FQDN veya IP adresi kullandığınızda Intranet sitesi bir Internet sitesi olarak tanımlanıyor

BUG #: 392447 (Windows OS Bugs)Önemli Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması

Belirtiler

Internet Protokolü (IP) adresi veya bir tam etki alanı adı (FQDN) kullanarak bir yerel alan ağına (LAN), intranet paylaşımına veya intranet Web sitesine eriştiğinizde, paylaşım veya Web sitesi, Yerel İntranet bölgesi yerine Internet bölgesinde olarak tanımlanır. Örneğin, bu davranış paylaşımlara veya Web sitelerine Microsoft Internet Explorer, Microsoft Windows Gezgini, komut istemi veya aşağıdaki biçimlerden birinde bir adres kullanarak Windows tabanlı bir program aracılığıyla erişirseniz oluşabilir:

 • \\Bilgisayar.altekialanı.etkialanı.com\Paylaşım
 • http://bilgisayar.altetkialanı.etkialanı.com
 • \\157.54.100.101\paylaşım
 • file://157.54.100.101/paylaşım
 • http://157.54.100.101
Bu davranış, aşağıdaki ayarlardan herhangi birinin veya tümünün yapılandırılmış olup olmadığına bakılmaksızın oluşabilir:

 • Internet Explorer'da, Proxy Ayarları iletişim kutusundaki Özel Durumlar kutusu altındaki Şununla başlayan adreslerde proxy sunucusu kullanma kutusuna FQDN değerini (veya *.domain.com) ya da IP adresini (veya adres aralığını) eklediniz.

  Not Internet Explorer'da Proxy Ayarları iletişim kutusunu bulmak için, sırasıyla Araçlar'ı, Internet Seçenekleri'ni, Bağlantılar'ı ve sonra da Proxy Ayarları'nı tıklatın.
 • Yerel Ağ (LAN) Ayarları iletişim kutusunda Yerel adresler için proxy sunucusunu atla onay kutusunu seçtiniz.

  Not Internet Explorer'da Yerel Ağ (LAN) Ayarları iletişim kutusunu bulmak için, sırasıyla Araçlar'ı, Internet Seçenekleri'ni, Bağlantılar'ı ve sonra da Yerel Ağ (LAN) Ayarları'nı tıklatın.
 • Yerel intranet iletişim kutusunda Proxy sunucusu kullanmayan tüm siteleri içer ve Tüm ağ yollarını (UNC'ler) içer onay kutularını seçtiniz.

  Internet Explorer'da Yerel intranet iletişim kutusunu bulmak için, sırasıyla Araçlar'ı, Internet Seçenekleri'ni, Güvenlik'i ve sonra da Yerel intranet'i tıklatın.
Bu davranış, Internet Explorer'ın kimlik doğrulaması gerektiren intranet Web sitelerine eriştiğinizde kimlik bilgilerini sormasına neden olabilir. Veya, bir intranet Web sitesinde veya dosyanın güvenilen bir güvenlik bölgesinde bulunup bulunmadığını belirlemek üzere Internet Explorer Güvenlik Yöneticisi'ni kullanan programların Evrensel Adlandırma Kuralı (UNC) paylaşımında dosyaları açmadan önce sorulabilir veya dosyaları açmanız engellenebilir. Örneğin, bir yerel intranet paylaşımında bulunan Microsoft Access veritabanı (.mdb) dosyasını (FQDN veya IP adresini kullanarak) Microsoft Access 2002 yardımıyla açmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisin alabilirsiniz:

Microsoft Access bu dosyayı açamıyor.
Bu dosya intranetiniz dışında veya güvenilir olmayan bir sitede bulunuyor. Microsoft Access olası güvenlik sorunları nedeniyle dosyayı açmayacak.
Dosyayı açmak için, bilgisayarınıza veya erişilebilir bir ağ konumuna kopyalayın.
Not Windows Server 2003, Internet Explorer Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması adı verilen yeni ve isteğe bağlı bir bileşen içerir. Bu bileşen, Yerel intranet bölgesinde açıkça listelenmeyen tüm intranet Web sitelerini ve tüm UNC yollarını Internet bölgesine atar. Varsayılan olarak, Internet bölgesinde Yüksek güvenlik düzeyi kullanılır. Bu nedenle, NetBIOS adını kullanarak intranet Web sitelerine ve UNC yollarına eriştiğinizde bu belirtilerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin, http://sunucu veya \\sunucu\paylaşım biçimini ya da IP adresini veya FQDN değerini kullandığınızda, bu belirtilerle karşılaşabilirsiniz.

Internet Explorer Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

815141 Internet Explorer Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması tarayıcı deneyimini değiştiriyor

Neden

Bu davranış, bir FQDN veya IP adresi nokta işaretleri içerirse oluşabilir. Bir FQDN veya IP adresi nokta içerirse, Internet Explorer, Web sitesini veya paylaşımı Internet bölgesi olarak tanımlar.

Pratik Çözüm

Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, uygun IP adresi aralığını veya tam etki alanı adlarını (FQDN) yerel intranet bölgenize ekleyin.

Not Internet Explorer'ın Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması özelliğini Windows Server 2003 ile birlikte kullanıyorsanız ve intranet sitelerine erişmek için NetBIOS adını kullanırsanız, bu soruna geçici bir çözüm bulmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 • Siteleri Yerel intranet bölgesine ekleyin. Bir siteyi Yerel intranet bölgesine eklemek için, siteyi Internet Explorer'da açın, Dosya'yı tıklatın, Bu siteyi ekle'nin üzerine gelin, Yerel intranet bölgesi'ni tıklatın, Yerel intranet iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın ve sonra da Kapat'ı tıklatın.
 • Siteleri Güvenilen siteler bölgesine ekleyin. Bir siteyi Güvenilen siteler bölgesine eklemek için, siteyi Internet Explorer'da açın, Dosya'yı tıklatın, Bu siteyi ekle'nin üzerine gelin, Güvenilen siteler bölgesi'ni tıklatın, Güvenilen siteler iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın ve sonra da Kapat'ı tıklatın.
 • Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması'nı kapatın. Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması'nı kapatmak için bir yönetici olmalısınız. Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması'nı kullanıcılar için (Sınırlı Kullanıcılar ve Kısıtlı Kullanıcılar gibi) kapatabilir ve yalnızca yöneticilerin kullanmasına izin verebilirsiniz. Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması'nı kullanıcılar için kapatmak için, Denetim Masası'nı açın ve sırasıyla Program Ekle veya Kaldır'ı, Windows Bileşenleri Ekle/Kaldır'ı, Internet Explorer Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması'nı, Ayrıntılar'ı, Kullanıcılar'ı, Tamam'ı, İleri'yi, ardından Son'u tıklatın ve yeni ayarları uygulamak üzere Internet Explorer'ı yeniden başlatın.
Yöneticiler, istemci ayarlarını veya sunucu ayarlarını kullanarak, uygun IP adres aralığını veya FQDN değerlerini Yerel intranet bölgesine ekleyebilir. Örneğin, yöneticiler TCP/IP soneklerini kullanabilir, istemcideki Internet Explorer'da Yerel intranet siteleri bölgesine *.etkialanı.com veya uygun IP adres aralığını ekleyebilir. Sunucuda, yöneticiler bir proxy otomatik yapılandırma komut dosyası kullanabilir. Aşağıdaki geçici çözüm, tüm istemci bilgisayarlar için Internet Explorer'da Yerel intranet siteleri bölgesine *.etkialanı.com veya uygun IP adres aralığını ekler.

Kullanıcılar

Bu davranışa geçici bir çözüm bulmak için, her kullanıcının Yerel Intranet Siteleri iletişim kutusuna *.etkialanı.com veya uygun IP adres aralığını eklemesi gerekir:

 1. Internet Explorer'da Araçlar'ı ve sonra Internet Seçenekleri'ni tıklatın.
 2. Güvenlik sekmesinde, Yerel intranet'i ve sonra da Siteler'i tıklatın.
 3. Gelişmiş'i tıklatın ve ardından Aşağıdaki Web sitesini bölgeye ekle kutusuna *.etkialanı.com veya bir IP adres aralığı yazın (örneğin, 157.54.100-200.*); burada etkialanı.com, şirketiniz ve üst düzey etki alanı adlarıdır.
 4. Sırasıyla Ekle'yi, Tamam'ı, yeniden Tamam'ı tıklatın ve Internet Seçenekleri iletişim kutusunu kapatmak üzere Tamam'ı tıklatın.
 5. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Yöneticiler

Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.

Yöneticiler kayıt defterinde aşağıdaki değişiklikleri yaparak bu ayarı dağıtabilir:
 1. Yerel intranet bölgesine eklenmesi gereken her etki alanı için, HKEY_CURRENT_USER (oturum açmış geçerli kullanıcı için) veya HKEY_LOCAL_MACHINE (yerel bilgisayardaki tüm kullanıcılar için) altındaki uygun kayıt defteri anahtarına etkialanı.com anahtarını ekleyin:
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains (Windows XP'nin 64-bit sürümleri veya Windows Server 2003 üzerinde Internet Explorer'ın 32-bit veya 64-bit sürümlerinde, Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması kapalıysa.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains (Windows XP'nin 64-bit sürümleri veya Windows Server 2003'ün 64-bit sürümleri üzerinde Internet Explorer'ın 32-bit sürümlerinde, Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması kapalıysa.)
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains (Windows Server 2003'ün 32-bit sürümleri üzerinde Internet Explorer veya Windows Server 2003'ün 64-bit sürümleri üzerinde Internet Explorer'ın 64-bit sürümleri için, Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması açıksa.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains (Windows Server 2003'ün 64-bit sürümleri üzerinde Internet Explorer'ın 32-bit sürümleri için, Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması açıksa.)
  Not Varsayılan olarak, güvenlik bölgesi ayarları HKEY_CURRENT_USER kayıt defteri anahtarında depolanır. Bu anahtar her kullanıcı için dinamik olarak yüklendiği için, bir kullanıcının ayarları diğer bir kullanıcının ayarlarını etkilemez. Grup ilkesinde Güvenlik Bölgeleri: Yalnızca makine ayarlarını kullan ayarı etkinleştirilmişse veya aşağıdaki kayıt defteri anahtarında Security_HKLM_only DWORD değeri 1 olarak ayarlanmışsa, yalnızca yerel makine ayarları kullanılır:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Bu ilke ayarı etkinleştirildiğinde, kullanıcı ayarları yerine yalnızca makine ayarları kullanılır.

 2. etkialanı.com anahtarına * (yıldız karakteri) adlı bir DWORD değeri ekleyin ve 1 olarak ayarlayın.
 3. Yerel intranet bölgesine eklenmesi gereken her IP adres aralığı için, HKEY_CURRENT_USER (oturum açmış geçerli kullanıcı için) veya HKEY_LOCAL_MACHINE (yerel bilgisayardaki tüm kullanıcılar için) altındaki şu kayıt defteri anahtarına Aralıkx anahtarını (burada x 1, 2, 3 gibi bir sayıdır) ekleyin:
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges (Windows XP veya Windows Server 2003'ün 64-bit sürümleri üzerinde Internet Explorer'ın 32-bit sürümleri veya Internet Explorer'ın 64-bit sürümleri için.
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges (Windows XP'nin 64-bit sürümleri veya Windows Server 2003'ün 64-bit sürümleri üzerinde Internet Explorer'ın 32-bit sürümleri için.
  Not Varsayılan olarak, güvenlik bölgesi ayarları HKEY_CURRENT_USER kayıt defteri anahtarında depolanır. Bu anahtar her kullanıcı için dinamik olarak yüklendiği için, bir kullanıcının ayarları diğer bir kullanıcının ayarlarını etkilemez. Grup ilkesinde Güvenlik Bölgeleri: Yalnızca makine ayarlarını kullan ayarı etkinleştirilmişse veya aşağıdaki kayıt defteri anahtarında Security_HKLM_only DWORD değeri 1 olarak ayarlanmışsa, yalnızca yerel makine ayarları kullanılır:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Bu ilke ayarı etkinleştirildiğinde, kullanıcı ayarları yerine yalnızca makine ayarları kullanılır.
 4. Aralıkx anahtarına * (yıldız karakteri) adlı bir DWORD değeri ekleyin ve 1 olarak ayarlayın.
 5. Aralıkx anahtarına :Aralık ("Aralık" sözcüğünün önünde iki nokta üst üste karakteri vardır) adlı bir Dize değeri ekleyin ve sonra da bu değeri UP adres aralığına ayarlayın (örneğin, 157.54.100-200.*).
Not Yöneticiler ayarları bir Active Directory ortamında dağıtabilir.

Bunu yapma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

274846 Internet Explorer'da Grup İlkesi nesneleri kullanarak gelişmiş ayarları belirleme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Önemli Bu geçici çözüm, bir IP adresi kullanan UNC veya file:// adres biçimleri için kullanılamaz. Örneğin Internet Explorer, uygun IP adres aralığı Yerel Intranet Siteleri listesine eklenmiş olsa bile \\157.54.100.101\paylaşım veya file://157.54.100.101/paylaşım adresini Internet bölgesinde olarak algılar. Bu durumda, sitenin Yerel intranet bölgesinde olarak tanımlanması için, NetBIOS adı bulunan bir file:// URL biçimini kullanmalısınız (örneğin, \\sunucu\paylaşım). Ayrıca, Web sitesi LAN'da bulunsa ve NetBIOS adını (örneğin, http://sunucu) kullansanız bile, bazı uygulamalar bir http:// adresi kullanarak dosyaları açamayabilir. Örneğin, Microsoft Access 2002 dosyaları http:// adreslerinden açamaz. Bir intranet Web sitesindeki Access veritabanı dosyasını (.mdb) IP adresi, FQDN veya NetBIOS adını kullanarak açmaya çalışırsanız, Access 2002, bu makalenin "Belirtiler" bölümünde açıklanan hata iletisini görüntüleyerek dosyanın intranetiniz dışında veya güvenilmeyen bir sitede olduğunu hatalı biçimde bildirir.
Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

810582 Access veritabanı bir Web sunucusundan açılırken hata oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Durum

Bu davranış tasarım gereğidir.
Özellikler

Makale No: 303650 - Son İnceleme: 15 May 2011 - Düzeltme: 1

Geri bildirim