Performans Sayaçları Yüklenirken Olay Kimliği 2003 Uyarı İletisi Günlüğe Kaydediliyor

Belirtiler

FAT veya FAT32 dosya sistemini kullanan (yükleme işlemi sırasında biçimlendirilmiş olan) Windows 2000'i yükledikten sonra aynı Kur işleminde Internet Information Services (IIS) de yüklerseniz, Sistem İzleyicisi'ni başlatıp sayaçlar eklediğinizde Uygulama olay günlüğüne olay kimliği 2003 uyarı iletileri kaydedilebilir. Bu sorun, hizmet paketi yüklenmemiş NTFS sürücülerinde, Windows 2000 Kur çalıştırılmadan önce FAT veya FAT32 sürücüsü biçimlendirilmişse veya IIS daha sonra eklenirse oluşmaz. Olay kimliği 2003 uyarı iletisi aşağıdaki metni içerir:
"W3SVC" hizmeti için "C:\WINNT\system32\w3ctrs.dll" performans kitaplığının yapılandırma bilgileri kayıt defterindeki güvenilen performans kitaplığı bilgileriyle eşlemiyor. Bu kitaplıktaki işlevler güvenilen olarak kabul edilmeyecek.

"InetInfo" hizmeti için "C:\WINNT\system32\infoctrs.dll" performans kitaplığının yapılandırma bilgileri kayıt defterindeki güvenilen performans kitaplığı bilgileriyle eşlemiyor. Bu kitaplıktaki işlevler güvenilen olarak kabul edilmeyecek.

"ASP" hizmeti için "C:\WINNT\system32\aspperf.dll" performans kitaplığının yapılandırma bilgileri kayıt defterindeki güvenilen performans kitaplığı bilgileriyle eşlemiyor. Bu kitaplıktaki işlevler güvenilen olarak kabul edilmeyecek.

Çözüm

Bu sorunu çözümlemek için, komut istemini kullanarak aşağıdaki komutları %SystemRoot%\System32 klasöründe çalıştırarak IIS performansı dinamik bağlantı kitaplıklarını (DLL dosyalarını) kaldırıp yeniden yükleyin. Bu komutlar çalıştırıldıktan sonra, uyarı iletileri günlüğe kaydedilmez:
unlodctr w3svc
unlodctr msftpsvc
unlodctr asp
unlodctr inetinfo
lodctr w3ctrs.ini
lodctr ftpctrs.ini
lodctr axperf.ini
lodctr infoctrs.ini
Bu komutları çalıştırdıktan sonra, değişikliklerin etkinleştirilmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız.
Özellikler

Makale No: 267831 - Son İnceleme: 8 Mar 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim