Microsoft Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi Microsoft Windows Server 2003 kümesinde nasıl yapılandırılır

™zet

Bu makalede, Microsoft Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi (MSDTC) kaynağının Windows Server 2003 kümesine nasıl yükleneceği açıklanır. Microsoft, MSDTC'nin küme düğümlerinde yalnızca kümelenmiş kaynak olarak çalıştırılmasını destekler. MSDTC yüklemek için iki seçenek vardır.

Küme Yöneticisi'ni veya Cluster.exe aracını kullanarak MSDTC kaynağını oluşturmadan önce, Ağ DTC erişimini etkinleştirmelisiniz.DTC erişimini etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

817064 Windows Server 2003'te ağ DTC erişimi nasıl etkinleştirilir

Not Bu bir Çoğunluk Düğüm Kümesi (MNS) ise, MSDTC için depolama aygıtı olarak MNS kaynağını kullanmayın. MSDTC için fiziksel disk gibi bir depolama kaynağı gerekir.

Daha fazla bilgi

MSDTC'yi yüklemek için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: Küme Yöneticisi'ni kullanma

Bu bölümde, MSDTC'nin bir kümedeki tüm düğümlere Küme Yöneticisi aracılığıyla nasıl yükleneceği belgelenir. MSDTC'yi Küme Yöneticisi'ne bir kez yüklemeniz yeterlidir ve kümedeki tüm düğümlerde otomatik olarak yapılandırılır. MSDTC'yi her düğüme el ile yüklemeniz gerekmez.
 1. Bilgi Bankası makalesi 817064'teki adımları tamamlayın.


  Not Küme, Microsoft Exchange Server için adanmışsa ağ DTC erişiminin etkinleştirilmesi gerekli değildir.
 2. Küme Yöneticisi'ni başlatın. Bunu yapmak için:
  1. Başlat'ı tıklatın ve sonra da Tüm Programlar'ın üzerine gidin
  2. Yönetimsel Araçlar'da, Küme Yöneticisi'ni tıklatın.
 3. Bir Fiziksel Disk, Ağ Adı ve bir IP Adresi içeren "MSDTC Grubu" adlı bir Grup oluşturun. Bunu yapmak için:
  1. Dosya menüsünde, Yeni'yi seçin ve sonra da Grup'u tıklatın. Yeni Grup Sihirbazı başlatılır.
  2. Yeni Grup Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyerek MSDTC Grubu'nu oluşturun.
  Not MSDTC kaynağını, mümkünse Microsoft SQL Server için olduğu gibi kendi kaynak grubunda oluşturmanız önerilir. Bunu yapmak için, bu yordamdaki adımları izleyin. Bunu yapamazsanız veya Exchange Server için adanmış bir küme gibi az kullanılan bir DTC senaryosu geçerliyse, 7. adıma gidin ve seçiminiz olarak Küme grubunu belirleyin. Adanmış Exchange Server kümelerinde, MSDTC kaynağı varsayılan küme grubuna yerleştirilmelidir.


  Önemli MSDTC için yeni grup oluşturulduktan sonra, Msdtc için Ağ Adı, Ip adresi ve Fiziksel Disk'i oluşturmalısınız. Yeni gruba taşınabilecek fiziksel disk kaynağınız zaten olabilir. MSDTC Grubu oluşturulduktan sonra, IP adresi kaynağını, Ağ Adı kaynağını ve Fiziksel disk kaynaklarını oluşturmalısınız. Yeni MSDTC grubuna taşınması gereken bir fiziksel disk kaynağınız zaten olabilir.
 4. Bir IP adresi kaynağı oluşturun:
  1. MSDTC grubunu sağ tıklatın ve sonra da Yeni\Kaynak'ı tıklatın.
  2. MSDTC IP Adresi gibi açıklayıcı bir ad yazın.
  3. Kaynak Türü'nde, IP Adresi'ni tıklatın, MSDTC Grubu onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra da İleri'yi tıklatın.
  4. Olası Sahipler altında, MSDTC'nin belirli bir düğümde çalışmasını istiyorsanız İleri'yi tıklatın.
  5. Bağımlılıklar bölümüne herhangi bir bağımlılık eklemeyin ve İleri'yi tıklatın.
  6. TCP/IP Adresi Parametreleri'nde, genel ağı seçin, MSDTC için benzersiz statik IP adresini yazın ve sonra da İleri'yi tıklatın.
  7. Son'u tıklatın ve kaynağın oluşturulduğunu onaylamak üzere Tamam'ı tıklatın.
 5. Bir Ağ Adı kaynağı oluşturun:
  1. MSDTC grubunu sağ tıklatın ve sonra da Yeni\Kaynak'ı tıklatın.
  2. MSDTC Ağ adı gibi açıklayıcı bir ad yazın.
  3. Kaynak Türü'nde, Ağ adı'nı tıklatın, MSDTC Grubu onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra da İleri'yi tıklatın.
  4. Olası Sahipler altında, MSDTC'nin belirli bir düğümde çalışmasını istiyorsanız İleri'yi tıklatın.
  5. Bağımlılıklar altında, kaynak bağımlılığı olarak MSDTC IP adresini girin ve sonra da İleri'yi tıklatın.
  6. Ad altında, MSDTC kaynağı için ağ adını yazın ardından İleri'yi tıklatın.
  7. Son'u tıklatın ve kaynağın oluşturulduğunu onaylamak üzere Tamam'ı tıklatın.
 6. Bir "Fiziksel disk" kaynağı oluşturun.

  Not Bir fiziksel disk kaynağı zaten oluşturulmuş olabilir. Bu durumda, bu fiziksel disk kaynağını MSDTC grubuna taşımanız ve sonraki adıma geçmeniz gerekir.
  1. MSDTC grubunu sağ tıklatın ve sonra da Yeni\Kaynak'ı tıklatın.
  2. MSDTC Fiziksel diski gibi açıklayıcı bir ad yazın.
  3. Kaynak Türü'nde, Fiziksel disk'i tıklatın, MSDTC Grubu onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra da İleri'yi tıklatın.
  4. Olası Sahipler altında, MSDTC'nin belirli bir düğümde çalışmasını istiyorsanız İleri'yi tıklatın.
  5. Bağımlılıklar bölümüne herhangi bir bağımlılık eklemeyin ve İleri'yi tıklatın.
  6. Disk Parametreleri altında, MSDTC için kullanacağınız fiziksel diski tıklatın.
  7. Son'u tıklatın ve kaynağın oluşturulduğunu onaylamak üzere Tamam'ı tıklatın.
 7. MSDTC Grubu'nu sağ tıklatın ve sonra da Yeni\Kaynak'ı tıklatın.
 8. MSDTC Kaynağı gibi bir ad yazın.
 9. Kaynak Türü'nde, Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi'ni tıklatıp seçin, MSDTC Grubu'nun seçili olduğunu doğrulayın ve sonra da İleri'yi tıklatın.
 10. Olası Sahipler altında, MSDTC'nin belirli bir düğümde çalışmasını istiyorsanız İleri'yi tıklatın.
 11. Bağımlılıklar altında, klavyenin CTRL tuşunu basılı tutarak 2. adımda oluşturduğunuz Fiziksel Disk'i Ağ Adı'nı seçin, sonra da Ekle düğmesini tıklatın.
 12. Son'u tıklatın ve kaynağın oluşturulduğunu onaylamak üzere Tamam'ı tıklatın.
 13. MSDTC Kaynağı'nı sağ tıklatın ve sonra da Çevrimiçine Getir'i tıklatın.

Yöntem 2: Cluster.exe aracını kullanma

Bu bölümde, MSDTC'nin Cluster.exe ile nasıl yükleneceği belgelenir. Cluster.exe, MSDTC'nin birden çok kümeye komut dosyası aracılığıyla yüklenmesi ve yapılandırılması için en iyi duruma getirilmiştir. MSDTC'yi bir kümede bir kez yapılandırdığınızda kümedeki tüm düğümler güncelleştirilir.
 1. Bilgi Bankası makalesi 817064'teki adımları tamamlayın.


  Not Küme, Exchange Server için adanmışsa ağ DTC erişiminin etkinleştirilmesi gerekli değildir.
 2. Komut isteminde, bir Fiziksel Adres, Ağ Adı ve bir IP Adresi içeren "MSDTC Grubu" adlı bir Grup oluşturun (veya varolan bir grubu kullanın).

  Not Cluster.exe kullanarak, Grupların ve Kaynakların oluşturulmasını komut dosyası aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. "Yardım ve Destek" bölümüne bakın ve Küme Komutlarına Genel Bakış bölümünü inceleyin.

  Not MSDTC kaynağını, mümkünse Microsoft SQL Server için olduğu gibi kendi kaynak grubunda oluşturmanız önerilir. Bunu yapmak için, 2. adımı uygulayarak yeni grubu oluşturun. Bunu yapamazsanız veya Exchange Server için adanmış bir küme gibi az kullanılan bir DTC senaryosu geçerliyse, yordama devam edin ve Küme grubunu kullanın. Adanmış Exchange Server kümelerinde, MSDTC kaynağı varsayılan küme grubuna yerleştirilmelidir.
 3. Komut istemine aşağıdaki komutu yazın:
  cluster clustername res "MSDTC Kaynağı" /CREATE /GROUP:"MSDTC Grubu" /TYPE:"Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi"
  Bu komut, MSDTC Kaynağı'nı oluşturur.

  Not Varolan bir küme grubunu kullanıyorsanız, "MSDTC Grubu" yerine grubun adını kullanın.
 4. Aşağıdaki komutları çalıştırın:
  cluster clustername res "MSDTC Kaynağı" /ADDDEP:"Ağ Adı"

  cluster clustername res "MSDTC Kaynağı" /ADDDEP:"Disk Q:"
  Burada Ağ Kaynağı, kullandığınız Ağ Adı kaynağı ve Disk Q da MSDTC Grubu'nda bulunan fiziksel disktir.

  Bu komutlar, uygun bağımlılıkları ekler.
 5. MSDTC'yi çevrimiçi duruma geçirmek için şu komutu çalıştırın:
  cluster clustername res "MSDTC Kaynağı" /ON
  Bu komut, MSDTC'yi çevrimiçi duruma geçirir.
Not MSDTC'yi karma modda bir Küme'ye yükleyemezsiniz. Bu yöntemleri kullanabilmeniz için, Kümedeki tüm düğümlerde Windows Server 2003 çalıştırılmalıdır. Daha fazla bilgi için, "Yardım ve Destek" bölümüne bakın.

Referanslar

Bir Ağ Adı ve IP Adresi kaynağı oluşturmayla ilgili bilgiler içeren bir temel sanal sunucu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

257932 Microsoft Küme Sunucusu'nu kullanarak bir sanal sunucu oluşturma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Özellikler

Makale No: 301600 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim