IIS'yi kaldırıp yeniden yükledikten sonra IIS eşlemesi nasıl onarılır

™zet


Microsoft .NET Framework Software Development Kit (SDK), Microsoft Visual Studio .NET 2002, Visual Studio .NET 2003 veya Visual Studio 2005 yüklendikten sonra, yeni dosya uzantılarını ve ayarları ASP.NET'e göre ilişkilendirmek için Microsoft Internet Information Services (IIS) eşlemeleri oluşturulur. SDK'yi veya Visual Studio Setup'ı çalıştırdığınızda IIS yüklü değilse veya SDK ya da Visual Studio Setup çalıştırıldıktan sonra IIS kaldırılıp yeniden yüklendiyse bu ayarlar artık olmaz. ASP.NET sayfalarını görüntülemeye çalıştığınızda beklenmedik davranışlarla karşılaşırsınız.

Visual Studio .NET 2003'te yeni bir ASP.NET Web uygulaması oluşturmaya çalıştığınızda, şu hata iletisini alırsınız:
Visual Studio .NET has detected that the specified Web server is not running ASP.NET version 1.1. You will be unable to run ASP.NET Web applications or services. (Visual Studio .NET, belirtilen Web sunucusunda ASP.NET sürüm 1.1 çalışmadığını algıladı. ASP.NET Web uygulamalarını veya hizmetlerini çalıştıramazsınız.)

Daha fazla bilgi

IIS eşlemelerini ASP.NET'e göre düzeltmek için Aspnet_regiis.exe yardımcı programını çalıştırın:
  1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın.
  2. kutusuna cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.
  3. Komut isteminde aşağıdakileri yazın ve ENTER tuşuna basın:
    "%windir%\Microsoft.NET\Framework\sürüm\aspnet_regiis.exe" -i
    Bu yol içindeki sürüm, sunucunuza yüklenmiş olan .NET Framework sürüm numarasını temsil eder. Komutu yazarken bu ifadeyi geçerli sürüm numarasıyla değiştirmelisiniz.

Referanslar

Aspnet_regiis.exe yardımcı programı hakkında daha fazla için, bu .exe dosyasını -? bağımsız değişkenini kullanarak çalıştırın.

Düzgün şekilde yapılandırılmamış ASP.NET ve IIS uygulama eşlemeleriyle ilgili belirtilerin açıklaması için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
325093
Sunucu tarafı kodun işlenmemesi nedeniyle ASP.NET sayfaları beklenmedik davranış gösteriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Özellikler

Makale No: 306005 - Son İnceleme: 14 Tem 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim