Windows XP ve Windows Server 2003'te bir bilgisayar Uzaktan Yardım teklifleri alacak şekilde nasıl yapılandırılır

GİRİŞ

Bu makalede, Microsoft Windows XP veya Microsoft Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarınızı Uzaktan Yardım tekliflerini alacak biçimde yapılandırma adımları açıklanır.

Uzaktan Yardım aracı, bir uzman kullanıcının Uzaktan Yardım Sunma özelliğini kullanarak bir Uzaktan Yardım oturumu başlatmasını sağlayacak biçimde yapılandırılabilir. Uzaktan Yardım oturumu, uzman kullanıcının bir yeni kullanıcıya yardımcı olmasına olanak tanır. Bu özellik, uzman ve yeni kullanıcı bilgisayarlarının, aynı etki alanının veya güvenilen etki alanlarının üyesi olmasını gerektirir. Etki alanları şirket ağlarında güvenlik amacıyla kullanılır. Etki alanları genellikle ağ yöneticisi tarafından yönetilir. Uzaktan Yardım Sunma özelliği, çoğu ev ağı için pratik bir seçenek değildir.Uzaktan Yardım hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

300546 Windows XP'de Uzaktan Yardıma Genel Bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

308013 Uzaktan Yardım Sunma nasıl kullanılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Başa dön

Gereksinimler

Yeni kullanıcının bilgisayarını Uzaktan Yardım tekliflerini kabul edecek biçimde yapılandırmak için, aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin olmalısınız:

 • Yeni kullanıcının bilgisayarındaki Grup İlkesi, Uzaktan Yardım tekliflerini etkinleştirecek biçimde yapılandırılmış olmalıdır.
 • Yeni ve uzman kullanıcıya ait bilgisayarların, aynı etki alanının veya güvenilen etki alanlarının üyesi olması gerekir.
 • Her iki bilgisayarda da Windows XP veya Windows 2003 yüklü olmalıdır.
Uzaktan Yardım aracı için Grup İlkeleri'ni yapılandırmak üzere, yeni kullanıcı bilgisayarlarının Uzaktan Yardım tekliflerini kabul edebileceği uzman kullanıcıların listesine gereksinim duyarsınız. Bu liste Domain User gruplarını ve Domain User hesaplarını içermelidir.

Not Uzaktan Yardım Sunma özelliğini kullanan uzmanlar, yeni kullanıcının bilgisayarında İstenen Uzaktan Yardım devre dışı bırakıldığında bu bilgisayara bağlanamaz. (Bu sorun, Microsoft Windows XP Service Pack 2 çalıştıran bilgisayarlarda oluşmaz.)

Başa dön

Uzaktan Yardım Sunma ilke ayarını yapılandırma

 1. Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Grup İlkesi eklentisini başlatın. Bunu yapmak için, Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna şunu yazın: gpedit.msc. Sonra Tamam'ı tıklatın.
 2. Yerel Bilgisayar İlkesi\Bilgisayar Yapılandırması\Yönetim Şablonları\Sistem\Uzaktan Yardım klasöründe Uzaktan Yardım Sunma'yı bulun ve tıklatın.
 3. Uzaktan Yardım Sunma Özellikleri iletişim kutusunda Etkinleştir'i tıklatın.
 4. Listeden bir seçeneği belirleyerek uzman kullanıcıların aşağıdaki eylemlerin hangisini gerçekleştirebileceğini belirleyin.
  • Yardımcılar yalnızca bilgisayarı görüntülesin
  • Yardımcılar bilgisayarı uzaktan yönetsin
  Not Bu ayar, listelenen tüm grup içindir. Uzaktan Yardım Sunma ilke ayarı, bir kullanıcı grubunun yeni kullanıcıya ait bilgisayarı görüntülemesine ve başka bir kullanıcı grubunun yeni kullanıcıya ait bilgisayarı görüntülemesine ve denetlemesine olanak sağlayan bir mekanizma sağlamaz. Yalnızca tek bir uzman grubu olabilir.
 5. Göster'i tıklatın. İçeriği Göster iletişim kutusu görüntülenir.
 6. Ekle'yi tıklatarak Domain Users ve Domain User gruplarını ekleyin.
 7. Tamam'ı tıklatarak İçeriği Göster iletişim kutusunu kapatın ve sonra da Tamam'ı tıklatarak Uzaktan Yardım Sunma Özellikleri iletişim kutusunu kapatın.
 8. MMC Grup İlkesi ek bileşenini kapatın.
Bu ilkeler hemen etkili olur. Bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmez.

Önemli Uzaktan Yardım Sunma Grup İlkesi'nin özelliklerini doldururken dikkatli olun, çünkü girdiğiniz etki alanı hesaplarını doğrulayamazsınız. Geniş çaplı bir ilke dağıtımı yapmadan önce bu ilke ayarını kapsamlı biçimde sınamanız önerilir.

Not Uzaktan Yardım Sunma ilkesi Microsoft Windows XP Home Edition'da kullanılamaz.

Not Uzaktan Yardım, DCOM kullanır. Windows XP ve Windows 2003'te, DCOM girdisi aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarında bulunur:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
DCOM girdisinin Dize değeri şudur: EnableDCOM = Y. Bu değer 'N' olarak ayarlanırsa veya değer eksikse, Uzaktan Yardım çalışmaz.

Başa dön

Windows Güvenlik Duvarı'nı teklife dayalı Uzaktan Yardım için yapılandırma

Grup İlkesi nesnelerinizi yeni Windows Güvenlik Duvarı ayarlarıyla güncelleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Windows XP SP2 tabanlı bilgisayarınızda Domain Administrators (Etki Alanı Yöneticileri), Enterprise Administrators (Kuruluş Yöneticileri) veya Group Policy Creator Owners (Grup İlkesi Oluşturucu Sahipleri) güvenlik grubunun üyesi olarak oturum açın.
 2. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, mmc yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 3. Dosya menüsünde, Ek Bileşen Ekle/Kaldır'ı tıklatın, Tek Başına Ek Bileşen sekmesini tıklatın ve sonra da Ekle'yi tıklatın.
 4. Kullanılabilir Tek Başına Ek Bileşenler listesinde, Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi'ni ve sonra da Ekle'yi tıklatın.
 5. Grup İlke Nesnesi Seç iletişim kutusunda Gözat'ı tıklatın.
 6. Grup İlke Nesnesini Tara iletişim kutusunda, yeni Windows Güvenlik Duvarı ayarlarıyla güncelleştirmek istediğiniz Grup İlkesi nesnesini tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 7. Grup İlkesi Sihirbazı'nı tamamlamak üzere Son'u tıklatın.
 8. Tek Başına Ek Bileşen Ekle iletişim kutusunda Kapat'ı tıklatın.
 9. Ek Bileşen Ekle/Kaldır iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.
 10. Konsol ağacında, sırasıyla Bilgisayar Yapılandırması'nı, Yönetim Araçları'nı, 'ı, Ağ Bağlantıları'nı ve sonra da Windows Güvenlik Duvarı'nı genişletin.
 11. Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi ek bileşenini kullanarak Windows Güvenlik Duvarı Grup İlkesi ayarlarını bulun. Bunu yapmak için, Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna gpedit.msc yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  Not Grup İlkesi ayarları, aşağıdaki Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi klasörlerinde bulunur:
  • Bilgisayar Yapılandırması/Yönetim Şablonları/Ağ/Ağ Bağlantıları/Windows Güvenlik Duvarı
  • Bilgisayar Yapılandırması/Yönetim Şablonları/Ağ/Ağ Bağlantıları/Windows Güvenlik Duvarı/ Etki Alanı Profili
  • Bilgisayar Yapılandırması/Yönetim Şablonları/Ağ/Ağ Bağlantıları/Windows Güvenlik Duvarı/ Standart Profil
 12. 11. adımda bulduğunuz her ek bileşen yolu için, Windows Güvenlik Duvarı: Bağlantı noktası özel durumlarını tanımla ayarına aşağıdaki girdiyi ekleyin:
  135:TCP:*:Etkin:Uzaktan Yardım Sunma
 13. Her ek bileşen yolu için, Windows Güvenlik Duvarı: Program özel durumlarını tanımla ayarına aşağıdaki girdileri ekleyin:
  • %WINDIR%\SYSTEM32\Sessmgr.exe:*:Etkin:Uzaktan Yardım
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe:*:Etkin:Uzaktan Yardım Sunma
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe:*:Etkin:Uzaktan Yardım – Windows Messenger ve Ses
Başa dön
Özellikler

Makale No: 301527 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim