Office XP Service Pack 1'in (SP-1) Açıklaması

™zet

Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1), en son Office XP güncelleştirmelerini sağlar. Office XP SP-1, önemli güvenlik yenilikler ve ayrıca kararlılığı ve performansı geliştirmeye yönelik güncelleştirmeler içerir. Office XP SP-1'deki düzeltmelerin bir bölümü daha önce ayrı güncelleştirmeler halinde yayımlanmıştı. Güncelleştirmeleri tümleşik tek bir pakette bir araya toplayan bu hizmet paketi ayrıca Office XP programlarınızın güvenilirliğini ve performansını artırmaya yönelik diğer değişiklikleri de içerir.

Bu makalede Office XP SP-1'in nasıl karşıdan yüklenip kurulacağı anlatılmaktadır.

Daha fazla bilgi

Office XP SP-1 Nasıl Karşıdan Yüklenir ve Kurulur

İstemci Güncelleştirmesi

Office XP'yi bir CD-ROM'dan yüklediyseniz iki seçeneğe sahipsiniz:
 • Service Pack 1 de dahil olmak üzere, tüm en son güncelleştirmeleri otomatik olarak kurmak için Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanmak.

  -veya-
 • Aşağıda açıklanan adımları kullanarak, yalnızca Service Pack 1'i kurmak.
Her iki seçenek de yükleme işlemi sırasında Office XP CD-ROM'unuzun hazır olmasını gerektirir.

Office Ürün Güncelleştirmeleri

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesinin bilgisayarınıza yüklemeniz gereken güncelleştirmeleri algılamasını sağlamak için aşağıdaki bağlantıyı tıklatın: Gereken güncelleştirmeler algılandıktan sonra, onaylamanız için önerilen güncelleştirmelerin bir listesi görüntülenir. İşlemi tamamlamak için Yüklemeyi Başlat düğmesini tıklatın.

Yalnızca Service Pack 1'i Kurma

Yalnızca SP-1 istemci güncelleştirmesini karşıdan yükleyip kurmak için şu adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 2. Oxpsp2.exe dosyasını seçilen klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 3. Windows Gezgini'nde Oxpsp2.exe dosyasını çift tıklatın.
 4. Güncelleştirmeyi yüklemek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.
 5. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 6. İstendiğinde, Office XP CD-ROM'unuzu sürücüye yerleştirip Tamam'ı tıklatın.
 7. Yüklemenin başarıyla tamamlandığını belirten bir ileti aldığınızda Tamam düğmesini tıklatın.
Not: Ortak güncelleştirmeyi yükledikten sonra kaldıramazsınız. SP-1'den önceki yükleme durumuna dönmek için Office XP'yi tamamen kaldırmanız ve özgün CD'den yeniden yüklemeniz gerekir.

Yönetimsel Güncelleştirme

Bu makalenin başında listelenen ürünlerden herhangi birini bir sürücü konumundan yüklediyseniz, sunucu yöneticinizin yönetimsel ortak güncelleştirmeyle sunucu konumunu güncelleştirmesi ve bu güncelleştirmeyi bilgisayarınıza dağıtması gerekir.

Sunucu yöneticisi sizseniz, yönetimsel güncelleştirmeyi karşıdan yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 2. Dosyayı karşıdan masaüstünüze yükleyin.
 3. Windows Gezgini'nde Oxpsp1a.exe dosyasını çift tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. Ayıklanan dosyaların konulmasını istediğiniz konumu yazın kutusuna C:\Oxpsp2a yazıp Tamam'ı tıklatın.
 6. Klasörü oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.
 7. Yönetimsel kurulumunuzu güncelleştirme yordamı hakkında bilginiz varsa Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /a Yönetimsel Yol\MSI Dosyası /p C:\adminUpdate\MSP Dosyası SHORTFILENAMES=1
  Burada, Yönetimsel Yol, Office XP yönetimsel yükleme noktanızın yoludur (örneğin, C:\OfficeXP),

  MSI Dosyası, Office XP ürününün MSI veritabanı paketinin adıdır (örneğin, ProPlus.msi), ve

  MSP Dosyası da ortak yönetimsel yükleme güncelleştirmesinin adıdır. NOT: Office XP Yönetimsel Yükleme ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi iletişim kutularının görüntülenmesini engellemek için, yukarıdaki komut satırına /qb+ anahtarını ekleyebilirsiniz.

 8. Güncelleştirmeyi istemci iş istasyonlarına dağıtmak için Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /i Yönetimsel Yol\MSI Dosyası REINSTALL=Özellik Listesi REINSTALLMODE=vomus
  Burada Yönetimsel Yol, Office XP yönetimsel yükleme noktanızın yolu (örneğin, C:\OfficeXP),

  MSI Dosyası, Office XP ürününün MSI veritabanı paketi (örneğin, ProPlus.msi), ve

  Özellik Listesi de güncelleştirme için yüklenmesi gereken özellik adlarının (büyük/küçük harf duyarlı) listesidir. Özelliklerin tamamını yüklemek için, REINSTALL=ALL kullanabilirsiniz.
Yönetimsel kurulumunuzu güncelleştirme ve istemci iş istasyonlarına dağıtma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
301348 Office XP'nin yönetimsel kurulumlarına ortak güncelleştirme nasıl yüklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Bu makale, yönetimsel ortak güncelleştirme yüklemek için standart yönergeler içerir.

İsterseniz, Microsoft Office XP Kaynak Seti'nde bulunan aşağıdaki makaleye de bakabilirsiniz:

Setup.ini Sürümü Güncelleştirilmez

Bir yönetimsel yüklemenin Files\Setup klasöründe bulunan Setup.ini dosyasında, ürün sürüm bilgilerini içeren bir [Product] bölümü bulunur. SP-1'yi yönetimsel kurulumunuza uyguladığınızda bu sürüm bilgileri güncelleştirilmez. Bu, Office'in önceki sürümlerinden farklıdır.

Yükleme Sırasında Bilgisayarı Yeniden Başlatma

Aşağıdaki koşullar söz konusu olduğunda, Office XP SP-1'i yüklerken bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenebilir:
 • Microsoft Windows 2000'i çalıştırıyorsanız ve bilgisayarınızda Windows Installer'ın en yeni sürümü yüklü değilse. Bilgisayarın yeniden başlatılmasını önlemek için Windows Installer 2.0'a yükseltin. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 • Office Kısayol Çubuğu etkin durumdaysa. Bilgisayarı yeniden başlatılmasını önlemek için, güncelleştirmeyi uygulamadan önce Office Kısayol Çubuğu'nu kapatın.
 • Microsoft'un SharePoint Team Services'ı yüklüyse. Bilgisayarın yeniden başlamasını önlemek için, güncelleştirmeyi uygulamadan önce SharePoint Team Services hizmetini kapatın.

SP-1 Yüklenirken Office CD-ROM'u veya Ağ Yükleme Konumu Gerekebilir

Yükleme Sihirbazı, Office kurulumunuzun bütünlüğünden emin olabilmek için, yükleme sırasında Office ürün CD'sine veya ağ yükleme konumunuza erişmek isteyebilir.

Office XP Çok Dilde Kullanıcı Arabirimi Paketi

Office XP Çok Dilde Kullanıcı Arabirimi Paketi kullanıyorsanız, Office XP SP-1'deki tüm işlevlerin çalışabilmesi için aşağıdaki güncelleştirmelere gereksiniminiz vardır:
 • Office XP Güncelleştirmesi: Service Pack 1 (SP-1)
 • Office XP Güncelleştirmesi: Office XP Çok Dilde Kullanıcı Arabirimi Paketi için Service Pack 1 (SP-1)
Office XP Güncelleştirmesi: Office XP Çok Dilde Kullanıcı Arabirimi Paketi için Service Pack 1'i (SP1) karşıdan yüklemek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Service Pack 2'in Yüklü Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir

Office XP SP-1 aşağıdaki dosyaların güncelleştirilmiş sürümlerini içerir:

Blnmgr.dll Blnmgrps.dll Cfgwiz.exe
Contab32.dll Emablt32.dll Emsabp32.dll
Emsmdb32.dll EmSui32.dll Eurotool.xla
Excel.exe Exsec32.dll Fontschm.ini
Fp5amsft.dll Fp5autl.dll Fp5avnb.dll
Fp5awec.dll Fp5awel.dll Fpcutl.dll
Fpeditax.dll Fpmmc.dll Frontpg.exe
Graph.exe Imjp8k.dll Intldate.dll
Mofl.dll Msaccess.exe Mscdm.dll
Msdaipp.dll Mseuro.dll Msgr2pb.dll
Msgrit32.DLL MsMapi32.dll Mso.dll
Msowc.dll MsPst32.dll Mspub.exe
Mssp3ko.dll mssp3ko.lex Msstko32.dll
Mstore.exe Mstores.dll Offfilt.dll
Olappt.fae Outex.dll Outlcm.dll
Outlctl.dll Outllib.dll Outllibr.dll
Outlmime.dll Outlook.exe Outlph.dll
Owc10.dll Owsclt.dll Owssvr.dll
Powerpnt.exe Pstprx32.dll Pub6intl.dll
Pubconv.dll Qamgt.xlt Rm.dll
Rtfhtml.dll Setup.exe Transform.mst
Vtidb.exe Winword.exe Wwintl.dll
SP-1'in yüklü olup olmadığını belirlemek için, herhangi bir Office XP programını başlatın ve Yardım menüsünde Microsoft program Hakkında öğesini tıklatın. SP-1 yüklüyse, ürün sürümü (SP-1) olarak gösterilir.

Aşağıdaki tablo Office ürünlerinin yapı numaraları göstermektedir:

Office programı SP-1 sürümü
---------------------------------
Access 10.3409.3501
Excel 10.3506.3501
FrontPage 10.3402.3501
Outlook 10.3513.3501
PowerPoint 10.3506.3501
Word 10.3416.3501
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

291331 Office XP sürümü nasıl denetlenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

SP-1 ile Giderilen Sorunlar

Office XP SP-1, aşağıdaki Microsoft Güvenlik Bültenleri'nde açıklanan sorunlara çözüm getirir: Bu Hizmet Paketi daha önce yayımlanan tüm Office XP güncelleştirmelerini içerir: (Aşağıdaki liste, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret eden bağlantılar içerebilir.)
300550 Outlook 2002 güncelleştirmesi: 21 Haziran 2001'in açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

300553 Word 2002 Güncelleştirmesi: 21 Haziran 2001'in Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

299040 Publisher 2002 güncelleştirmesi: 12 Haziran 2001'e genel bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

300552 Office XP Web Components güncelleştirmesi: 9 Ağustos 2001'e genel bakış

303825 Outlook 2002 güncelleştirmesi: 16 Ağustos 2001'in açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

307741 Office XP Etkinleştirme Güncelleştirmesi: 4 Ekim 2001'in açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

300551 Outlook 2002 güncelleştirmesi: 4 Ekim 2001'in açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

306605 PowerPoint 2002 güncelleştirmesi: 4 Ekim 2001'in açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

306606 Excel 2002 güncelleştirmesi: 4 Ekim 2001'in açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Bu makalenin başında listelenen genele açık güncelleştirmelerden bir veya daha fazlası bilgisayarınızda yüklü olsa bile Office XP SP-1 başarıyla yüklenebilir.

Office XP SP-1, Office XP kullanıcılarının gönderdiği Microsoft Hata Raporları sonucunda kararlılık konusunda yapılan yeni geliştirmeleri de içerir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Office XP SP-1, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalelerinde açıklanan sorunları giderir. (Aşağıdaki liste, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret eden bağlantılar içerebilir.)

Microsoft Excel
311597 Excel 2002'de Office XP Service Pack 1 ile giderilen sorunların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)


Microsoft FrontPage
311574 FrontPage 2002'de Office XP Service Pack 1 ile giderilen sorunların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Microsoft SharePoint Team Services
312543 SharePoint Team Services için Office XP Service Pack 1 ile giderilen sorunların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Microsoft Outlook
311573 Outlook 2002'de Office XP Service Pack 1 ile giderilen sorunların açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Microsoft Office
307560 Office XP istemci sertifikası gerektiren bir Web klasöründeki dosyaları açamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

304226 Enterprise sürümünden yüklenmiş bir Office XP programını başlattığınızda yeniden etkinleştirme iletisi görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

305086 Etki alanı DFS aracılığıyla açma veya kaydetme işlemi yaptığınızda "... için erişiminiz yok" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Microsoft PowerPoint
298797 PowerPoint 2002 slaytında grafik türünü değiştirdiğinizde Microsoft Graph yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

304568 Bir sunuyu farklı bir PowerPoint 2002 sürümünde açtığınızda çoklu ortamın animasyon süreleri kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

310409 PowerPoint 2002 sunusuna giden bir köprüyü tıklattığınızda "Sayfa görüntülenemiyor" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Microsoft Publisher
297082 Publisher 2002'de oluşturulan Web sayfalarının boyutu çok büyük olduğu için görüntülenmesi zaman alıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

301221 Publisher 2002'de yazı tipi listesi boş ve hiçbir yazı tipi görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Microsoft Word
311594 Word 2002'de Office XP Service Pack 1 ile giderilen sorunların açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

301405 Otomatik Şekil eklediğinizde Word 2002 yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Ayrıca, aşağıdaki sorunlar giderilmiştir.

Microsoft Access

Microsoft Access Bağlı Veri Sayfası Oluşturmak için Veritabanına Bağlanamıyor

Türkçe Microsoft Access'te, bir veri sayfası tasarlamaya çalıştığınızda alan listesi boş olabilir.

Office

Kısayol Menüsünde Gönder Yok

Bir Microsoft Office programında, iletişim kutusunda (Dosya menüsünde 'ı tıklatın) bir dosyayı sağ tıklattığınızda, Gönder seçeneği kullanılamıyor (soluk görünüyor).

Macintosh için Office'te TIFF Resmi Görünür Değil

Bir Microsoft Word, Microsoft Excel veya Microsoft PowerPoint 2002 belgesine TIFF dosyası eklediğinizde aşağıdaki sorun ortaya çıkabilir. Microsoft Office 98 Macintosh Edition'da veya Mac için Microsoft Office 2001'de dosya kaydedilip yeniden açıldığında, resmin yerinde büyük bir kırmızı X işareti görünür.

MSN Topluluklar'da Belgeler Kaydedilemiyor

Bazı durumlarda MSN Topluluklar'da belge kaydetmek için Office programlarını kullanamazsınız.

Office Güncelleştirmeleri Yüklenirken Hata 25003

Bilgisayar üreticisi tarafından önceden yüklenmiş herhangi bir Microsoft Office 2002 programına SP-1'den önceki herhangi bir güncelleştirmeyi uygulamaya çalıştığınızda aşağıdakine benzer bir ileti alabilirsiniz:
Yükleme kaynağı bozulduğundan Microsoft Office Kur devam edemiyor.

Güncelleştirmede Kur Başlamıyor

Office XP'yi güncelleştirmek üzere Kur'u çalıştırdığınızda, bu ürünün başka bir sürümünün zaten yüklü olduğunu belirten bir hata iletisi alabilirsiniz. Güncelleştirmeyi yüklemek için özgün sürümü kaldırmanız gerekir.

Dizüstü Bilgisayarı Yuvaya Yerleştirdikten veya Çıkardıktan Sonra Yeniden Etkinleştirme İletisi

Bir dizüstü bilgisayarı yuvaya takmanızdan sonra, Office bilgisayar yapılandırmanızda önemli bir değişiklik algılandığını bildirebilir. Ürünü yeniden etkinleştirmelisiniz.

HTML Belgesini Açarken Arabellek Taşması

Belirli bir etikette çok uzun bir dize bulunan bir HTML belgesini açarken tüm Office XP programları beklenmeyen şekilde çıkabilir.

Outlook

İbranice Outlook'ta Geresh İşareti Yüzde İşareti Olarak Görüntüleniyor

İbranice Outlook'ta herhangi bir araç çubuğu metin kutusuna İbranice noktalama işareti olan Geresh işaretini yazdığınızda Geresh işareti yüzde işareti olarak görüntülenir.

PowerPoint

PowerPoint 2002 ile PowerPoint 2000 Arasında Özel Zamanlamalar Kayboluyor

Microsoft PowerPoint 2002'de oluşturulan ve daha önceki PowerPoint sürümlerinde veya PowerPoint Görüntüleyicisi'nde görüntülenen sunularda şu sorun ortaya çıkabilir: Ortam nesnesi animasyon zamanlaması yoksayılır. Bu sorun PowerPoint 2002 slayt gösterisinde açtığınız PowerPoint 2000 sunularında da ortaya çıkabilir.

Publisher

Yazı Tipi Önizleme Listesinde Yazı Tipleri Yok

Microsoft Publisher 2002'de bazı renk düzenlerinde, düzen araç çubuğundaki yazı tipi seçme birleşik kutusu boş görünür.

Küçük Resim Galerisinde Standart Simgeler Görüntüleniyor

Bazı durumlarda, Web Koleksiyonları altındaki herhangi bir küçük resmi görüntülemeye çalıştığınızda, tüm küçük resimler bu dosya türüne ait sistem simgesiyle görüntülenir.

İbranice Publisher'da Yazı Tipi Düzeni Uygulanamıyor

Kullanıcı arabirimi İbranice iken İbranice Publisher 2002'de bir yazı tipi düzeni uygulamaya çalıştığınızda hiçbir şey olmaz. Kullanıcı arabirimini İngilizce olarak değiştirdiğinizde yazı tipi düzenlerini uygulayabilirsiniz.

Web Components

ToolPak Çözümleyicisi Belleği Serbest Bırakmıyor

ToolPak Çözümleyicisi'ni kullanan bir Web içeren bir sunucuda bellek tükenebilir. ToolPak Çözümleyicisi bellekte oluşturulur ancak bu bellek artık gerek olmadığında serbest bırakılmaz.

ToolPak Çözümleyicisi Bellek Sızdırıyor

ToolPak Çözümleyicisi'nin elektronik tablo Web bileşenini içeren bir Web kullandığınızda, formüllerde bulunan döngüsel başvurular bellek ayırır ancak daha sonra belleği serbest bırakmaz. Sunucudaki bellek yavaş yavaş tükenir.

Parametreleri Yanlış Olan ToolPak Çözümleyicisi İşlevleri Hata Döndürmüyor

ToolPak Çözümleyicisi'nin elektronik tablo bileşenini içeren bir Web kullandığınızda, fazla veya yetersiz sayıda parametresi olan bir işlev hata (#DEĞER!) yerine "0" döndürebilir.

BAŞVURULAR

Daha fazla bilgi için Microsoft Office XP Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 307843 - Son İnceleme: 19 May 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim