposundaki dosya veya dosyalardan virüsü kaldıramaz. Veri deposundaki dosyalar pasiftir ve sadece Sistem Geri Yükleme özelliği tarafından kullanılabilirler.

Çözüm

Bu davranışın çözümü için, uygun yöntemi kullanın.

İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Özelliğini Kullanın

FIFO yordamı en eski geri yükleme noktalarını temizler, böylece daha yeni, daha güncel geri yükleme noktaları veri deposuna eklenebilir. FIFO, veri deposundaki dosyalar veri deposunun boyutu üst sınırın yüzde 90'ına ulaştığında otomatik olarak başlar. Sistem Geri Yükleme ilk olarak, veri deposundaki dosyalar veri deposu boyutu üst sınırının en fazla yüzde 50'sini kaplayana kadar en eski dosyaları temizler.

Örneğin, veri deposu boyutu üst sınırı 400 megabayt (MB) ise, yüzde 90'ı 360 MB'dir ve yüzde 50'si 200 MB'dir. _Restore klasörünün özelliklerine baktığınızda veri deposu 200 MB ise, boyut üst sınırının 50'sidir. Veri deposunun boyutunu en az 200 MB olarak ayarlarsanız, Uygula'yı tıklattığınızda FIFO oluşur.

NOT: Veri deposu en alt sınırın (200 MB) yüzde 90'ından (180 MB) azsa, boyutun ayarlanması geri yükleme noktalarının temizlenmesinde etkili olmaz. Bu senaryoda, bu makalede açıklanan yöntemlerin kullanımını dikkatlice göz önünde bulundurmalısınız.

Bir süre sonra, veri deposunun en üst sınırına erişildiğinde veri deposu geri yükleme noktalarını bir FIFO temelinde siler. Bilgisayarınızda daha günce geri yükleme noktalarını saklamak için FIFO'nun eski geri yükleme noktalarını silmek için kullanılabileceği bir kaç senaryo vardır.

FIFO Yöntemi 1

Sistem temizlendiyse hiç bir eylem gerekmez ve virüsten koruma programı tarafından yalnızca veri deposunun şüpheli dosyalar içerdiği rapor edilir. Tüm virüs bulaşmış dosyalar FIFO temelinde işlenenip atılana kadar, virüsten koruma programı veri deposunda hala erişim elde edemediği virüs bulaşmış dosyalar olduğunu rapor edebilir.

FIFO Yöntemi 2

Veri deposunu yeniden boyutlandırararak, eski geri yükleme noktalarını veri deposundan kaldırmak üzere FIFO özelliğini tetikleyebilirsiniz. Veri deposunun boyutunu ayarlamak için Sistem Geri Yükleme'yi kullanmak:

 1. Veri deposunda gerçekten ne kadar veri bulunduğunu belirlemek için _Restore klasörünün özelliklerini görüntüleyin. Bunu, bu adımın veri deposunda etkisi olup olmayacağını belirlemek için yaparsınız. Veri deposu en alt sınırın (200 MB) yüzde 90'ından (180 MB'den) daha azını kullanıyorsa, bu yöntem geri yükleme noktalarının temizlenmesinde etkili olmayabilir. Veri deposunun yüzde 90'ından daha azı kullanılıyorsa, en düşük ayarlarda bile FIFO yöntemini kullanmayı veya bu makalede daha sonra listenen "Veri Deposunu El ile Temizleme" yöntemini kullanmayı düşünmelisiniz.
 2. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'a gidin ve sonra Denemetim Masası'nı tıklatın.
 3. Sistem'i çift tıklatın ve sonra Performans sekmesini tıklatın.
 4. Dosya Sistemi'ni tıklatın.
 5. Sistem Geri Yükleme disk alanı kullanımı kaydırıcısını uygun düşük miktara ayarlayın ve sonra Uygula'yı tıklatın.

  Sistem Geri Yükleme disk alanı kullanımı kaydırıcısını veri deposu için ayrılacak en az alan miktarını, en çok alan miktarını veya ikisi arasındaki bir alanı seçmek için kullanabileceğinizi unutmayın. Kaydırıcıyı daha düşük bir değere ayarlamak FIFO'yu tetikleyen değerleri değiştirir. Tüm değişikliklerin etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.
 6. Tamam'ı tıklatın ve sonra Sistem özelliklerini kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
 7. Virüs bulaşan dosyaların veri deposundan temizlendiğinden emin olmak için, bilgisayarı taramak üzere virüsten koruma programı kullanın. Veri deposunda hala virüslü dosyalar varsa, önceki adımları tekrarlayın ve veri deposu virüs buluşan dosyalardan temizlenene kadar veri deposu boyutunu küçültün.

  Ne kadar gerideki geri yükleme noktalarının temizlendiğini görüntülemek için Sistem Geri Yükleme aracındaki takvim sayfasını da kullanabilirsiniz.
 8. Virüs bulaşan dosyalar bu yöntem kullanılarak veri deposundan temizlendikten sonra, kaydırıcıyı özgün veya uygun boyutuna döndürün ve açık pencereleri kapatmak için Tamam'ı tıklatın ve sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Veri deposunu en düşük boyutta yeniden boyutlandırdıktan sonra veri deposunda hala virüslü bir dosya varsa, bu dosyanın FIFO temelinde (FIFO Yöntemi 1) işlenip atılması için bekleyebilir veya bilgisayarınızdaki tüm geri yükleme noktalarını kaldırmak için bu makalede daha sonra açıklanan "Veri Deposunu El ile Temizleme" yöntemini kullanmayı düşünebilirsiniz.

Veri Deposunu El ile Temizleyin

Virüs bulaşan dosya veya dosyaları tamamen ve hemen kaldırmak için, Sistem Geri yükleme özelliğini devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin.

UYARI: Aşağıdaki adımları izlemek veri deposundan tüm geri yükleme noktalarını kaldıracaktır. Eğer sorunlara neden olacaksa bu yöntemi kullanmayın. Sistem Geri Yükleme özelliğini tekrar etkinleştirdiğinizde, Sistem Geri Yükleme özelliği yeni bir geri yükleme noktası oluşturacak ve sonra bilgisayarınızı izlemeyi sürdürecektir.

 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'a gidin ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Sistem'i çift tıklatın ve sonra Performans sekmesini tıklatın.
 3. Dosya Sistemi'ni tıklatın ve sonra Sorun Giderme sekmesini tıklatın.
 4. Sistem Geri Yüklemeyi Devre Dışı Bırak onay kutusunu seçmek için tıklatın, Uygula'yı tıklatın, Sistem Geri Yüklemeyi Devre Dışı Bırak onay kutusunu temizlemek için tıklatın, Uygula'yı tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 5. İstendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayar yeniden başladığında, veri deposu temizlenir ve Sistem Geri Yükleme özelliği tekrar sistemi izlemeye başlar.

Durum

Bu davranış tasarım gereğidir.

Daha fazla bilgi

_Restore klasörü varsayılan olarak korunur ve programların bu klasördeki dosyaları kullanması veya denetlemesi engellenir. Bu dosyalar veri deposundayken pasiftir ve Sistem Geri Yükleme dışında hiç bir yardımcı program tarafından kullanılmazlar.

Sistem Geri Yükleme özelliği virüs bulaşmalarını veya virüs etkinliğini taramak veya algılamak üzere tasarlanmamıştır. Çoğu bilgisayar virüs bulaşmaları .exe veya .com uzantılı dosyaları arar veya onlara saldırır. Bunlar Sistem Geri Yükleme özelliğinin izlemek üzere tasarlandığı dosya türleridir.

NOT: Bilgisayarınızı yüklü bir virüsten koruma aracınızın olmadığı önceki bir duruma geri yüklerseniz, bir virüsten koruma aracı yüklemeniz ve geri yüklenen ve virüs bulaşmış olan tüm dosyaları temizlemeniz gerekir.
Özellikler

Makale No: 263455 - Son İnceleme: 4 Eki 2004 - Düzeltme: 1

Geri bildirim