Microsoft Windows 2000'de Olay Görüntüleyicisi ile Sistem Sorunları Nasıl Tanılanır

™zet

Bu adım adım kılavuz Olay Görüntüleyicisi'nin bir sorun giderme aracı olarak nasıl kullanılacağını anlatır. Olay Görüntüleyicisi, sistem olaylarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler görüntüler. Bu bilgiler olay türünü, olayın gerçekleştiği tarih ve saati, olayın kaynağını, olayın kategorisini, Olay Kimliğini, olay gerçekleştiğinde oturum açmış olan kullanıcıyı ve olayın gerçekleştiği bilgisayarı içerir.

Olay Görüntüleyicisi ile Sorun Giderme

Olay Görüntüleyicisi'ni Başlatma

Olay Görüntüleyicisi'ni başlatma yordamınız başlama noktanıza göre değişir.

Windows 2000'de Olay Görüntüleyicisi'ni başlatmak için, Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gidin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gidin ve sonra Olay Görüntüleyicisi'ni tıklatın.

Bilgisayarları Seçme

Uygun yönetim yetkilerine sahip olduğunuzda, ağınızdaki herhangi bir bilgisayarı seçerek bu bilgisayar Olay günlüklerini görüntüleyebilirsiniz.

Olay Görüntüleyicisi'nde bilgisayar seçmek için:

 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Olay Görüntüleyicisi'ni tıklatın.
 2. Konsol ağacının en üstünde, Olay Görüntüleyicisi (Yerel) öğesini sağ tıklatın ve sonra Başka bir bilgisayara bağlan'ı tıklatın.
 3. Bir bilgisayarın Olay günlüğünü görüntülemek için söz konusu bilgisayara gözatın ya da iletişim kutusunda bilgisayarın adını yazın.
 4. Tamam'ı tıklatın.

Olay Görüntüleyicisi Ayarlarını Yapma

Windows 2000'de, belirli bir günlük dosyasıyla ilgili Olay Görüntüleyicisi ayarlarını yapabilirsiniz.

Bir günlük dosyasını ayarlamak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Olay Görüntüleyicisi'ni tıklatın.
 2. Konsol ağacında uygun günlük dosyasını sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 3. Genel sekmesini tıklatın.

Olay Günlüklerini Kaydetme

Olay Günlüklerini daha sonra incelemek veya tarihsel veri olarak kullanmak için kaydedebilirsiniz. Günlük dosyaları, seçtiğiniz bir dosya adına ve konuma, kaydedilen günlük dosyasının biçimine göre belirlenen bir dosya adı uzantısıyla kaydedilir.

Olay günlüklerini kaydetmek için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Olay Görüntüleyicisi'ni tıklatın.
 2. Konsol ağacında uygun günlük dosyasını sağ tıklatın ve sonra Günlük Dosyasını Farklı Kaydet'i tıklatın.
 3. Dosyayı kaydetmek istediğiniz alt klasöre gidin, dosya için bir ad yazın, dosya türünü tıklatın ve sonra Kaydet'i tıklatın.

Olay Günlüklerini Temizleme

Gerektiğinde bir Olay günlüğündeki tüm olayları el ile temizleyebilirsiniz. Yoğun olarak kullanılan sunucularda, olayların tümünü temizlemeden önce, daha sonra yönetimsel amaçlarla kullanmak için Olay günlüğü verilerini kaydetmek iyi bir fikirdir.

Olay günlüklerini temizlemek için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Olay Görüntüleyicisi'ni tıklatın.
 2. Konsol ağacında uygun günlük dosyasını sağ tıklatın ve sonra Tüm Olayları Temizle'yi tıklatın.
 3. Günlük dosyasını temizlemeden önce kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.
 4. Günlüğü kaydetmek ve tüm olayları temizlemek için Evet'i tıklatın. Hayır'ı tıklatırsanız, günlük kaydedilmez ancak seçili Olay günlüğündeki tüm olaylar temizlenir. İptal'i tıklatırsanız, günlüğü temizleme isteği iptal edilir.

Olay Ayrıntılarını Görüntüleme

Olay Görüntüleyicisi'nde bir günlük seçtikten sonra olayları arayabilir, filtreleyebilir, sıralayabilir ve ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

Olayları görüntülemek için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Olay Görüntüleyicisi'ni tıklatın.
 2. Konsol ağacında uygun günlük dosyasını tıklatın. Olay günlüğündeki olayların listesi Olay Görüntüleyicisi'nin ayrıntı bölmesinde görüntülenir.
 3. Olay Özellikleri iletişim kutusunu ve olayın ayrıntılarını görüntülemek için ayrıntı bölmesinde belirli bir olayı çift tıklatın.

Olayları Filtreleme

Olay Görüntüleyicisi'nin görüntülemesini istediğiniz bilgi türünü sınırlayan bir filtre belirtebilirsiniz. Bu filtreler yalnızca görüntüleyicide hangi olay günlüğü öğelerinin görüntüleneceğini etkiler.

Olayları filtrelemek için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Olay Görüntüleyicisi'ni tıklatın.
 2. Konsol ağacında uygun günlük dosyasını sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 3. Süz sekmesini tıklatın.
 4. Filtrelemek istediğiniz bilgileri yazın.
 5. Tamam'ı tıklatın.

Olayları Bulma

Olay Görüntüleyici olay arama seçeneği sağlar. Arama büyük günlükleri görüntülerken kullanışlı olabilir.

Bir olayı bulmak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Olay Görüntüleyicisi'ni tıklatın.
 2. Konsol ağacında uygun günlük dosyasını tıklatın.
 3. Görünüm menüsünde, Bul'u tıklatın.
 4. İletişim kutusuna bulmak istediğiniz bilgileri yazın ve Sonrakini Bul'u tıklatın.
 5. Bittiğinde Kapat'ı tıklatın.
Özellikler

Makale No: 302542 - Son İnceleme: 17 May 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim