Windows XP'de Windows Gezgini Görünümlerini Özelleştirme

™zet

Bu adım adım makalede, Windows XP'de Windows Gezgini komut satırı anahtarlarının nasıl kullanılacağı açıklanır.

Daha Fazla Bilgi

Windows Gezgini'nin başlatıldığında kullandığı varsayılan görünümü özelleştirmek veya Windows Gezgini bir komut isteminden başlatıldığında görünümü belirtmek için komut satırı anahtarlarını kullanabilirsiniz.

Explorer.exe komutuyla aşağıdaki anahtarları kullanabilirsiniz:

AnahtarSonuç
/n Varsayılan seçim için yeni bir tek bölmeli pencere açar.
Bu, genelde Windows'un yüklü olduğu sürücünün köküdür.
/eWindows Gezgini'ni varsayılan görünümüyle başlatır.
/e, <nesne>Windows Gezgini'ni varsayılan görünümünde, belirtilen klasöre odaklanılmış olarak başlatır.
/root, <nesne>Belirtilen nesnenin pencere görünümünü açar.
/select, <nesne>Seçilen klasör, dosya veya
programın pencere görünümünü açar.


Windows Gezgini'ni Komut İsteminden Çalıştırma

Windows Gezgini'ni komut isteminden çalıştırmak için:
 1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın.
 2. kutusuna Explorer yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Örnekler

Aşağıdaki örneklerde, Windows Gezgini anahtarlarının kullanımı açıklanır.

 • Explorer /n
  Bu komut, varsayılan ayarı kullanarak bir Explorer penceresi açar. Bu, genelde Windows'un yüklü olduğu sürücünün köküdür.
 • Explorer /e
  Bu komut, varsayılan görünümü kullanarak Windows Gezgini'ni başlatır.
 • Explorer /e,C:\Windows
  Bu komut, varsayılan görünümü kullanarak Windows Gezgini'ni başlatır ve C:\Windows klasörünü açar.
 • Explorer /root, C:\Windows\Cursors
  Bu komut, Windows Gezgini'ni C:\Windows\Cursors klasörü görüntülenmiş olarak başlatır. Bu örnek, C:\Windows\Cursors dizinini Windows Gezgini'nin "kök" dizini olarak kullanır.

  NOT: Komutta "/root" anahtarından sonra virgül kullanıldığına dikkat edin.
 • Explorer /select, C:\Windows\Cursors\banana.ani
  Bu komut, Windows Gezgini'ni "C:\Windows\Cursors\banana.ani" dosyası seçili olarak başlatır.

  NOT: Komutta "/select" anahtarından sonra virgül kullanıldığına dikkat edin.
Windows Gezgini anahtarları tek bir komutta bir arada kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, Windows Gezgini komut satırı anahtarlarının birleşimi gösterilmektedir.

 • Explorer /root, \\sunucu\paylaşım, select, Program.exe
  Bu komut, "kök" klasörü olarak uzak paylaşımı kullanarak ve Program.exe dosyası seçili olarak Windows Gezgini'ni başlatır.

Windows Gezgini'nin Varsayılan Başlangıç Klasörünü Değiştirme

Windows Gezgini'nin varsayılan başlangıç klasörünü değiştirmek için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın ve sonra Donatılar'ın üzerine gidin, ardından Windows Gezgini'ni sağ tıklatın.
 2. Görüntülenen menüde, Özellikler'i tıklatın.
 3. Hedef kutusunda, "%SystemRoot%\Explorer.exe" komutuna "/root" komut satırı anahtarını ekleyin ve istediğiniz başlangıç konumunu kullanın. Örneğin, Windows Gezgini'nin C sürücüsünün kök dizininde başlatılmasını isterseniz, komutu şu şekilde düzenleyin:
  %SystemRoot%\Explorer.exe /root, C:\
 4. Tamam'ı tıklatın.
Özellikler

Makale No: 307856 - Son İnceleme: 10 Mar 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim