Windows XP Professional Bir Çalışma Grubuna Yüklendiğinde Güvenliği Ayarlama

ÖNEMLİ: Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması

™zet

Bu makalede, Microsoft Windows 2000 Professional'dan Microsoft Windows XP Professional'a yükselttikten sonra bir çalışma grubunda izinlerin nasıl ayarlanacağı açıklanır.

Daha fazla bilgi

UYARI: Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

Windows XP Home Edition ve Windows XP Professional'da, bir çalışma grubunda çalışıyorsanız, Güvenlik sekmesi varsayılan olarak gizlidir. Bu davranış, Windows XP Home Edition ve Windows XP Professional'da konukların çalışma grubunda oturum açmaya zorlanması nedeniyle oluşur.


NOT: Güvenlik yalnızca bir NTFS bölümünde ayarlanabilir. Everyone (Herkes) grubunu NTFS izinlerinden kaldırırsanız, dosya veya klasöre ağ üzerinden erişilemez.


Basit dosya paylaşımı etkinleştirildiğinde, kullanıcıya klasik "Güvenlik" ve "Paylaşım" sekmeleri yerine Basit Dosya Paylaşımı arabirimi (UI) görüntülenir. Bu yeni UI, varsayılan olarak Windows XP, Windows XP Home Edition ve Windows XP Professional'da bir çalışma grubunda çalışıldığında kullanılır. Ancak, bilgisayar Güvenli modda başlatıldığında ACL düzenleyicisi görüntülenir.


Basitleştirilmiş Paylaşım UI'si, Belgelerim öğesinden ve Belgelerim'in içerdiği klasörlerden farklıdır. Belgelerim klasörü açıldığında, aşağıdaki seçenekler görüntülenir:
  • Bu özel klasör olsun
  • Bu klasörü ağda paylaşıma aç
    Paylaşım adı:
  • Ağ kullanıcıları dosyalarımı değiştirebilsin
Ancak diğer klasörler açıldığında, aşağıdaki seçenekler görüntülenir:
  • Paylaşım adı:
  • Ağ kullanıcıları dosyalarımı değiştirebilsin
Ayrıca, Denetim Masası'nda bir kullanıcı parolası oluşturulduğunda, Belgelerim Klasörünü Koru seçeneği görüntülenir. Windows XP Professional tabanlı bir bilgisayarda, yalnızca klasik güvenlik arabirimini gösterecek bir kayıt defteri değişikliği yapabilirsiniz.

Kayıt Defteri Anahtarı ve Değerleri

Windows XP'de güvenlik ayarları ayarlandığında, aşağıdaki kayıt defteri anahtarı kullanılır:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
Değerler şunlardır:
  • ForceGuest=1: Konukları oturum açmaya zorlamak için bu değeri kullanın
  • ForceGuest=0: Konukları oturumlarını kapatmaya zorlamak için bu değeri kullanın
Aşağıdaki tabloda, her işletim sistemi modu için ForceGuest kayıt defteri anahtarının varsayılan değeri ile Paylaşım UI'si ve ACL düzenleyicisinin davranışı açıklanır.

İşletim sistemi ve moduForceGuestPaylaşım UI'siACL düzenleyicisi
Kişisel1 (seçim yok)BasitKullanılamaz
Güvenli modda kişisel1 (seçim yok)KlasikKullanılabilir
Professional0*KlasikKullanılabilir
Professional1BasitKullanılamaz
Güvenli modda Professional0KlasikKullanılabilir
Güvenli modda Professional1KlasikKullanılabilir
Windows XP Professional varsayılan olarak normal kimlik doğrulamasını kullanır, ancak Konuk Olarak Oturum Aç seçeneğini destekler. Örneğin, bilgisayar Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ve Microsoft Windows 98 İkinci Sürüm'den yükseltilmişse, Windows XP Professional varsayılan olarak Çalışma grubundaysa konuk seçeneğini kullanır.


NOT: Basit Paylaşım ve Güvenlik ayarını Bu özel klasör olsun olarak yapılandırdıktan sonra, Belgelerim klasöründe bulunan bir klasörü paylaşamazsınız. Üst klasörün güvenliği ayarlandığında, tüm alt klasörler için güvenlik ayarlanır; güvenlik ayarları alt klasörlerden değiştirilemez.
Özellikler

Makale No: 290403 - Son İnceleme: 8 Mar 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim