Birden çok Windows güncelleştirmesi veya düzeltmesi tek bir yeniden başlatmayla nasıl yüklenir

™zet

Bu makalede, Hotfix.exe (Microsoft Windows NT 4.0) veya Update.exe (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP veya Microsoft Windows Server 2003) kullanan Windows ürün güncelleştirmelerinden (örneğin kritik güncelleştirmeleri, güvenlik düzeltme eklerini veya düzeltmeleri) birden fazlasının tek bir yeniden başlatma ile nasıl yükleyebileceği anlatılmaktadır. Bu makale yöneticiler ve BT uzmanları için hazırlanmıştır. Hotfix.exe veya Update.exe kullanan Windows ürün güncelleştirmelerini tek başına ya da Windows ile birlikte (hizmet paketiyle veya hizmet paketi olmadan) yükleyebilirsiniz.


Not Bu makalede anlatılan yordam, yükleme programı olarak Hotfix.exe veya Update.exe kullanmayan ürün güncelleştirmeleri için kullanılmaz. Örneğin Windows NT 4.0, Windows 2000 ve Windows XP için Internet Explorer güncelleştirmeleri, Update.exe yerine INF tabanlı yükleme kullanır. Sonuç olarak, Windows NT 4.0, Windows 2000 veya Windows XP'de birden çok Microsoft Internet Explorer güncelleştirmesini yüklemek için bu yordamı kullanamazsınız. Windows Server 2003 için Internet Explorer güncelleştirmeleri yükleme programı olarak Update.exe kullandığı için, bu yordamı kullanarak güncelleştirmeleri yükleyebilirsiniz.

Bu konular hakkında ek bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerine bakın:

Windows 2000
Microsoft Windows 2000 Düzeltme Yükleme ve Dağıtım Kılavuzu
http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/cc750542.aspx
Windows XP
Microsoft Windows XP Service Pack 2 için Güncelleştirme Yükleme ve Dağıtma Kılavuzu
http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/bb457071.aspx
Windows Server 2003 ve Windows XP Professional x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003 ve Windows XP 64-Bit Edition Sürüm 2003 için Güncelleştirme Yükleme ve Dağıtma Kılavuzu
http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/cc700814.aspx
Windows Server 2003 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 Güncelleştirme Yükleme ve Dağıtma
http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/cc706993(WS.10).aspx

Daha fazla bilgi

Windows ürün güncelleştirmesi (örneğin bir kritik güncelleştirme, güvenlik düzeltme eki veya düzeltme), belirli bir sorunu gidermek amacıyla Windows'a uygulayabileceğiniz bir veya daha fazla sistem dosyasını içeren bir yürütülebilir (.exe) dosyadır. Microsoft Ürün Destek Hizmetleri, düzeltmeleri belirli bir sorundan önemli ölçüde etkilenen müşterilere dağıtır. Kritik güncelleştirmeler ve güvenlik düzeltme ekleri, Microsoft'un tüm müşterilerine önerdiği güncelleştirmelerdir. Kritik güncelleştirmeleri ve güvenlik düzeltme eklerini Windows Update Web sitesinden, Microsoft Update Web sitesinden, Microsoft Yükleme Merkezi'nden diğer Microsoft Web sitelerinden edinebilirsiniz.

Aralık 2002 sonrasında oluşturulan Windows XP x64 Edition güncelleştirmeleri ve Windows Server 2003 güncelleştirmeleri veya Windows XP ve Windows 2000 güncelleştirmeleri

Not Bir güncelleştirmenin ne zaman oluşturulduğunu belirlemek için, güncelleştirme paketindeki Update.exe veya Hotfix.exe yükleme programının Değiştirme tarihine bakın.

Windows ürün güncelleştirmesini tek bir bilgisayara yüklemek için, ürün güncelleştirme programını güncelleştirmek istediğiniz bilgisayarda çalıştırın. Yüklemeler arasında yeniden başlatmaya gerek kalmadan birden çok ürün güncelleştirmesi yüklemek için /z anahtarını kullanın.

Update.exe programının komut satırı seçenekleri

Aşağıdaki tabloda, Update.exe programının desteklediği komut satırı seçenekleri (veya anahtarları) anlatılmaktadır:
Anahtar Açıklaması ------ ----------- /f Bilgisayar kapatıldığında diğer programları da kapanmaya zorlar. /n    Düzeltmeleri kaldırmak üzere dosyaları yedeklemez. /z    Yükleme tamamlandıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmaz. /q    Sessiz modu kullanır (kullanıcı etkileşimi gerekmez). /m    Katılımsız Kur modunu kullanır (Windows 2000). /u    Katılımsız Kur modunu kullanır (Windows XP). /l    Yüklü düzeltmeleri listeler. 
Aşağıdaki kod örneği, birden çok ürün güncelleştirmesini yükleyen ve bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra doğru dosyaların değiştirilmiş olduğunu doğrulayan bir toplu iş dosyasıdır.
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=E:\hotfix

%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
Not QChain.exe işlevi, Update.exe kullanan ve 18 Mayıs 2001 tarihinden sonra yayımlanan tüm Windows XP x64 sürümler, Windows Server 2003, Windows XP ve Windows 2000 ürün güncelleştirmelerinde bulunur. Ancak, Aralık 2002 öncesinde yayımlanan ürün güncelleştirmelerinde, bazı durumlarda bilgisayarınıza yanlış dosyaların yüklenebileceği bir sorun bulunmaktadır. Mart 2003 tarihinde, Microsoft bu sorunu gidermek amacıyla QChain.exe dosyasının güncelleştirilmiş bir sürümünü yayımladı.
Bu sorun veya güncelleştirilmiş Qchain.exe aracını edinme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
815062 Birden çok düzeltmeyi zincir halinde uyguladığınızda doğru dosya yüklenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Aralık 2002 öncesinde oluşturulan tüm Windows NT 4.0 güncelleştirmeleri veya Windows XP ve Windows 2000 güncelleştirmeleri

Not Ürün güncelleştirmesinin ne zaman oluşturulduğunu belirlemek için, güncelleştirme paketindeki Update.exe veya Hotfix.exe yükleme programının Değiştirme tarihine bakın.

Microsoft, QChain.exe adlı bir komut satırı aracı yayımladı. QChain.exe aracıyla, sistem yöneticileri güncelleştirmeleri zincir halinde uygulayabilir. Güncelleştirmeleri zincir halinde uyguladığınızda, bilgisayarı iki yükleme arasında yeniden başlatmanıza gerek kalmadan birden çok güncelleştirme yüklenir. Bu araç kullanılmazsa, desteklenen tek yöntem her güncelleştirme yüklemesinin ardından bilgisayarın yeniden başlatılmasıdır. QChain.exe aracının aşağıdaki faydaları vardır:
 • Her güncelleştirme yüklemesinden sonra bilgisayarlar yeniden başlatılmayacağı için sunucuların çalışır durumda kalma süresini artırır.
 • Tek bir bilgisayara birden çok güncelleştirme yüklenmesi için gereken süreyi azaltır.
 • Hem Windows 2000, hem de Windows NT 4.0'da çalışır.
Not QChain.exe işlevi, 18 Mayıs 2001 tarihinden sonra yayımlanan tüm Windows XP ve Windows 2000 güncelleştirmelerinde bulunur. Ancak, Aralık 2002 öncesinde yayımlanan güncelleştirmelerde, bazı durumlarda bilgisayarınıza yanlış dosyaların yüklenebileceği bir sorun bulunmaktadır. Mart 2003 tarihinde, Microsoft bu sorunu gidermek amacıyla QChain.exe dosyasının güncelleştirilmiş bir sürümünü yayımladı.
Bu sorun veya güncelleştirilmiş Qchain.exe aracını edinme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

815062 Birden çok düzeltmeyi zincir halinde uyguladığınızda doğru dosya yüklenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Güncelleştirme yüklemelerini QChain.exe olmadan zincir halinde uygulamak güvenli değildir

Güncelleştirme yüklediğiniz sırada kilitli veya kullanılmakta olan bir dosya değiştirilemez. Dolayısıyla, dosya Pending File Rename sırasına yerleştirilir ve bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra değiştirilir. Aşağıdaki senaryoda sorun oluşur:
 • Yüklemeler arasında bilgisayarınızı yeniden başlatmadan A ve B güncelleştirmelerini yüklersiniz.
 • Her iki paket de X dosyasını içermektedir. A paketindeki X dosyası sürüm 3, B paketindekiyse sürüm 2'dir. Bilgisayardaki X dosyası ise sürüm 1'dir.
 • A paketi yüklendiğinde, X dosyası sürümünü Pending File Rename sırasına yerleştirir.
 • B paketi yüklendiğinde, X dosyası sürümünü Pending File Rename sırasına yerleştirir.
 • Bilgisayar yeniden başlatıldığında, B paketi en son yüklendiği için, B paketinde bulunan X dosyası sürümü yüklenir (Pending File Rename sırasındaki son dosya kullanılır). Dolayısıyla, sürüm 3 yerine sürüm 2 yüklenir.

Önceden zincir halinde uygulanmış güncelleştirmeler yeniden başlatma yapılmadan yüklenirse

Bu senaryoyla sık karşılaşılmamasına karşın, bilgisayarınızda yüklenmiş olduğunu düşündüğünüz tüm düzeltmelerin bulunduğunu doğrulamak iyi bir uygulamadır. Bunu doğrulamak için Qfecheck.exe aracını kullanın.
Qfecheck.exe hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

282784 Qfecheck.exe dosyası Windows 2000 ve Windows XP düzeltmelerinin yüklü olup olmadığını doğrular

QChain.exe kayıt defterindeki Pending File Rename Operations anahtarını temizleyerek, bilgisayar başlatıldıktan sonra dosyanın yalnızca en son sürümünün yüklenmesini sağlar.

Tek bir yeniden başlatmayla birden çok güncelleştirme yüklemek için

 1. Güncelleştirme yükleyicisini -z anahtarıyla çalıştırıp, yükleyiciye yükleme sonrasında bilgisayarı yeniden başlatmamasını bildirin. Yükleme sırasında isteklerin veya iletilerin görüntülenmesini istemiyorsanız, -m anahtarını (Sessiz mod için) ekleyin.

  Güncelleştirme yükleyicisi, aşağıdaki programlardan biridir:
  • Kendi kendine ayıklanan paket program dosyası (örneğin, Qnnnnnn_w2k_spx_x86_tr.exe).
  • Hotfix.exe (paketin içerdiği tüm dosyaları ayıkladıysanız).
 2. Tüm düzeltmeleri yükledikten sonra, QChain.exe aracını çalıştırın.
 3. Bilgisayarı yeniden başlatın.
Bunu yapmak için bir toplu iş dosyası da oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki örnek toplu iş dosyasında bu yöntem gösterilmektedir:
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=herhangi bir yol%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\qchain.exe

QChain.exe'yi edinme

QChain.exe işlevi, 18 Mayıs 2001 tarihinden sonra yayımlanan tüm Windows XP ve Windows 2000 güncelleştirmelerinde bulunur. Ancak, Aralık 2002 öncesinde yayımlanan güncelleştirmelerde, bazı durumlarda bilgisayarınıza yanlış dosyaların yüklenebileceği bir sorun bulunmaktadır. Mart 2003 tarihinde, Microsoft bu sorunu gidermek amacıyla QChain.exe dosyasının güncelleştirilmiş bir sürümünü yayımladı.
Bu sorun veya güncelleştirilmiş Qchain.exe aracını edinme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

815062 Birden çok düzeltmeyi zincir halinde uyguladığınızda doğru dosya yüklenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

QChain.exe Komut Satırı Sözdizimi

qchain [günlükdosyasıadı]
İsteğe bağlı olarak kullanılan [günlükdosyasıadı] parametresi, Pending File Rename Operations anahtarının önceki ve sonraki anlık görüntüleriyle bir dosya oluşturur.

Örnek QChain.exe çıktısı

---- Kayıt Defterindeki Eski Bilgiler ------
Kaynak:C:\WINNT\inf\acpi.inf
Sürüm: 5.0.2183.1
Hedef:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Sürüm: 5.0.2183.1

Kaynak:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Sürüm: 5.0.2184.1
Hedef:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Sürüm: 5.0.2183.1

Kaynak:C:\WINNT\inf\banshee.inf
Sürüm: 5.0.2080.1
Hedef:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Sürüm: 5.0.2183.1

---- Kayıt Defterindeki Yeni Bilgiler ------
Kaynak:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Sürüm: 5.0.2184.1
Hedef:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Sürüm: 5.0.2183.1

QChain.exe Kısıtlamaları

QChain aracı, birçok Windows NT 4.0 ve Windows 2000 güncelleştirmesiyle çalışabilmesine karşın, QChain.exe dosyası, aşağıdaki kayıt defteri anahtarında listelenen ikili dosyaları içeren güncelleştirmelerle çalışmayabilir:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
Kayıt defteri anahtarında listelenen ikili dosyalar (ikililer) başlangıç sırasında belleğe yüklenir. Güncelleştirme yükleyicisi bu listedeki bir ikili için GetFileVersionInfo işlevini çağırdığında, hedef konumda olan ikili yerine yüklenmiş olan ikiliye başvurur.

KnownDLLs kayıt defteri anahtarında listelenen ikililer başlangıç sırasında belleğe yüklendiği için, güncelleştirme yükleyicisi hedef ikiliyi bilgisayar yeniden başlatılmadan önce sabit ikiliyle değiştirmelidir. Bu nedenle, güncelleştirme yükleyicisi yeniden başlatma sırasında değiştirilecek bir Pending File Rename Operation oluşturmaz. Onun yerine, güncelleştirme güncel ikiliyi geçici bir konuma taşır, sabit ikiliyi geçerli ikilinin eski konumuna yerleştirir ve ardından bir Pending File Rename Operation oluşturup bilgisayar yeniden başlatıldığında geçerli ikiliyi siler.

QChain, yalnızca ikili değiştirme işlemlerini gerçekleştiren Pending File Rename Operation öğelerini etkiler. Silme işlemlerini gerçekleştiren Pending File Rename Operation öğeleriyle bir işlem yapmaz.

SP2 öncesindeki tüm Windows NT 4.0 ve Windows 2000 güncelleştirmeleri, bir dosyanın sürümünü belirlemek için GetFileVersionInfo kullanır. İki veya daha fazla Windows NT 4.0 güncelleştirmesi veya SP2 öncesi Windows 2000 güncelleştirmesi yüklerseniz ve bu güncelleştirmeler çakışan KnownDLL içerirse, bu güncelleştirmeler için zincir oluşturmak amacıyla QChain aracının kullanılması en son düzeltme sürümünün yüklenmesini sağlamayabilir.

Aşağıdaki senaryoda QChain aracının sisteme neden doğru ikiliyi yerleştirmeyebileceği gösterilmektedir:
 • A ve B adlı güncelleştirme paketlerini yükler ve yüklemeler arasında bilgisayarı yeniden başlatmazsınız.
 • Her iki paket de KnownDLLs listesinde bulunan Kernel32.dll dosyasını içermektedir. A paketi Kernel32.dll sürüm 3, B paketi Kernel32.dll sürüm 2 içermektedir ve bilgisayarda da Kernel32.dll sürüm 1 yüklüdür.
 • A paketi yüklendiğinde, GetFileVersionInfo bilgisayarda Kernel32.dll sürüm 1 olduğunu bildirir. A paketi sürüm 3 içerdiği için, güncelleştirme yükleyicisi dosya değiştirme gerekliliğini belirler.
  • Güncelleştirme yükleyicisi Kernel32.dll sürüm 1 dosyasını bilgisayarda geçici bir konuma taşır ve bilgisayar yeniden başlatıldığında Kernel32.dll dosyasını geçici konumdan silmek üzere bir Pending File Rename Operation oluşturur.
  • A paketindeki Kernel32.dll sürüm 3 dosyası bilgisayara kopyalanır.
 • B paketi yüklendiğinde, GetFileVersionInfo Kernel32.dll sürüm 1 dosyasının bilgisayarda yüklü olduğunu bildirir, çünkü GetFileVersionInfo sürüm bilgilerini belleğe yüklenen Kernel32.dll dosyasından okur. B paketinde sürüm 2 bulunmaktadır ve bu nedenle de düzeltme dosya değişikliği gerekliliğini belirler.
  • Güncelleştirme yükleyicisi Kernel32.dll dosyasını (A paketinin Kernel32.dll sürüm 3 dosyasını) bilgisayarda geçici bir konuma taşır ve bilgisayar yeniden başlatıldığında (sürüm 3) Kernel32.dll dosyasını geçici konumdan silmek üzere bir Pending File Rename Operation oluşturur.
  • B paketindeki Kernel32.dll sürüm 2 dosyası bilgisayara kopyalanır.
 • QChain çalışır, ancak dosya değişikliği için bir Pending File Rename Operation bulunmamaktadır ve bu nedenle de QChain işlem yapmaz.
 • En son B paketi yüklendiği için, B paketinin içerdiği Kernel32.dll sürüm 2 dosyası bilgisayardaki doğru konumdadır. Bu nedenle, bilgisayar yeniden başlatıldığında belleğe yüklenir. Pending File Rename Operation öğeleri, hem özgün Kernel32.dll sürüm 1 dosyasını hem de A paketinin Kernel32.dll sürüm 3 dosyasını siler. Sonuç olarak, bilgisayarda Kernel32.dll dosyası için sürüm 3 yerine sürüm 2 bulunmaktadır.
Belleğe yüklenen KnownDLLs listesinde GetFileVersionInfo işlevinin artık kullanılmadığı bir SP2 sonrası Windows 2000 düzeltmesi bulunmaktadır. Güncelleştirme yükleyicisi, bunun yerine hedef konumda bulunan dosyayı eşleştirir ve ardından eşleşen dosya için GetFileVersionInfo işlevini çağırır. Bu nedenle, QChain.exe dosyasını kullanarak SP2 sonrası Windows 2000 güncelleştirmeleri için bir zincir oluşturabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, güncelleştirmenin yüklenme sırasından bağımsız olarak bir dosyanın en son sürümü yüklenir.

Önceki senaryo yeniden yaşanır ve SP2 sonrası Windows 2000 güncelleştirmeleri kullanılırsa, B paketindeki güncelleştirme A paketindeki Kernel32.dll dosyasıyla eşleşir ve sürüm 3 algılanır. Sürüm 3, B paketinde bulunan Kernel32.dll sürüm 2 dosyasından daha yenidir. Bu nedenle, B paketi sistemdeki Kernel32.dll dosyasını değiştirmez ve A paketindeki Kernel32.dll sürüm 3 dosyası da bilgisayarın yeniden başlatıldıktan sonra doğru biçimde kullandığı sürümdür.
Özellikler

Makale No: 296861 - Son İnceleme: 26 Eyl 2013 - Düzeltme: 1

Geri bildirim