Uzaktan Yardım Bağlantı İşleminin Açıklaması

™zet

Bu makalede, Acemi kullanıcıdan Uzman kullanıcıya gönderilen Uzaktan Yardım davet dosyasının içeriği açıklanır. Bu dosya, Acemi kullanıcılar Uzaktan Yardım'da E-posta veya Davetiyeyi dosya olarak kaydet seçeneğini kullandığında oluşturulur. Bu makalede, Windows Messenger kullanılarak bir Uzaktan Yardım oturumu gerçekleştirme konusu açıklanmaz.
Uzaktan Yardım hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
300546 Windows XP'de Uzaktan Yardıma Genel Bakış
Bu makalede, Uzaktan Yardım'ın nasıl çalıştığı ile ilgili daha kapsamlı bilgiler sağlanır ve okuyucunun Uzaktan yardım konusunda Q300546 numaralı makalede açıklanan noktalar hakkında genel bir bilgiye sahip olduğu varsayılır.

Daha fazla bilgi

Uzaktan Yardım davet dosyası, Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) kullanılarak yazılır ve Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisinde okunabilir ve düzenlenebilir. Uzaktan Yardım davet dosyaları şu uzantıyı kullanır:
.MsRcIncident
Windows XP'de, bu uzantı Yardım ve Destek Merkezi ile ilişkilendirilmiştir. Uzman kullanıcı .MsRcIncident dosyasını yürüttüğünde Windows, Yardım ve Destek'i başlatır ve Yardım ve Destek bu bilgileri Uzaktan Yardım'a aktarır. Uzaktan Yardım daha sonra dosyayı ayrıştırır ve dosyayı oluşturan Acemi kullanıcı bilgisayarıyla bir Uzaktan yardım oturumu başlatma işlemini başlatır.

Bu makalede, ".MsRcIncident dosyası" ve "davet" terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. "Anahtar" terimi, Acemi kullanıcının bilgisayarında saklanan davetin kaydı anlamına gelir.

Acemi kullanıcının bilgisayarında HelpAssistant adı verilen yerleşik bir yerel kullanıcı hesabı bulunmaktadır. Bu hesap varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır ve rasgele oluşturulan bir güçlü parolası vardır. Hesabın ayrıcalıkları sınırlıdır ve Uzaktan Yardım oturumu sırasında Uzman kullanıcı tarafından Acemi kullanıcının bilgisayarında oturum açmak için kullanılır.

Acemi Kullanıcı Uzman Kullanıcıyı Bilgisayarına Bağlanmaya Davet Eder

Acemi kullanıcının bilgisayarında davet dosyası oluşturulduğunda, aşağıdaki eylemler gerçekleştirilir:
 • HelpAssistant hesabı etkinleştirilir.
 • Acemi kullanıcının tablosunda bir girdi oluşturulur.
 • Acemi kullanıcının bilgisayarından aşağıdaki bilgiler alınır: IP adresi ve Acemi kullanıcının bilgisayarındaki tüm arabirimlerde Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) Ağ Adresi Çevirisi (NAT) sunucularından istekte bulunan bağlantı noktası eşlemesi gibi bilgisayar adı yapılandırma bilgileri. Bir UPnP NAT sunucusu varsa, dış IP adresi ve Acemi kullanıcının bilgisayarı için ayrılmış bir bağlantı noktası numarası ile yanıtlar. UPnP NAT Sunucusu IP:BAĞLANTINOKTASI trafiğini NAT İstemcisi olan Acemi kullanıcının bilgisayarındaki 3389 numaralı bağlantı noktasıyla eşlemeye başlar.

Uzman Kullanıcı Davet Dosyasını Yürütür

Uzman kullanıcı davet dosyasını yürüterek bir Uzaktan Yardım oturumu başlatır. Uzman kullanıcının bilgisayarında, Uzman kullanıcıyı Acemi kullanıcının bilgisayarına bağlanmaya davet eden bir ileti görüntülenir. Uzaktan Yardım, bu iletiyi görüntülemek için .MsRcIncident dosyasındaki aşağıdaki bilgileri kullanır:
 • Acemi kullanıcının daveti oluştururken belirttiği ve Uzman kullanıcıyı davetin kimin tarafından gönderildiğini bildirmek veya anımsatmak amacıyla görüntülenen ad:
  USERNAME="Kim Abercrombie"
 • Davet oluşturulurken Acemi kullanıcı tarafından bir Parola ayarlanmış olup olmadığı:
  RCTICKETENCRYPTED="1"
 • Davetin oluşturulduğu sırada ayarlanan zaman aşımına uğrama zamanı. Acemi kullanıcı dilediği zaman Davet durumunu görüntüle sayfasını kullanarak daveti zaman aşımına uğratabilir:
  DTStart="992646863" ve DTLength="60"
USERNAME="Kim Abercrombie"

Kullanılacak ad, USERNAME alanına eklenir; yukarıdaki örnekte Kim Abercrombie, davet oluşturulurken Acemi kullanıcı tarafından belirtilen addır.

Not: Acemi kullanıcı daveti oluşturduğunda, Uzaktan Yardım Adınızı girin kutusunu geçerli profil adıyla doldurur. Acemi kullanıcı bu adı değiştirebilir.

RCTICKETENCRYPTED="1"

Uzman kullanıcıdan bir parola istenip istenmeyeceğini belirlemek üzere, Yardım ve Destek Merkezi RCTICKETENCRYPTED alanını denetler. "0" olarak ayarlanmışsa, Uzman kullanıcıdan parola istenmez. "1" olarak ayarlanmışsa, Uzman kullanıcıdan parola istenir. Uzman kullanıcı tarafından girilen parola Acemi kullanıcının bilgisayarına gönderilir.

DTStart=="992646863" ve DTLength="60"

Uzaktan Yardım, DTStart ve DTLength alanlarını davet oluşturulurken Acemi kullanıcı tarafından ayarlanan zaman aşımı süresini hesaplamak için kullanır.

Not: Bu saat, Uzman kullanıcı bilgisayarının yerel saatine göre ayarlanır.

Uzman kullanıcıya görüntülenen zaman aşımı süresi bilgi amaçlıdır. Acemi kullanıcı dilediği zaman Yardım ve Destek Merkezi'ndeki Davet durumunu görüntüle sayfasında Süre Sonu'nu tıklatarak davetin zaman aşımına uğramasını sağlayabilir. Bu, Acemi kullanıcının bilgisayarındaki anahtarın zaman aşımına uğramasına neden olur. Bir bağlantı oluşturulmaya çalıştırıldığında Uzman kullanıcıya görüntülenen iletide davetin açık olduğu gösterilmekle birlikte, anahtar zaman aşımına uğradığı için Acemi kullanıcının bilgisayarı bağlantıyı reddeder.

Acemi kullanıcı davetin geçerli saati öncesinde anahtarın zaman aşımına uğramasını seçerse, Uzman kullanıcının davetinde bu değişiklik görünmez ve ileti, davetin oluşturulması sırasında ayarlanan özgün zaman aşımı süresini görüntüler.

Uzman kullanıcının kendi bilgisayarındaki saati ayarlayarak Acemi kullanıcıyı "kandıracağından" endişe duyabilirsiniz, ancak bu mümkün değildir. Bunu göstermek için, aşağıdaki senaryo örneğine başvurun:

Örnek

Dallas'ta zaman aşımı süresi olarak merkezi saatle 16:00'da bir davet oluşturulur ve Uzman kullanıcı daveti Provo Utah gibi Dallas saatinden 1 saat geride olan bir konumda 15:35'te (Dallas saatiyle 16:35) açarsa, ileti anahtarı zaman aşımına uğramış olarak gösterecektir; çünkü Dallas'ta saat 16:35'tir ve Acemi kullanıcının bilgisayarında anahtarın durum bilgisi Süresi Doldu olarak ayarlanmıştır.

Utah'daki Uzman kullanıcı bilgisayarının sistem saatini ayarlayarak davet iletisini zaman aşımına uğramamış gibi göstermeye çalışırsa, Acemi kullanıcıyla bağlantı oluşturmaya çalışır. Acemi kullanıcının bilgisayarı bu bağlantı girişimini aldığında, Uzaktan Yardım oturumu başlatma girişimini hemen reddeder. Bu işlem gerçekleşirken Acemi kullanıcının bilgisayarında herhangi bir kullanıcı etkileşimi gerekmez.

Uzaktan Yardım Oturumunu Başlatma

Uzman kullanıcı Evet düğmesini tıklattığında, Uzaktan Yardım oturumu başlatmak üzere Yardım ve Destek API'lerini çağırır. Yardım ve Destek, oturum ile ilgili görüşmeler için Terminal Hizmetleri'ni kullanır. Yardım ve Destek Merkezi Uzaktan yardım davet dosyasını Terminal Hizmetleri'ne iletir.
Terminal Hizmetleri, RCTICKET alanında aldığı bilgileri kullanarak Acemi kullanıcının bilgisayarındaki Terminal Hizmetleri ile bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

RCTICKET alanı, davetlerin oluşturulduğu sırada Acemi kullanıcının bilgisayarındaki tüm IP adreslerinin listesini ve IP:BAĞLANTINOKTASI biçiminde bir bağlantı noktasını içerir.

Uzaktan Yardım, Acemi kullanıcı UPnP uyumlu bir NAT Aygıtının arkasında olduğunda Uzaktan Yardım'ın çalışabilmesini sağlayan UPnP NAT yönetimini kullanır.

Windows XP Internet Bağlantı Paylaşımı, UPnP uyumlu olan tek NAT çözümüdür.
Örnek

Not: Aşağıdaki metin, okunaklı olması için alt satıra kaydırılmıştır.

RCTICKET="65538,1,128.54.161.5:3389;kim.redmond.microsoft.com:
3389;10.0.0.5:3389,5UACB9zFYZnq5tcVDHA=,Aujb46Sne5TByHUYLgGYO2oavzR+ZPBvhOo/OkTN5GI=,
SolicitedHelp,50dQeOP0esX18JQjTVzkC/fmJFj/XxsB5DcbU8hk5k6nk+QegA03gA==,
eS69KnKxOHg2wZtNCkm4ixs8AuI="
65538,1: Bu, sürüm bilgileri ve işaretler içindir.

128.54.161.5:3389;kim.redmond.microsoft.com:3389;10.0.0.5:3389: Bu, Davet Dosyası'nın oluşturulduğu sırada Acemi kullanıcının bilgisayarında bulunan IP adreslerinin ve bağlantı noktası numaralarının listesidir.

Terminal Hizmetleri bağlantı oluşturma girişimlerine listedeki ilk arabirim olan 1128.54.161.5:3389 ile başlar. 30 saniye içinde yanıt alınmazsa, Terminal Hizmetleri sonraki arabirim olan kim.redmond.microsoft.com:3389 arabirimine ve son olarak da 10.0.0.5:3389 arabirimine bağlanmaya çalışır.

Bu bağlantı başarılı olmazsa, Terminal Hizmetleri durumu Yardım ve Destek Hizmetleri'ni bildirir ve o da Uzaktan Yardım hizmetine bildirerek aşağıdaki iletinin oluşturulmasını sağlar:
Uzaktan Yardım

Uzaktan Yardım bağlantısı kurulamadı. Ağınızla ilgili konuları ya da davetin süresinin dolup dolmadığını veya gönderen tarafından iptal edilip edilmediğini denetlemeniz gerekebilir.

[Tamam]
Uzman kullanıcının bilgisayarındaki Terminal Hizmetleri, HelpAssistant hesabının kimlik bilgilerini Acemi kullanıcının bilgisayarındaki GINA'ya aktarır. Kimlik bilgileri kabul edilirse, Uzman kullanıcı HelpAssistant hesabını kullanarak Acemi kullanıcının bilgisayarında oturum açar.

Uzaktan Yardım bir ileti görüntüleyerek, Acemi kullanıcının kendisiyle bir Uzaktan Yardım oturumu başlatmak isteyip istemediğini sorar. Acemi kullanıcı birden çok oturum açtıysa, her oturum bu istemi alır.


Uzman kullanıcının Acemi kullanıcı bilgisayarına bağlanmasına izin verilmeden önce Grup İlkesi Ayarları denetlenir. İlkeler Acemi kullanıcının Uzaktan Yardım almasına izin vermiyorsa bağlantı reddedilir.
Tüm kimlik bilgileri kabul edilirse, Acemi ve Uzman kullanıcıların bilgisayarlarında Uzaktan Yardım oturumu Terminal Hizmetleri aracılığıyla RDP protokolü ve 3389 numaralı bağlantı noktası kullanılarak oluşturulur.

Bu noktada, Uzman kullanıcı yalnızca Acemi kullanıcının masaüstünü görebilir. Uzman kullanıcının Acemi kullanıcı bilgisayarının denetimini ele almayı istemesi ve Acemi kullanıcının da ilgili istemde Evet'i tıklatarak denetime izin vermesi gerekir. Acemi kullanıcı oturum sırasında dilediği zaman denetimi geri almak isterse ESC tuşuna basabilir.

Anahtar Zaman Aşımına Uğradığında


Uzaktan Yardım, tüm açık anahtarların tablosunu kayıt defterinin HKEY_LOCAL_MACHINE kovanında saklar. Açık anahtar olmadığında, Uzaktan Yardım, HelpAssistant hesabını devre dışı bırakır ve Terminal Hizmetleri üzerinden oturum açmaya izin ver hakkını bir saat boyunca kaldırır. Uzaktan Yardım ayrıca UPnP uyumlu NAT aygıtlardaki tüm bağlantı noktası eşlemelerini kapatır.

Süre sınırı dolduğunda anahtar otomatik olarak zaman aşımına uğrar. Acemi kullanıcının bilgisayarında Owner veya Administrator grubu üyesi olan bir kullanıcı da dilediği zaman aşağıdaki adımları uygulayarak anahtarın zaman aşımına uğramasını sağlayabilir:
 1. Başlat'ı ve sonra Yardım ve Destek'i tıklatın.
 2. Uzaktan Yardım bağlantısını tıklatın.
 3. Davet durumunu görüntüle bağlantısını tıklatın.
 4. Zaman aşımına uğramasını istediğiniz açık anahtarı seçin.
 5. Süre Sonu düğmesini tıklatın.
Bir anahtar zaman aşımına uğramış durumdaysa, Acemi kullanıcının bilgisayarına bağlanmak için kullanılan tüm davet dosyaları başarısız olur ve Acemi kullanıcıya Uzaktan Yardım'ın zaman aşımına uğramış bir anahtarı reddettiğini bildiren hiçbir ileti veya günlük kaydı görüntülenmez.
Özellikler

Makale No: 300692 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim