OWA'ya örtük veya açık olarak eriştiğinizde HTTP 401 veya 404 hata iletileri

Not Bu makalede açıklanan hata durumu çeşitli nedenlerle oluşabilir. Bu makalede açıklanan sorun ve hata iletileri, yalnızca "Belirtiler" bölümünde belirtilen soruna ve yalnızca "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen ürünlere uygulanabilir. "Belirtiler" ve "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümleri bilgisayarınız için geçerli değilse, sorununuza yönelik içeriği bulmak için farklı bir ölçüt kullanarak aramanızı yineleyin.

Belirtiler


Outlook Web Access'e (OWA) örtülü olarak oturum açmaya çalıştığınızda (diğer adınıza URL'yi eklemediğinizde), aşağıdaki hata iletilerinden birini alabilirsiniz:

Hata İletisi 1

HTTP/1.0 401 Onaylanmadı

Hata İletisi 2

Hata: Erişim engellendi.

Hata İletisi 3

Sayfa Bulunamadı
Microsoft Internet Information Services (IIS) günlük dosyalarını incelediğinizde, 401.5 hata kodunu görürsünüz. IIS günlük dosyaları normalde Windows\System32\LogFiles\W3SVC1 dizininde bulunur.

Outlook Web Access'e (OWA) açık olarak oturum açmaya çalıştığınızda (diğer adınıza URL'yi eklediğinizde), aşağıdaki hata iletilerinden birini alabilirsiniz:
-HTTP 404 - Dosya bulunamadı
Bu sorun oluştuğunda, Microsoft Outlook MAPI istemcisini kullanarak posta kutunuza erişmeye devam edebilirsiniz.

Neden

Bu sorun, OWA'ya oturum açmak için kullandığınız kullanıcı hesabının uygun bir Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) adresi yoksa oluşur.

Bu sorun, genellikle, kullanıcıları Microsoft Exchange Server 5.5 bilgisayarından Microsoft Exchange 2000 Server veya Microsoft Exchange Server 2003 bilgisayarına taşıdığınızda ya da Exchange 5.5 bilgisayarını Exchange 2000 veya Exchange 2003'e yükselttiğinizde ve Exchange 2000 veya Exchange 2003 kuruluşunuzdaki adlandırma ilkesi Exchange 5.5 sitesindeki adlandırma ilkesinden farklıysa oluşur.

Bu, çekirdek Web Tabanlı Dağıtılmış Yazma (DAV) mimarisi sorunudur. DAV, URL ile ilişkilendirilen posta kutusunu bulmak için kullanıcı nesnesinin proxyAddresses özniteliğindeki değerleri kullanır ve sonra dizindeki benzersiz bir nesneyle eşleştirme bulmak üzere bu değerleri etki alanı ve Exchange sanal diziniyle karşılaştırır.

Uygun SMTP adresini ve Exchange 2000 tarafından oluşturulan varsayılan e-posta proxy adresini belirlemeyle ilgili bilgiler için "Daha Fazla Bilgi" bölümüne bakın.

Not Microsoft Exchange 2003 Service Pack 1'de Web DAV adres denetimi yoktur.

Çözüm

Exchange 2003

Bu sorunu çözmek için en son Exchange Server 2003 hizmet paketini edinin. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

836993 En son Exchange Server 2003 hizmet paketleri nasıl elde edilir

Not Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) yüklemek, yalnızca kullanıcılar OWA'ya örtülü olarak oturum açarsa bu sorunu çözer. Kullanıcılar OWA'ya açık olarak oturum açarsa, aşağıdaki hata iletisini almaya devam edebilirler:
-HTTP 404 - Dosya bulunamadı

Exchange 2000

Bu sorunu gidermek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

 • "Belirtiler" bölümündeki sorunla karşılaşan kullanıcılar için SMTP adresini değiştirin veya yeni bir SMTP adresi ekleyin. Sorun bazı kullanıcılar veya SMTP adresi yanlış olan kullanıcılarla sınırlıysa, bu yöntemi kullanmak isteyebilirsiniz.
 • Exchange sanal dizini tarafından hizmet verilen SMTP etki alanını değiştirin. "Belirtiler" bölümündeki sorunla kuruluşunuzdaki kullanıcıların çoğu veya tümü karşılaşılıyorsa, bu yöntemi kullanmak isteyebilirsiniz.
 • Ek SMTP etki alanları için ek sanal dizinler oluşturun. Kuruluşunuzda birden çok SMTP etki alanı varsa veya barındırma için Exchange 2000 kullanıyorsanız, bu yöntemi kullanmak isteyebilirsiniz.

  Not Ek SMTP etki alanları için ek HTTP Sanal Sunucuları da oluşturabilirsiniz. Bu işlem bu makalede açıklananlardan daha karmaşıktır. Ek HTTP sanal sunucuları kurulumu hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesinde Exchange 2000 çevrimiçi Yardım'ı ziyaret edin:

Yöntem 1: Kullanıcının varolan SMTP adresini değiştirin veya bir SMTP adresi ekleyin

 1. Exchange sanal dizininde SMTP etki alanına hizmet veren SMTP etki alanı posta kutuları değerini inceleyerek, SMTP etki alanını belirleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Exchange Sistem Yöneticisi'ni başlatın.
  2. Yönetim Grupları'nı, Sunucular'ı, SunucuAdı'nı, , Protokoller'i, HTTP'yi, Exchange Sanal Sunucu'yu ve sonra da Exchange'i genişletin.
  3. Exchange sanal dizinini sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
  4. SMTP etki alanı posta kutuları kutusunun altında listelenen SMTP etki alanını not edin.
 2. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenini başlatın.
 3. Konsol ağacında kullanıcı hesabını bulun ve sağ tıklatın, sonra Özellikler'i tıklatın. Kullanıcı, varsayılan olarak kullanıcının kuruluş biriminde (OU) oluşturulur, ancak kullanıcı birden çok OU'da bulunabilir.
 4. E-posta Adresleri sekmesini tıklatın.
 5. Bu kullanıcı için SMTP adresi eklemek üzere, Yeni'yi tıklatın, SMTP Adresi'ni çift tıklatın ve sonra 1. adımda edindiğiniz Exchange sanal dizini özelliklerindeki SMTP etki alanı posta kutuları değeriyle eşleşen bir adres yazın.
 6. Varolan SMTP adresini değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz adresi tıklatın, Düzenle'yi tıklatın ve sonra Exchange sanal dizini özelliklerindeki SMTP etki alanı posta kutuları değeriyle eşleşen bir adres yazın.
 7. İki kez Tamam'ı tıklatın.
Bu kullanıcının OWA'ya oturum açabilmesi için Active Directory'nin yeni adresi çoğaltması gerekir ve bu işlem biraz zaman alabilir.

Not Kullanıcının varsayılan (kalın) SMTP adresinin Posta Kutuları değeriyle eşleşmesi gerekmez. SMTP adreslerinden birinin değerle eşleştiği durumda, kullanıcı oturum açabilecektir.


Yöntem 2: Exchange sanal dizini tarafından hizmet verilen SMTP etki alanını değiştirin

Exchange sanal dizininin Özellikler iletişim kutusundaki Değiştir düğmesi kullanılamıyor (soluk görüntüleniyor). Bu davranış, Exchange sanal dizininin kullandığı SMTP etki alanının, her zaman Varsayılan Alıcı İlkesi tarafından atanan varsayılan SMTP etki alanı olmasından kaynaklanır.

Varsayılan SMTP etki alanını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Not Bu adımlar, Microsoft Exchange bilgi deposunu ve buna bağımlı hizmetleri yeniden başlatmayı içerir. Bilgi deposu durdurulurken, hiçbir istemci e-postaya erişemez.

 1. Exchange Sistem Yöneticisi'ni başlatın.
 2. Alıcılar kapsayıcısını genişletin.
 3. Alıcı İlkeleri nesnesini seçin.
 4. Sağ bölmede, Varsayılan İlke'yi bulun ve özelliklerini alın.
 5. E-posta Adresleri sekmesini tıklatın.
 6. SMTP adresini çift tıklatın. Birden çok SMTP adresi listeleniyorsa, kalın olarak görüntülenen SMTP adresini çift tıklatın.
 7. Baştaki @ işaretini bırakın ve Adres alanına istediğiniz SMTP etki alanını yazın.
 8. İki kez Tamam'ı tıklatın.
 9. Hizmetler ek bileşenini başlatın.
 10. Microsoft Exchange Bilgi Deposu hizmetini tıklatın.
 11. Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) araç çubuğunda Hizmeti Yeniden Başlat'ı tıklatın. Bağımlı hizmetleri yeniden başlatmanız istendiğinde, Evet'i tıklatın.

