SharePoint 'te zengin metin Düzenleyicisi 'nde biçimlendirme yaparken ENTER tuşuna basıldığında ek satır sonları

Şunlar için geçerlidir: SharePoint Server 2019SharePoint Server 2013SharePoint Server 2016

Belirti


SharePoint sitesindeki içeriği düzenlemek için yerleşik zengin metin Düzenleyicisi 'ni (RTE) kullandığınızda, ENTER tuşuna basıldığında ek bir satır boşluğu eklenir. Metin düzenleyicisinden birden çok satır kopyalayıp yapıştırdığınızda bu sorun oluşmaz.  

Neden


Bu beklenen davranıştır. Varsayılan olarak, RTE paragraf girintilerini ve metin hizalamasını satır içi stiller kullanarak biçimlendirir. Stiller metin düzenleyicileri arasında tutarlı değildir.
Örneğin:
  • Herhangi bir metin yazdığınızda ve RTE ENTER tuşuna bastığınızda, <p> paragraf etiketini ekler... </p>.
  • Herhangi bir metin yazdığınızda ve Not defteri 'nde ENTER tuşuna bastığınızda, <br/> etiketi ekler.

Çözüm


SharePoint RTE, tek satır sonu eklemek için ' SHIFT + ENTER ' kullanın.

Ek Bilgi


SharePoint RTE birçok HTML Düzenleyicisi ile aynı şekilde davranır. ENTER tuşu yeni bir paragraf ekler (ek boşlukta).
RTE 'ya ENTER tuşuna bastığınızda, <p> paragraf etiketini ekler... </p>....