Exchange kaynak posta kutusunu taşıyamıyor veya posta kutusunda oturum açamıyorsunuz

Belirtiler

Bir posta kutusunu Microsoft Exchange Server 5.5 bilgisayarından Microsoft Exchange 2000 Server veya Microsoft Exchange Server 2003 bilgisayarına taşıdığınızda aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Hata: Hedef posta kutusu açılıyor.
CN=DDD R1,OU=Recipients,DC=dune,DC=com:
Bilgi deposu açılamadı.
MAPI sağlayıcısı başarısız oldu.
MAPI 1.0
Kimlik no: 8004011d-0289-00000000
Ayrıca, Uygulama günlüğüne aşağıdaki olay kimliğine sahip iletiler kaydedilebilir:

Olay Türü:Bilgi
Olay Kaynağı:MSExchangeAdmin
Olay Kategorisi:Posta Kutusunu Taşı
Olay Kimliği:1006
Tarih:11/3/2000
Saat:16:24:53
Kullanıcı:Yok
Bilgisayar:ALIA
Açıklama:
'DDD R1' posta kutusu taşınmaya başlandı.
Kaynak Veritabanı: /o=Microsoft/ou=AdminGroup/cn=Configuration/cn=Servers/cn=SERVER1/cn=Microsoft Private MDB
Hedef Veritabanı:
/o=Microsoft/ou=AdminGroup/cn=Configuration/cn=Servers/cn=SERVER2/cn=Microsoft Private MDB
Exchange DN: /o=Microsoft/ou=AdminGroup/cn=Recipients/cn=Alias
Olay Türü:Uyarı
Olay Kaynağı:MSExchangeIS
Olay Kategorisi:Genel
Olay Kimliği:9548
Tarih:11/3/2000
Saat:16:24:54
Kullanıcı:Yok
Bilgisayar:ALIA
Açıklama:
Devre dışı bırakılan /o=Microsoft/ou=AdminGroup/cn=Recipients/cn=Alias kullanıcısının yönetici hesabı SID'si yok. Active Directory MMC'yi kullanarak bu kullanıcının yönetici hesabı olarak etkin bir hesabı ayarlayın.
Olay Türü:Hata
Olay Kaynağı:MSExchangeIS Posta Kutusu Deposu
Olay Kategorisi:Oturum açma
Olay Kimliği:1022
Tarih:11/3/2000
Saat:16:24:55
Kullanıcı:Yok
Bilgisayar:ALIA
Açıklama:
"İlk Depolama Grubu\Özel Bilgi Deposu (ALIA)" veritabanında Oturum Açma Hatası - Windows 2000 hesabı ETKİALANI\yönetici; posta kutusu /o=Microsoft/ou=AdminGroup/cn=Recipients/cn=ALIAS. Hata: -2147221231
0x8004011d hata iletisi kimliği, MAPI_E_FAILONEPROVIDER işlevine başvurur. Hata olay kimlikleri 0x80040111 ve -2147221231, MAPI_E_LOGON_FAILED işlevine karşılık gelir.

Exchange 2000 veya Exchange 2003 bilgisayarındaki posta kutusunda oturum açmaya çalıştığınızda da benzer bir hata sırası görüntülenebilir.

Neden

Bu sorun, posta kutusuyla ilişkilendirilmiş olan devre dışı bırakılmış Active Directory dizin hizmeti kullanıcı hesabının msExchMasterAccountSID özniteliği yoksa oluşabilir.

Pratik Çözüm

Bu bölümde sağlanan adımlar, Exchange 2000 veya Exchange 2003 posta kutuları bulunan Active Directory kullanıcı hesaplarını devre dışı bırakmaya yöneliktir. hesabı devre dışı bırakırken bu adımları izlerseniz, olay 9548 günlüğe kaydedilmez. Yalnızca az sayıda posta kutusunda bu sorun yaşanıyorsa, bir msExchMasterAccountSID özniteliği oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

 1. Active Directory Users and Computers (Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları) eklentisinde, View (Görünüm) menüsünden Advanced Features'ı (Gelişmiş Özellikler) tıklatın.
 2. Posta kutusunun sahibi olan devre dışı bırakılmış kullanıcı nesnesinin Exchange gelişmiş özelliklerinde, Mailbox Rights'ı (Posta Kutusu Hakları) tıklatın ve sonra da hesap listesinde Associated External Account (İlişkili Dış Hesap) izni bulunan bir hesap arayın.
 3. Hiçbir hesaba bu izin atanmamışsa, SELF hesabına Associated External Account (İlişkili Dış Hesap) ve Full Mailbox Access (Tam Posta Kutusu Erişimi) izinlerini atayın.

  Not SELF hesabı tüm Windows 2000 etki alanlarında kullanılabilir. Tüm SELF hesapları, tüm etki alanlarında aynı olan bilinen bir güvenlik tanımlayıcısını (SID) paylaşır. SELF hesabı Permissions (İzinler) iletişim kutusunda listelenmiyorsa, hesap adı olarak SELF yazarak ekleyebilirsiniz.


  Aynı anda tek bir hesabın Associated External Account izni olabilir. Bu izin istenmeyen veya geçerli olmayan bir hesaba atanmışsa, hesabı SELF olarak atamadan önce bu izni ilgili hesaptan kaldırmalısınız.

  Associated External Account iznini bir hesaptan kaldırdıktan sonra, devre dışı bırakılan kullanıcı nesnesi için tüm özellik iletişim kutularını kapatın. (Bunu yaparken, her düzeyde Cancel'ı (İptal) değil, OK'i (Tamam) tıklatın.) Bunu yapmanızın nedeni, izinlerde yapılan değişikliklerin hemen uygulanmamasıdır; kullanıcının nesne özellikleri kapatıldıktan sonra uygulanır. Nesnenin özelliklerini kapatıp yeniden açıncaya kadar Associated External Account izninin sahibini değiştirmeniz engellenir.
 4. Associated External Account iznini SELF olarak sıfırlayın.
Kullanıcı nesnesinin özniteliklerini görüntüleyerek msExchMasterAccountSID özniteliğinin oluşturulduğunu doğrulamak için Active Directory Service Interfaces (ADSI) Edit (Active Directory Hizmet Arabirimleri [ADSI] Düzenleme) eklentisi, LDP yardımcı programı veya Ldifde gibi LDAP araçlarını kullanabilirsiniz. Dizin çoğaltma ve Exchange Server önbelleğini yenileme gecikmeleri nedeniyle, değişiklik yapıldıktan sonra posta kutusunun taşınabilmesi için iki saat kadar geçmesi gerekebilir.

Devre dışı bırakılmış çok sayıda kullanıcı hesabının msExchMasterAccountSID özniteliğini ayarlamak için, Collaboration Data Objects for Exchange Management (CDOEXM) (Exchange Yönetimi için Birlikte Çalışma Veri Nesneleri) arabirimini kullanarak posta kutusu güvenlik tanımlayıcısını değiştirebilirsiniz. Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 2'den (SP2) başlayarak, CDOEXM'de yeni bir arabirimi kullanılır. Bu arabirime MailboxRights adı verilir. Bu arabirim, posta kutusu güvenlik tanımlayıcısını program yardımıyla değiştirmenize olanak tanır.

msExchMasterAccountSid özniteliğinde komut dosyası kullanarak toplu değişiklikler yapma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

322890 Varolan bir Exchange 2000 posta kutusuyla bir dış hesabı ilişkilendirme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Devre dışı bırakılmış çok sayıda kullanıcı hesabının msExchMasterAccountSid özniteliğini ayarlamanıza olanak tanıyan ek yöntemler için Microsoft Ürün Destek Hizmetleri'ne başvurun. Microsoft'un destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Devre dışı bırakılmış kullanıcı hesaplarının kaçında msExchMasterAccountSid özniteliği olmadığını belirlemek için, bir LDIF biçimlendirmesi verme dosyası oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdaki Ldifde.exe komutunu çalıştırın:
ldifde -f file.txt -d "dc=domain,dc=com" -l nothing -r "(&(objectcategory=person)(objectclass=user)(msexchuseraccountcontrol=2)(!(msexchmasteraccountsid=*)))"
Aşağıdaki listede Ldifde parametreleri açıklanır:

 • -f: Bu anahtar, verme hedef dosyasını belirtir.
 • -d: Bu anahtar, kullanıcı nesnelerinin verileceği Microsoft Windows etki alanını belirtir. Örneğin, etki alanının Active Directory Users and Computers yönetim konsolunda etki alanı corp.company.com olarak listeleniyorsa, "dc=corp,dc=company,dc=com" kullanılır.
 • -l: Bu anahtar kullanıldığında, yalnızca anahtar tarafından numaralandırılan özniteliklerin verme dosyasına çıktılar kısıtlar. Bu örnekte, varolmayan nothing özniteliği kullanılarak, öznitelikler yerine yalnızca nesne adlarının oluşturulması sağlanır.
 • -r: Bu anahtar, standart LDAP sorgu sözdizimi kullanılarak LDAP arama filtresini belirtir. Bu arama dizesini Ldp.exe ve diğer LDAP araçlarıyla da kullanabilirsiniz. Bu örnekte, devre dışı bırakılmış olan (msExchMasterAccountControl değeri 2) ve msExchMasterAccountSID özniteliği bulunmayan tüm kullanıcı nesneleri aranır.
Aşağıdaki metin, bir çıktı dosyası örneğidir:dn: CN=AAA R1,OU=Recipients,DC=domain,DC=com
changetype: add

dn: CN=AAA R2,OU=Recipients,DC=domain,DC=com
changetype: add

. . . . .
Active Directory'de Ldifde kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

237677 Dizin Nesnelerini LDIFDE Kullanarak Active Directory'den Alma ve Active Directory'ye Verme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Not msExchMasterAccountSid özniteliğini oluşturmak, değiştirmek veya silmek için LDIFDE komut satırı yardımcı programını veya ADSIEDIT aracını kullanmanız önerilmez.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.
Özellikler

Makale No: 278966 - Son İnceleme: 25 Kas 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim