Olay Kimliği 1000, 1001 her beş dakikada bir Uygulama günlüğüne kaydediliyor

Belirtiler

Grup İlkesi ayarları etki alanı denetleyicileri arasında çoğaltılmaz. Bu nedenle, kullanıcılar bilgisayarların Grup İlkesi ayarlarını almaz. Microsoft Windows Server 2003'te, Uygulama günlüğünde aşağıdaki olaylar görünür:
Olay Türü: Hata

Olay Kaynağı: Userenv

Olay Kategorisi: Yok

Olay Kimliği: 1058

Açıklama: Windows GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domainname,DC=com için gpt.ini dosyasına erişemiyor.. Dosya <\\etkialanıadı.com\sysvol\etkialanıadı.com\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984 F9}\gpt.ini> konumunda olmalı. (Hata_İletisi). Grup İlkesi işleminden çıkıldı. Daha fazla bilgi için Yardım ve Destek Merkezi'ne bakın: http://support.microsoft.com.

Olay Türü: Hata

Olay Kaynağı: Userenv

Olay Kategorisi: Yok

Olay Kimliği: 1030

Açıklama: Windows, Grup İlkesi nesnelerinin listesini sorgulayamıyor. Bunun nedenini açıklayan bir ileti ilke altyapısı tarafından daha önceden günlüğe yazılmıştı. Daha fazla bilgi için Yardım ve Destek Merkezi'ne bakın: http://support.microsoft.com.Ayrıca, Microsoft Windows 2000 Server'da, her beş dakikada bir Uygulama günlüğünde aşağıdaki olaylar görünebilir:

Olay Türü: Hata
Olay Kimliği: 1000
Kaynak: Userenv
Kategori: Yok
Kullanıcı: NT AUTHORITY\SYSTEM

Açıklama: Windows \\etkialanı\sysvol\etkialanı\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\registry.pol adresindeki kayıt defteri bilgilerine erişemiyor (5).

Olay Türü: Hata
Olay Kimliği: 1001
Kaynak: SceCli
Kategori: Yok
Kullanıcı: Yok

Açıklama: Güvenlik ilkesi dağıtılamadı. Şablona erişilemedi. Hata kodu =3. \\etkialanı\sysvol\etkialanı\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\Microsoft\Windows NT\SecEdit\GptTmpl.inf.

Olay Türü: Hata
Olay Kimliği: 1000
Kaynak: Userenv
Kategori: Yok
Kullanıcı: NT AUTHORITY\SYSTEM

Açıklama: Grup İlkesi istemci tarafı uzantısı Güvenliği bayraklar aktardı (17) ve (3 ) hata durumu kodunu döndürdü.

Neden

Bu sorun, %SystemRoot%\Winnt\Sysvol klasörüne yanlış izinler atarsanız veya Çapraz Denetlemeyi Geç Kullanıcı Hakları Ataması'na yanlış gruplar atarsanız oluşabilir. Ayrıca, sysvol paylaşım izinleri çok fazla kısıtlayıcıysa da bu sorun oluşabilir.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için, işletim sisteminize bağlı olarak şu yöntemlerden birini kullanın:

Windows Server 2003

 1. Klasör güvenliği izinlerini ayarlayın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Windows Gezgini'nde, %SystemRoot%\Windows\Sysvol klasörünü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
  2. Güvenlik sekmesinde, Gelişmiş'i tıklatın, Üst öğeden devralınabilen izinlerin bu nesneye yayılmasına izin ver onay kutusunu tıklatıp temizleyin ve sonra da Tamam'ı tıklatın. Güvenlik ayarlarının aşağıdaki ayarlarla eşleştiğinden emin olun ve ardından Tamam'ı tıklatın:
   Administrators (Yöneticiler): Tam Denetim
   Authenticated Users (Kimliği Doğrulanmış Kullanıcılar): Read (Okuma), Read and Execute (Okuma ve Yürütme), List Folder Contents (Klasör İçeriğini Listeleme)
   Creator Owner (Oluşturan-Sahibi): Seçili öğe yok
   Server Operators (Sunucu İşletmenleri): Read (Okuma), Read and Execute (Okuma ve Yürütme), List Folder Contents (Klasör İçeriğini Listeleme)
   System (Sistem): Tam Denetim
  3. %SystemRoot%\Windows\Sysvol\Sysvol klasörünü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
  4. Güvenlik sekmesinde, Gelişmiş'i tıklatın, Üst öğeden devralınabilen izinlerin bu nesneye yayılmasına izin ver onay kutusunu tıklatıp temizleyin ve sonra da iki kez Tamam'ı tıklatın.
  5. %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol\etkialanı klasörünü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
  6. Güvenlik sekmesinde, Gelişmiş'i tıklatın, Üst öğeden devralınabilen izinlerin bu nesneye yayılmasına izin ver onay kutusunu tıklatıp temizleyin ve sonra da iki kez Tamam'ı tıklatın.
  7. %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol\etkialanı\Policies klasörünü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
  8. Güvenlik sekmesinde, Gelişmiş'i tıklatın, Üst öğeden devralınabilen izinlerin bu nesneye yayılmasına izin ver onay kutusunu tıklatıp temizleyin ve sonra da Tamam'ı tıklatın. Güvenlik ayarlarının aşağıdaki ayarlarla eşleştiğinden emin olun ve ardından Tamam'ı tıklatın:
   Administrators (Yöneticiler): Tam Denetim
   Authenticated Users (Kimliği Doğrulanmış Kullanıcılar): Read (Okuma), Read and Execute (Okuma ve Yürütme), List Folder Contents (Klasör İçeriğini Listeleme)
   Creator Owner (Oluşturan-Sahibi): Seçili öğe yok
   Group Policy Creator Owners (Grup İlkesi Oluşturucu Sahipleri): Read (Okuma), Read and Execute (Okuma ve Yürütme), List Folder Contents (Klasör İçeriğini Listeleme) ve Write (Yazma)
   Server Operators (Sunucu İşletmenleri): Read (Okuma), Read and Execute (Okuma ve Yürütme), List Folder Contents (Klasör İçeriğini Listeleme)
   System (Sistem): Tam Denetim
  9. %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol\etkialanı\Policies klasöründe bulunan her dosya veya klasör için, dosya veya klasörü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
  10. Güvenlik sekmesinde, Gelişmiş'i tıklatın, Üst öğeden devralınabilen izinlerin bu nesneye yayılmasına izin ver onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra da iki kez Tamam'ı tıklatın.
 2. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açın. Bunu yapmak için, sırasıyla Başlat'ı, Tüm Programlar'ı ve sonra da Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın.
 3. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı genişletin, etki alanı adını genişletin, Etki Alanı Denetleyicileri'ni sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
 4. Grup İlkesi sekmesinde, Varsayılan Etki Alanı Denetleyicileri İlkesi'ni ve sonra da Düzenle'yi tıklatın.

  Not Grup İlkesi Yönetim Konsolu yüklüyse Düzenle düğmesi kullanılamaz. Bu senaryoda, 'ı tıklatarak Grup İlkesi Yönetim Konsolu'nu başlatın, etki alanı adı'nı genişletin, Etki Alanı Denetleyicileri'ni genişletin, Varsayılan Etki Alanı Denetleyicileri İlkesi'ni sağ tıklatın ve sonra da Düzenle'yi tıklatın.

  Grup İlkesi Yönetim Konsolu hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 5. Şu klasörleri genişletin:
  Bilgisayar Yapılandırması
  Windows Ayarları
  Güvenlik Ayarları
  Yerel İlkeler
 6. Kullanıcı Hakları Ataması'nı tıklatın ve sonra da Çapraz denetlemeyi geç'i çift tıklatın. Aşağıdaki varsayılan ayarlar bulunmalıdır:
  Authenticated Users (Kimliği Doğrulanmış Kullanıcılar)
  Everyone (Herkes)
  Administrators (Yöneticiler)
  Bu grupları yoksa eklemek için, Kullanıcı veya Grup Ekle'yi tıklatın ve ardından Gözat'ı tıklatın.
 7. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, gpupdate yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 8. Sysvol paylaşım izinlerinin şu şekilde ayarlandığını doğrulayın:
  Administrators = Full Control
  Authenticated Users = Full Control
  Everyone = Read
Not Bu yordam sorunu çözümlemezse veya Genel İlke'ye erişim sorunları yaşarsanız, sunucudaki bağ sırasını inceleyerek iç ağ bağdaştırıcısının bağ sırası listesinde ilk sırada olduğundan emin olun. Bağ sırasını incelemek için şu adımları izleyin:
 1. Ağ Bağlantılarım'ı sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 2. Gelişmiş menüsünde, Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.
 3. Bağlantılar kutusunda, iç ağ bağdaştırıcısının ilk olarak listelendiğini doğrulayın. Listelenmiyorsa, okları kullanarak listenin başına taşıyın.

Windows 2000 Server

 1. Klasör güvenliği izinlerini ayarlayın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Windows Gezgini'nde, %SystemRoot%\Winnt\Sysvol klasörünü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
  2. Güvenlik sekmesinde, Üst öğeden devralınabilen izinlerin bu nesneye yayılmasına izin ver onay kutusunu temizleyin ve sonra da güvenlik ayarlarının aşağıdaki ayarlarla eşleştiğinden emin olun:
   Administrators (Yöneticiler): Tam Denetim
   Authenticated Users (Kimliği Doğrulanmış Kullanıcılar): Read (Okuma), Read and Execute (Okuma ve Yürütme), List Folder Contents (Klasör İçeriğini Listeleme)
   Creator Owner (Oluşturan-Sahibi): Seçili öğe yok
   Server Operators (Sunucu İşletmenleri): Read (Okuma), Read and Execute (Okuma ve Yürütme), List Folder Contents (Klasör İçeriğini Listeleme)
   System (Sistem): Tam Denetim
  3. Tamam'ı tıklatın.
  4. %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol klasörünü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
  5. Güvenlik sekmesinde, Üst öğeden devralınabilen izinlerin bu nesneye yayılmasına izin ver onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
  6. %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol\etkialanı: klasörünü sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
  7. Güvenlik sekmesinde, Üst öğeden devralınabilen izinlerin bu nesneye yayılmasına izin ver onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
  8. %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol\etkialanı\Policies klasörünü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
  9. Güvenlik sekmesinde, Üst öğeden devralınabilen izinlerin bu nesneye yayılmasına izin ver onay kutusunu temizleyin ve sonra da güvenlik ayarlarının aşağıdaki ayarlarla eşleştiğinden emin olun:
   Administrators (Yöneticiler): Tam Denetim
   Authenticated Users (Kimliği Doğrulanmış Kullanıcılar): Read (Okuma), Read and Execute (Okuma ve Yürütme), List Folder Contents (Klasör İçeriğini Listeleme)
   Creator Owner (Oluşturan-Sahibi): Seçili öğe yok
   Group Policy Creator Owners (Grup İlkesi Oluşturucu Sahipleri): Read (Okuma), Read and Execute (Okuma ve Yürütme), List Folder Contents (Klasör İçeriğini Listeleme) ve Write (Yazma)
   Server Operators (Sunucu İşletmenleri): Read (Okuma), Read and Execute (Okuma ve Yürütme), List Folder Contents (Klasör İçeriğini Listeleme)
   System (Sistem): Tam Denetim
  10. Tamam'ı tıklatın.
  11. %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol\etkialanı\Policies klasöründe bulunan her dosya veya klasör için, dosya veya klasörü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın. Güvenlik sekmesinde, Üst öğeden devralınabilen izinlerin bu nesneye yayılmasına izin ver onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 2. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açın: Sırasıyla Başlat'ı, Programlar'ı ve sonra da Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın.
 3. Active Directory Kullanıcıları v Bilgisayarları'nı ve ardından etki alanı adını genişletin.
 4. Etki Alanı Denetleyicileri'ni sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 5. Grup İlkesi sekmesinde, Varsayılan Etki Alanı Denetleyicileri İlkesi'ni ve sonra da Düzenle'yi tıklatın.
 6. Şu klasörleri genişletin:
  Bilgisayar Yapılandırması
  Windows Ayarları
  Güvenlik Ayarları
  Yerel İlkeler
 7. Kullanıcı Hakları Ataması'nı tıklatın ve sonra da Çapraz denetlemeyi geç'i çift tıklatın. Aşağıdaki varsayılan ayarlar bulunmalıdır:
  Authenticated Users (Kimliği Doğrulanmış Kullanıcılar)
  Everyone (Herkes)
  Administrators (Yöneticiler)
  Bu grupları yoksa eklemek için, Ekle'yi tıklatın ve ardından Gözat'ı tıklatın.
 8. Komut istemine şunu yazın:
  secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce

 9. Sysvol paylaşım izinlerinin şu şekilde ayarlandığını doğrulayın:
  Administrators = FC
  Authenticated Users = FC
  Everyone = Read
NOT: Bu yordam sorunu çözümlemezse veya Genel İlke'ye erişim sorunları yaşarsanız, sunucudaki Bağlar'ı denetleyerek iç ağ bağdaştırıcısının bağ sırası listesinde ilk sırada olduğundan emin olun. Bağ sırasını denetlemek için şu adımları izleyin:
 1. Ağ Bağlantılarım'ı sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 2. Gelişmiş menüsünü ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.
 3. Bağlantılar altında, iç ağ bağdaştırıcısının ilk sırada listelendiğini doğrulayın. Listelenmiyorsa, okları kullanarak listenin başına taşıyın.

Daha fazla bilgi

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
271213 Olay Kimliği 1000 ve 1001 Her 5 Dakikada Bir Olay Günlüğünde Yineleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
259398 Dfs İstemcisi Devre Dışı Bırakıldığında SceCli Olay Kimliği 1001 ve UserEnv Olay Kimliği 1000 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
285923 5 Dakikada Bir Hata İletileri Çoğaltma Sorunuyla İlgili Olay 1000, 1001 ve 13508 Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
258296 Birden Çok Ağ Bağlantısı Olan Etki Alanı Denetleyicisinde Birincil Ağ Bağdaştırıcısından Dosya ve Yazıcı Paylaşımı Bağını Kaldırmak Etki Alanı Denetleyicisinde İlke Sorunlarına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Özellikler

Makale No: 290647 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim