Bootcfg komutu ve kullanımları hakkında tartışma

GİRİŞ

Bu makalede bootcfg komutu ve kullanımları açıklanır.

Daha fazla bilgi

bootcfg komutu, Boot.ini dosyasını yöneten bir Microsoft Windows XP Kurtarma Konsolu komutudur. Bu komutta sabit disklerinizi Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 ve Windows XP yüklemeleri için tarayan ve daha sonra bunları varolan bir Boot.ini dosyasına ekleyen bir işlev bulunur. İşlev, henüz yoksa yeni bir Boot.ini dosyası da oluşturabilir. bootcfg komutuyla, varolan veya yeni girdilere ek Boot.ini dosyası parametreleri eklenebilir.

bootcfg komutunu kullanmak için, Kurtarma Konsolu'nu Windows XP CD-ROM'uyla başlatın ve Kurtarma Konsolu'nu tıklatın. Veya, Kurtarma Konsolu'nu yerel olarak yükleyin ve komutu Önyükleme menüsünden seçin.

bootcfg komutu aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:
 • bootcfg /default komutu Önyükleme menüsündeki varsayılan işletim sistemi seçeneğini ayarlar. Komut, işletim sistemi girdisini otomatik olarak seçer.
 • bootcfg /add komutu, bilgisayarı Windows NT 4.0, Windows 2000 veya Windows XP yüklemeleri (ikili önyüklemeyse) için tarar ve sonuçları görüntüler. Bu konumdan, Önyükleme menüsüne bir yükleme ekleyebilirsiniz.

  Aşağıdakine benzer bir ileti alabilirsiniz:
  Bütün diskler Windows yüklemeleri için taranıyor
  Bu işlem birkaç dakika sürebilir, lütfen bekleyin...

  Toplam Tanınan Windows Yüklemeleri: 2

  [1] C:\Windows
  [2] D:\Windows

  Eklemek için yükleme seçin: (bir sayı seçin)

  Yükleme Tanımlayıcısını Girin: (Önyükleme menüsünden yüklenen bir işletim sisteminin özel tanımı)
  İşletim Sistemi Yükleme Seçeneklerini Girin: (yani: /fastdetect)
  Bu işlem, Önyükleme menüsüne yeni bir girdi ekler. Bir yükleme eklediğinizde, bootcfg komutu yüklemeyi varsayılan işletim sistemi önyükleme girdisi yapar.
 • bootcfg /rebuild komutu, bilgisayarın sabit diskinde Windows NT 4.0, Windows 2000 veya Windows XP yüklemelerini tarar ve sonuçları görüntüler. Algılanan Windows yüklemelerini ekleyebilirsiniz.

  Aşağıdakine benzer bir ileti alabilirsiniz:
  Toplam Tanınan Windows Yüklemeleri: 2

  [1] C:\Windows
  Önyükleme listesine yükleme ekle? (Evet/Hayır/Tümü):
  Yükleme Tanımlayıcısını Girin: (Önyükleme menüsünden yüklenen bir işletim sisteminin özel tanımı)
  İşletim Sistemi Yükleme Seçeneklerini Girin: (yani: /fastdetect)

  [2] D:\Windows
  Önyükleme listesine yükleme ekle? (Evet/Hayır/Tümü):
  Yükleme Tanımlayıcısını Girin: (Önyükleme menüsünden yüklenen bir işletim sisteminin özel tanımı)
  İşletim Sistemi Yükleme Seçeneklerini Girin: (yani: /fastdetect)
 • bootcfg /scan komutu, bilgisayarın sabit diskinde Windows NT 4.0, Windows 2000 veya Windows XP yüklemelerini tarar ve sonuçları görüntüler.

  Aşağıdakine benzer bir ileti alabilirsiniz:
  Bütün diskler Windows yüklemeleri için taranıyor
  Bu işlem birkaç dakika sürebilir, lütfen bekleyin...

  Toplam Tanınan Windows Yüklemeleri: 2

  [1] C:\Windows
  [2] D:\Windows
 • bootcfg /list komutu Boot.ini dosyasını okur ve işletim sistemi tanımlayıcısını, işletim sistemi yükleme seçeneklerini ve işletim sistemi konumunu (yolunu) görüntüler.

  Aşağıdakine benzer bir ileti alabilirsiniz:
  Önyükleme listesindeki bütün girdiler: 2

  [1] Microsoft Windows Whistler Professional
  İşletim Sistemi Yükleme Seçenekleri: /fastdetect
  İşletim Sistemi Konumu: D:\Windows

  [2] Microsoft Windows Whistler Server
  İşletim Sistemi Yükleme Seçenekleri: /fastdetect
  İşletim Sistemi Konumu: C:\Windows
 • bootcfg /redirect komutu, bağlantı noktası ve baudhızı olarak belirtilen yapılandırmayla önyükleme yükleyicisinde yeniden yönlendirmeyi etkinleştirir. Bu komut, Gözetimsiz Yönetim özelliğini açmak için kullanılır.

  Aşağıdaki örnekte bu komut kullanılır:
  bootcfg /redirect com1 115200
  bootcfg /redirect useBiosSettings
 • bootcfg /disableredirect komutu, bağlantı noktası ve baudhızı olarak belirtilen yapılandırmayla önyükleme yükleyicisinde yeniden yönlendirmeyi devre dışı bırakır. Bu komut, Gözetimsiz Yönetim özelliğini kapatmak için kullanılır.
Boot.ini dosyasını Windows XP grafik kullanıcı arabiriminde (GUI) de düzenleyebilirsiniz:
 1. Sırasıyla Başlat'ı, Denetim Masası'nı, Performans ve Bakım'ı ve sonra da Sistem'i tıklatın.
 2. Gelişmiş sekmesinde, Başlangıç ve Kurtarma'yı ve ardından Ayarlar'ı tıklatın.
 3. Sistem Başlangıcı altında, Düzenle'yi tıklatın.
 4. Değişiklikleri kaydedin ve Tamam'ı tıklatın.
 5. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın ve msconfig yazarak Sistem Yapılandırma yardımcı programını başlatın.
 6. Boot.ini sekmesini tıklatın.
Özellikler

Makale No: 291980 - Son İnceleme: 14 Ağu 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim