Xcopy ve Xcopy32 komutları ile kullanabileceğiniz anahtarları


Özet


Xcopy ve xcopy32 komutları aynı anahtarları yoktur. Bu makalede, Windows dışında (MS-DOS modunda) komutlarını çalıştırdığınızda ve bir MS-DOS penceresinden komutlarını çalıştırdığınızda, kullanılabilen anahtarlar açıklanır.

Daha fazla bilgi


Aşağıdaki komut satırı sözdizimi ve xcopy ve MS-DOS modunda xcopy32 komutları ile kullanabileceğiniz anahtarları içerir:

xcopy kaynak [hedef] [/a | /m] [/ d:Tarih] [/ p] [/ s] / [e] [/ v] [/w]
Not: isteğe bağlı anahtarlar köşeli parantezler ([]) gösterir. Köşeli ayraçlar, komutun bir parçası değildir.

Aşağıdaki tabloda, xcopy ve xcopy32ile kullanabileceğiniz isteğe bağlı anahtarlar açıklanmaktadır:

KaynakKopyalanacak dosyayı belirtir.
HedefKonum ve yeni dosya adını belirtir.
/aArşiv özniteliği olan dosyaları kopyalar. Bu anahtar özniteliği değişmez.
/mArşiv özniteliği devre dışı bırakır ve arşiv özniteliğine ayarlı olan dosyaları kopyalar.
/d:dateBelirtilen tarihte veya daha sonra değişen dosyaları kopyalar.
/pHer hedef dosyasını oluşturmadan önce sizi uyarır.
/sKopya klasörler ve alt klasörler boş olanlar hariç.
/eBoş olsa bile, herhangi bir alt kopyalar.
/vHer yeni dosyayı denetler.
/wKopyalamadan önce bir tuşa basmasını ister.


Uyarı: Uzun dosya adları MS-DOS modunda korunmaz.

Not: içinde Windows Me yalnızca, /h anahtar komutları xcopy ve xcopy32 eklenir. Bu gizli anahtarı kopyalar ve MS-DOS modunda sistem dosyaları. Ancak, Xcopy dosyaları otomatik olarak değil Windows Me önyükleme disketi dahil.

Bir MS-DOS penceresinden çalıştırdığınızda, aşağıdaki komut satırı sözdizimi ve xcopy ve xcopy32 komutları anahtarları içerir:
xcopy kaynak [hedef] [/a | /m] [/ d:Tarih] [/ p] [/ s] / [e] [/w] [/ c] [/i] [/ q] [/ f] [/ l] [/h] [/ r] [/ t] [/ u] [/ k] / [n]
Not: isteğe bağlı anahtarlar köşeli parantezler ([]) gösterir. Köşeli ayraçlar, komutun bir parçası değildir.

Aşağıdaki tabloda, bir MS-DOS penceresinde komutunu çalıştırdığınızda xcopy ve xcopy32 ile kullanabileceğiniz isteğe bağlı anahtarlar açıklanmaktadır:

KaynakKopyalanacak dosyayı belirtir.
HedefKonum ve yeni dosya adını belirtir.
/aArşiv özniteliği olan dosyaları kopyalar. Bu anahtar özniteliği değişmez.
/mArşiv özniteliği devre dışı bırakır ve arşiv özniteliğine ayarlı olan dosyaları kopyalar.
/d:dateBelirtilen tarihte veya daha sonra değişen dosyaları kopyalar.
/pHer hedef dosyası oluşturulmadan önce sizi uyarır.
/sKopya klasörler ve alt klasörler boş olanlar dışında.
/eBoş olsa bile, herhangi bir alt kopyalar.
/wKopyalamadan önce bir tuşa basmasını ister.
/cHatalar oluşsa da kopyalamaya devam eder.
/iHedef yok ve birden fazla dosya Kopyalamakta olduğunuz, bu anahtar hedef klasör olduğunu varsayar.
/qDosya adları kopyalanırken görüntülemez.
/fGörüntüler tam kaynak ve hedef kopyalarken dosya adları.
/lKopyalanacak giderek dosyaları görüntüler.
/hKopya gizli ve sistem dosyaları.
/rSalt okunur dosyaların üzerine yazar.
/tKlasör yapısını oluşturur, ancak dosyaları kopyalamaz. Boş klasörleri veya alt klasörleri dahil değildir. /T /e anahtarını ile boş klasörleri ve alt klasörleri eklemek için kullanın.
/uBu hedefte zaten var olan dosyaları güncelleştirir.
/kÖznitelikleri kopyalar. Tipik xcopy komutlarını salt okunur özniteliklerini sıfırlayın.
/ySize sormadan var olan dosyaları değiştirir.
/-yVarolan dosyaların üzerine yazmasını ister.
/nOluşturulan kısa adları kullanarak kopyalar.