  Posta Kutuları değeri, yeni SMTP etki alanınızı kullanacak şekilde güncelleştirilir.

Yöntem 3: Ek SMTP etki alanları için ek sanal dizinler oluşturun

Not Bilgisayar ön uç ve arka uç sunucular kullanıyorsa, hem ön uç sunucularda hem de arka uç sunucularda sanal dizinler oluşturmanız gerekir.
 1. Exchange Sistem Yöneticisi'ni başlatın.
 2. Sırasıyla Sunucular'ı, SunucuAdı'nı, Protokoller'i, HTTP'yi ve Exchange Sanal Sunucu'yu genişletin.
 3. Exchange sanal sunucuyu sağ tıklatın, Yeni'yi ve sonra Sanal Dizin'i tıklatın.
 4. Yeni sanal dizinin adını yazın.

  Bu ad, istemciler tarafından yeni sanal dizine erişmek için kullanılan URL'de görünür. Örneğin, sirketbposta adında yeni bir sanal dizin oluşturursanız, istemciler http://www.etkialanı.com/sirketbposta/ gibi bir URL kullanır.
 5. SMTP etki alanı seçmek için, Değiştir düğmesini tıklatın ve sonra listeden bir SMTP etki alanı seçin.

  Not Bu liste, Exchange kuruluşunuzda tanımlanan tüm SMTP Adres değerlerinde bulunan tüm alıcı ilkeleri tarafından oluşturulur. Bu listede görünmeyen bir SMTP etki alanı sağlayamazsınız.
Alıcı ilkesi yönetimi hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesinde "Alıcı Ayarlarını Yönetme" başlıklı Exchange 2000 çevrimiçi yardım konusuna bakın:

Kimlik doğrulama yöntemlerini özelleştirmek için Exchange Sistem Yöneticisi'nin Erişim sekmesindeki Kimlik Doğrulama düğmesini tıklatın.

Daha fazla bilgi

Uygun SMTP adresini belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Exchange Sistem Yöneticisi'ni başlatın.
 2. Sırasıyla Sunucular'ı, SunucuAdı'nı, Protokoller'i, HTTP'yi, Exchange Sanal Sunucu'yu ve Exchange'i genişletin.
 3. Exchange sanal dizinini sağ tıklatın ve sonra Exchange sanal dizini özelliklerini görüntülemek için Özellikler'i tıklatın. Bu, Exchange Sunucu Kurulumu sırasında oluşturulan varsayılan OWA sanal dizinidir.
 4. Genel sekmesinde, Exchange Yolu etiketli alandaki değeri not edin. Bu değere örnek example.com'dur (varsayılan). Bu örnekte, yalnızca @example.com ile biten SMTP adresine sahip kullanıcılar posta kutularına erişmek için Exchange sanal dizinini kullanabilir.
Exchange 2000 tarafından oluşturulan varsayılan e-posta proxy adresini belirlemek için:
 1. Exchange Sistem Yöneticisi ek bileşenini başlatın.
 2. Alıcılar'ı genişletin ve sonra Alıcı İlkeleri'ni tıklatın.
 3. Sağ bölmede, Varsayılan İlke'yi çift tıklatın ve sonra E-Posta Adresleri (İlke) sekmesini tıklatın.
 4. Oluşturma kuralları, kalın görüntülenen SMTP adresini çift tıklatın.
 5. Adres kutusunda, @ işaretinden önce görünen yapılandırma parametrelerini (varsa), not edin. Örneğin, bu parametreler %s veya %g içerebilir.
Bu parametreler, kullanıcı hesabı bilgilerine dayanan alıcı e-posta adresini oluşturmak için kullanılır. Örneğin, %s.%g@example.com parametresi, Exchange 2000'in aşağıdaki e-posta adresini oluşturmasına neden olur:

soyad.ad@example.com
Özellikler

Makale No: 293386 - Son İnceleme: 25 Kas 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim