Windows XP'de ATAPI disk sürücüleri için 48 bit Mantıksal Blok Adresleme desteği nasıl etkinleştirilir

GİRİŞ

Bu makalede, ATA Packet Interface (ATAPI) disk sürücüleri için sabit diskinizin kapasitesini şu an geçerli olan 137 gigabayt (GB) sınırının üzerine çıkarabilen Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) 48 bit Mantıksal Blok Adresleme (LBA) desteği anlatılmaktadır.

Not Windows XP SP1 çalıştırmıyorsanız, Windows XP 48 bit LBA özelliğini desteklemez. 48 bit LBA desteği kullanmak isterseniz, Windows XP SP1 veya sonraki bir sürümünü uygulamalısınız. SP1, Windows XP Media Center Edition ve Windows XP Tablet PC Edition'da zaten bulunmaktadır.

En son Windows XP hizmet paketi hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

322389 En son Windows XP hizmet paketi nasıl elde edilir

Daha fazla bilgi

Windows XP SP1, ATAPI disk sürücüleri için 48 bit LBA desteğini içerir. Bu destekle, geçerli 137 GB sınırından daha büyük sabit diskler kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak, destek SP1'de etkinleştirilmiştir. SP1 çalıştırıp çalıştırmadığınızı belirlemek için, Bilgisayarım'ı sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın. Genel sekmesinde, "Sistem" başlığı altında Service Pack 1 listelenmelidir

En son ATAPI sürücüsüne sahip olup olmadığınızı belirlemek için, %systemroot%\system32\drivers klasörünüzdeki Atapi.sys dosya sürümünün 5.1.2600.1135 veya sonrası olduğunu doğrulayın. (Veya, Windows XP 64-Bit Edition için sürüm 5.1.2600.1152) Bunu yapmak için, şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve sonra da Ara'yı tıklatın, ardından Tüm Dosya ve Klasörler'i tıklatın.
 2. Atapi.sys yazın ve Ara'yı tıklatın.
 3. Atapi.sys dosyasını %systemroot%\system32\Drivers klasöründe bulamazsanız, Arama Yardımcısı'nda Gelişmiş arama seçenekleri'ni ve ardından Gizli dosya ve klasörleri ara'yı tıklatıp 2. adımı yineleyin.

  Gizli klasörleri ve sistem klasörlerini arama hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  302347 Windows XP'de gizli dosyalar veya sistem dosyaları nasıl aranır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

 4. %systemroot%\System32\Drivers klasöründeki Atapi.sys dosyasını sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
 5. Sürüm sekmesindeki dosya sürümünü not alın.
Atapi.sys dosyasının sürümü 5.1.2600.1135 (veya Windows XP 64-Bit Edition için sürüm 5.1.2600.1152) değilse, 331958 numaralı Microsoft Knowledge Base makalesinde anlatılan düzeltmeyi elde edin ve yükleyin.

Bu düzeltme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

331958 Bekleme veya hazırda bekleme moduna geçerken ya da bir bellek dökümü yazarken sabit disk bozulabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Varsayılan olarak, Windows XP Home Edition ve Windows XP Professional'ın özgün yayın sürümünde 48 bit LBA desteği bulunmamaktadır. Bilgisayarınızın 48 bit LBA ATAPI desteğini kullanabilmesi için aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:

 • 48 bit LBA uyumlu BIOS.
 • 137 GB veya daha büyük boyutlu sabit disk.
 • Windows XP SP1 yüklü olmalıdır.
Windows XP Home Edition veya Windows XP Professional'ın özgün yayın sürümü için, 48 bit LBA desteğini sınama amacıyla etkinleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarında EnableBigLba kayıt defteri değerini 1 olarak ayarlayın:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Uyarı Aşağıdaki koşullardan biri doğru olduğunda veri bozulması oluşabilir:
 • Bu kayıt defteri değerini, Windows XP Home Edition veya Windows XP Professional'ın özgün yayın sürümünde 48 bit LBA desteğini etkinleştirmek için kullanırsanız.
 • Windows XP SP1 gibi, daha önce bir 48 bit işletim sisteminde oluşturulan bir disk bölümüne önceki bir Windows sürümünü yüklerseniz. Ve bu disk bölümü, geçerli adresleme sınırı olan 137 GB'ye eşit veya daha büyükse.
Not Önceki kayıt defteri ayarı Windows XP SP1 ve daha ileri sürümlerde yok sayılır. 48 bit LBA ATAPI desteğini etkinleştirmek için Windows XP Home Edition veya Windows XP Professional'ın özgün yayın sürümünde yukarıdaki kayıt defteri ayarını değiştirmeye çalışırsanız ve minimum gereksinimleri karşılamadıysanız, aşağıdaki sorunlar oluşabilir:

 • EnableBigLba kayıt defteri değeri devre dışı bırakılır. 137 GB'den büyük bir basit diski destekleyebilen 48 bit uyumlu bir BIOS'unuz varsa, sabit diskin yalnızca ilk 137 GB'lik bölümü adreslenebilir. Sabit diskin geri kalanı kullanılmaz.
 • EnableBigLba kayıt defteri değeri etkindir, ancak 48 bit LBA uyumlu bir BIOS'unuz yoktur ve sabit diskinizin boyutu 137 GB'den büyüktür.

  Kayıt defteri ayarını düzenleyerek 48 bit LBA ATAPI desteğini etkinleştirirseniz, ancak 48 bit LBA uyumlu bir BIOS'unuz ve 137 GB'den büyük bir sabit diskiniz yoksa, sistemi değiştirmemişsinizdir. Sabit disk, standart bir sabit disk gibi çalışmaya devam eder.
 • EnableBigLba kayıt defteri ayarı 48 bit LBA uyumlu bir BIOS olmadan etkinleştirilmiş, ancak 137 GB'den büyük bir sabit diskiniz var.

  Kayıt defterinde 48 bit ATAPI desteğini etkinleştirirseniz ve sabit diskinizin kapasitesi 137 GB'den büyük olmasına karşın 48 bit LBA uyumlu bir BIOS'unuz yoksa, sabit diskin yalnızca ilk 137 GB'lik alanı adreslenebilir. Sabit diskin geri kalanı kullanılmaz.


Microsoft Sistem Hazırlama (Sysprep) aracıyla katılımsız yükleme kullanarak 48 bit LBA desteğini etkinleştirmek için, şu adımları izleyin:

 1. Aşağıdaki metni Not Defteri'ne kopyalayın ve metni 48bitLba.inf adıyla kaydedin:

  [version]
  signature="$CHICAGO$"
  SetupClass=BASE


  [DefaultInstall]
  AddReg=48bitlba.Add.Reg

  [48bitlba.Add.Reg]
  HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Aşağıdaki satırları içeren Cmdlines.txt adlı bir dosya oluşturun:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. Sysprep görüntüsünde Sysprep\I386 klasörünü bulun ve bu klasörde $OEM$ adlı bir alt klasör oluşturun.
 4. 48bitlba.inf ve Cmdlines.txt dosyalarını Sysprep\I386\$OEM$ klasörüne kopyalayın.
 5. Sysprep.inf dosyanızda, [Unattended] bölümüne InstallFilesPath adlı bir anahtar ekleyin. Bu anahtar, aşağıdaki değere sahip olmalıdır: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
Önceki ayarları Riprep.exe programıyla oluşturulan Images klasörüne eklemek için, şu adımları izleyin:

 1. Riprep görüntüsünü içeren uzak kurulum sürücüsünde, aşağıdaki klasörde bir Sysprep\I386\$OEM$ klasörü oluşturun:
  RemoteInstall\Setup\Dil\Images\Riprep_dizin_adı\I386\Mirror1\UserData
  Not Dil, İngilizce dili için "English" ve Riprep_dizin_adı da Riprep görüntüsü için seçtiğiniz benzersiz addır.
 2. 48bitlba.inf ve Cmdlines.txt dosyalarını $OEM$ klasörüne kopyalayın.
 3. Şu klasördeki Riprep.sif dosyasını (ve bu oluşturduğunuz Riprep görüntüsünün tüm diğer şablon dosyalarını) değiştirin:
  RemoteInstall\Setup\Dil\Images\Riprep_dizin_adı\I386\Templates\Riprep.sif
  Bunu yapmak için, OemPreinstall ve InstallFilesPath değerlerini ekleyin:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. Dosyayı kaydedin ve kapatın.
OEM'ler, Microsoft Windows OEM Önkurulum Seti'ni kullanarak bu desteği açabilir.

Daha fazla bilgi için, OEM Önkurulum Seti'ne veya aşağıdaki Microsoft Web sitesine bakın:

Özellikler

Makale No: 303013 - Son İnceleme: 28 Şub 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim