Excel'de metnin büyük ve küçük harflerini değiştirme

™zet

Bu makalede, çalışma sayfası işlevleri kullanarak metnin büyük ve küçük harflerini nasıl değiştireceğiniz açıklanır.

Daha fazla bilgi

Microsoft Excel, metnin büyük ve küçük harflerini değiştirmek için kullanabileceğiniz aşağıdaki üç çalışma sayfası işlevini içerir:
KÜÇÜKHARF - Metnin içerdiği tüm büyük harfleri küçük harfe dönüştürür.

BÜYÜKHARF - Metnin içerdiği tüm küçük harfleri büyük harfe dönüştürür.

YAZIM.DÜZENİ - Metin dizesindeki ilk harfi ve metindeki harf dışında herhangi bir karakterden sonra gelen ilk harfi büyük harf yapar. Tüm diğer harfleri küçük harfe dönüştürür.
Bu işlevleri kullanarak, bir çalışma sayfasındaki varolan metnin büyük ve küçük harflerini değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örneği inceleyin.

Aşağıdaki değerleri bir çalışma sayfasına yazın:

A1: ABCD
A2: EFGH
A3: IJKL
A4: MNOP
A5: QRST
Y6: UVWX
Y7: YZ
Excel 2007'de veya Excel 2010'da bu hücreleri küçük harf yapmak için şu adımları izleyin:  
 1. B1 hücresine aşağıdaki formülü yazın:
  =KÜÇÜKHARF(A1)
 2. B sütununda, A sütunundaki veri içeren hücrelerin sağında yer alan tüm hücreleri seçin. Bu örnekte, B1 ile B7 arasındaki hücreleri vurgulayın.
 3. Sırasıyla Giriş'i, Doldur'u ve sonra da Aşağı'yı tıklatın.

  Not Yeni sütun artık A sütunundaki metnin küçük harfle yazılmış şeklini içerir.

  Not B1 hücresini tıklatıp doldurma tutamacını B7 hücresine sürükleyerek B2 ile B7 arasındaki hücreleri de doldurabilirsiniz.
 4. B1 ile B7 arasındaki hücreleri vurgulayın, Giriş'i tıklatın ve ardından Kopyala'yı tıklatın.
 5. Dönüştürülen değerleri A sütununa yapıştırmak için sırasıyla A1 hücresini, Yapıştır'ı, Özel Yapıştır'ı, Değerler'i ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. B sütununu silin. Bunu yapmak için, Giriş'i tıklatın, B sütununu tıklatın ve ardından Sil'i tıklatın.
A sütunundaki metin artık küçük harflidir:

A1: abcd
A2: efgh
A3: ijkl
A4: mnop
A5: qrst
Y6: uvwx
Y7: yz


Excel 2003'te ve önceki Excel sürümlerinde bu hücreleri küçük harf yapmak için şu adımları izleyin:
 1. B sütununu seçip Ekle menüsünde Sütun'u tıklatarak, A sütununun sağına bir sütun ekleyin.
 2. B1 hücresine aşağıdaki formülü yazın:
  =KÜÇÜKHARF(A1)
 3. B sütununda, A sütunundaki veri içeren hücrelerin sağındaki tüm hücreleri seçin.
 4. Düzen menüsünde Doldur'un üzerine gelin ve Aşağı'yı tıklatın.

  Yeni sütun artık A sütunundaki metnin küçük harfle yazılmış şeklini içerir.
 5. Aynı aralık seçili olarak, Düzen menüsünde Kopyala'yı tıklatın.
 6. A1 hücresini seçin ve Düzen menüsünde Özel Yapıştır'ı tıklatın. Yapıştır altında Değerler'i tıklatın ve dönüştürülen değerleri A sütununun başına geri yapıştırmak üzere Tamam'ı tıklatın.
 7. B sütununu seçip Düzen menüsünde Sil'i tıklatarak sütunu silin.
A sütunundaki metin artık küçük harflidir:

A1: abcd
A2: efgh
A3: ijkl
A4: mnop
A5: qrst
Y6: uvwx
Y7: yz

Referanslar

Excel metin işlevleri hakkında daha fazla bilgi için, Yardım menüsünde Microsoft Excel Yardımı'nı tıklatın, Office Yardımcısı'na veya Yanıt Sihirbazı'na metnin büyük ve küçük harfleri yazın ve sonra döndürülen konuları görüntülemek üzere Ara'yı tıklatın.
Özellikler

Makale No: 263580 - Son İnceleme: 28 Şub 2013 - Düzeltme: 1

Geri bildirim