Grup İlkesi Güncelleştirme Yardımcı Programının Açıklaması

™zet

Bu makalede yeni komut satırı yardımcı programı olan Gpupdate.exe açıklanır. Bu yeni yardımcı program, Microsoft Windows 2000'deki Secedit.exe adlı komut satırı aracında kullanılan /refreshpolicy anahtarının yerini alır. Bu yeni yardımcı programı kullanarak, grup ilkelerinde yapılan değişiklikleri el ile güncelleştirebilirsiniz (bazı değişiklikler hemen yapılabilir).

Daha fazla bilgi

Grup ilkelerinde değişiklik yaptıktan sonra, varsayılan güncelleştirme aralığını beklemenize (etki alanı üyelerinde 90 dakika ve etki alanı denetleyicilerinde 5 dakika) veya bilgisayarı yeniden başlatmanıza gerek kalmadan, değişikliklerin hemen uygulanmasını isteyebilirsiniz. Bu güncelleştirmeyi yapmak için, komut isteminde Gpupdate.exe yardımcı programını çalıştırın. Aşağıdaki bilgilerde, yardımcı program ve onunla kullanılabilen farklı anahtarlar açıklanmaktadır:

Yardımcı Programın Tanımı

Grup İlkesi Güncelleştirme yardımcı programı sürüm 5.1, Grup İlkesi ayarlarını güncelleştirmek için kullanılabilir.

Sözdizimi

GPUpdate [/Target:{Computer | User}] [/Force] [/Wait:değer] [/Logoff] [/Boot]

Anahtarlar

/Target:{Computer | User}

Bu anahtar, yalnızca kullanıcı veya bilgisayar ilkesi ayarlarının güncelleştirilmesini isterseniz kullanılabilir. Herhangi bir anahtar kullanmazsanız, varsayılan olarak hem kullanıcı hem de bilgisayar ilkesi ayarları güncelleştirilir.

/Force

Bu anahtar tüm ilke ayarlarını yeniden uygular. Varsayılan olarak, yalnızca değişen ilke ayarları uygulanır.

/Wait:{value}Bu anahtar, ilke işlemenin tamamlanması için beklemeniz gereken süreyi saniye olarak ayarlamanıza olanak verir. Varsayılan değer 600 saniyedir. Sıfır (0) değeri, beklemeniz gerekmediği anlamına gelir. -1 değeri, sonsuz bir bekleme anlamına gelir. Süre sınırı aşıldığında komut istemine dönülür, ancak ilke işlenmeye devam eder.

/Logoff

Bu anahtar, Grup İlkesi ayarları güncelleştirildikten sonra bilgisayar oturumunuzun kapatılmasına neden olabilir. Bu davranış, arka plan yenileme döngüsünde işlem yapmayan, ancak kullanıcı bilgisayarda oturum açtığında işlem yapan Grup İlkesi istemci uzantıları için gereklidir. Bu davranışın gözlemlendiği durumlara örnek olarak kullanıcı hedefli Yazılım Yükleme ve Klasör Yeniden Yönlendirme özellikleri gösterilebilir. Bilgisayar oturumunuzu kapatmanızı gerektiren uzantılar çağrılmamışsa bu anahtar hiçbir işlem yapmaz.

/Boot

Bu anahtar, Grup İlkesi ayarları güncelleştirildikten sonra bilgisayarınızın yeniden başlatılmasına neden olabilir. Bu davranış, arka plan yenileme döngüsünde işlem yapmayan, ancak ilkeyi Başlangıç sırasında işleyebilen Grup İlkesi istemci uzantıları için gereklidir. Bu davranışa örnek olarak bilgisayar hedefli Yazılım Yükleme özelliği gösterilebilir. Bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektiren uzantılar çağrılmamışsa bu anahtar hiçbir işlem yapmaz.

Windows 2000'de bir grup ilkesi güncelleştirmesini zorlama hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

227448 Secedit.exe Aracını Kullanarak Grup İlkesini Yeniden Uygulanmaya Zorlama (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 298444 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim