Uygulama günlüğüne sürekli olarak ESENT 1000, 1202, 412ve 454 olay kimlikleri kaydediliyor

Belirtiler

Aşağıdaki olay kimliği iletileri her beş dakikada bir Uygulama günlüğüne kaydedilir:

İleti 1İleti 2İleti 3İleti 4

Neden

Bu sorun, yerel Grup İlkesi veritabanı dosyası bozulduysa oluşur.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için yerel Grup İlkesi dosyasını yeniden oluşturmak üzere bu bölümde açıklanan yordamı kullanın.

Önemli Etki alanı denetleyicisinde güvenlik şablonu uygulamak, Varsayılan Etki Alanı Denetleyicisi İlkesi veya Varsayılan Etki Alanı İlkesi ayarlarını değiştirebilir. Uygulanan şablon, diğer programlar tarafından oluşturulan yeni dosyalardaki izinlerin, kayıt defteri anahtarlarının ve sistem hizmetlerinin üzerine yazabilir Güvenlik şablonu uyguladıktan sonra bu ilkeleri geri yüklemek gerekli olabilir. Bu adımları bir etki alanı denetleyicisinde gerçekleştirmeden önce SYSVOL paylaşımının yedeğini oluşturun.

Not Aşağıdaki yordamı kullandığınızda, bilgisayarınız Yerel Güvenlik İlkesinin tanımlı olmadığı özgün yükleme durumuna döndürülür. Dosyaları yeniden adlandırmak veya taşımak için bilgisayarınızı Güvenli modda başlatmanız gerekebilir. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için Windows 2000 Yardımı'na bakın.

  1. %SystemRoot%\Security klasörünü açın, yeni bir klasör oluşturun ve sonra bu klasörü "EskiGüvenlik" olarak adlandırın.
  2. %SystemRoot%\Security klasöründeki .log ile biten tüm dosyaları EskiGüvenlik klasörüne taşıyın.
  3. %SystemRoot%\Security\Database klasöründe Secedit.sdb dosyasını bulun ve bu dosyayı "Secedit.old" olarak yeniden adlandırın.
  4. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, mmc yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  5. Konsol'u tıklatın, Ek Bileşen Ekle/Kaldır'ı tıklatın ve ardından Güvenlik ve Yapılandırma ek bileşenini ekleyin.
  6. Güvenlik Yapılandırması ve Çözümlemesi'ni sağ tıklatın ve sonra Veritabanı Aç'ı tıklatın.
  7. %SystemRoot%\Security\Database klasörüne gidin, Dosya adı kutusuna Secedit.sdb yazın ve 'ı tıklatın.
  8. Bir şablon almanız istendiğinde, Setup Security.inf'i tıklatın ve ardından 'ı tıklatın.

    Not "Erişim reddedildi" iletisi alırsanız, bu iletiyi güvenle yok sayabilirsiniz.
Özellikler

Makale No: 278316 - Son İnceleme: 18 May 2005 - Düzeltme: 1

Geri bildirim