Windows XP'de Bir Dosya Nasıl Şifrelenir

™zet

Bu makalede, dosyaları sabit diskinizde şifrelenmiş bir biçimde depolamak üzere Windows XP Şifreleme Dosya Sistemi (EFS) özelliğinin nasıl kullanılacağı açıklanır.


Şifreleme, verileri başkaları tarafından okunamayacak bir biçime dönüştürme işlemidir. EFS özelliğini kullanarak, sabit diskinizde depolanan verilerinizi otomatik olarak şifreleyebilirsiniz.


EFS özelliği Microsoft Windows XP Home Edition'da bulunmamaktadır.


Bir Dosyayı Şifreleme

Dosyaları, yalnızca NTFS dosya sistemiyle biçimlendirilmiş birimlerde şifreleyebilirsiniz. Bir dosyayı şifrelemek için:

 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Donatılar'ın üzerine gelin ve sonra Windows Gezgini'ni tıklatın.
 2. İstediğiniz dosyayı bulup sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 3. Genel sekmesinde Gelişmiş'i tıklatın.
 4. Sıkıştırma veya Şifreleme öznitelikleri altında, Veriyi korumak için içeriği şifrele onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 5. Tamam'ı tıklatın. Dosya şifrelenmemiş bir klasörde bulunuyorsa, bir Şifreleme Uyarısı iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdaki adımlardan birini kullanın:
  • Yalnızca dosyayı şifrelemek isterseniz, Sadece dosyayı şifrele'yi ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
  • Dosyayı ve dosyanın bulunduğu klasörü şifrelemek isterseniz, Dosyayı ve ana klasörü şifrele'yi ve ardından Tamam'ı tıklatın.
Başka bir kullanıcı şifrelenmiş bir dosyayı açmaya çalışırsa bunu başaramaz. Örneğin, başka bir kullanıcı şifrelenmiş bir Microsoft Word belgesini açmaya çalışırsa, aşağıdakine benzer bir ileti alır:

Word belgeyi açamıyor: Kullanıcıadı, erişim ayrıcalıklarına sahip değil
(sürücü:\dosyaadı.doc)
Başka bir kullanıcı şifrelenmiş bir belgeyi sabit diskte farklı bir konuma kopyalamaya veya taşımaya çalışırsa aşağıdaki ileti görüntülenir:

Dosya veya Klasör Kopyalama Hatası
Dosyaadı kopyalanamıyor: Erişim reddedildi.
Diskin dolu ya da yazma korumalı veya dosyanın şu anda kullanımda olmadığından emin olun.

Sorun Giderme

 • FAT dosya sistemini kullanan bir birimdeki dosya ve klasörleri şifreleyemezsiniz.


  Şifrelemek istediğiniz dosya ve klasörleri NTFS birimlerinde depolamalısınız.
 • Temsilci seçme için güvenilir olmayan bir uzak sunucuda şifrelenmiş dosya ve klasörler depolayamazsınız.


  Bu sorunu gidermek için, uzak sunucuyu temsilci atama için güvenilir olarak yapılandırın. Bunu yapmak için:
  1. Etki alanı denetleyicisinde yönetici ayrıcalıkları olan bir hesapla oturum açın.
  2. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenini başlatın.
  3. Soldaki bölmede, etki alanı kapsayıcısını genişletin. İstediğiniz sunucuyu bulup sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
  4. Genel sekmesinde, Bilgisayara temsilci seçmek için güven onay kutusunu seçin (henüz seçili değilse). Görüntülenen "Active Directory" iletisinde Tamam'ı tıklatın.
  5. Tamam'ı tıklatın ve Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'ndan çıkın.
 • Macintosh istemci bilgisayarlarındaki şifrelenmiş dosyalara erişim sağlayamazsınız.
 • Oluşturduğunuz bir şifrelenmiş klasörde başkaları tarafından depolanmış belgeleri açamazsınız.


  Şifrelenmiş bir klasörde başka bir kullanıcı bir belge oluşturursa, bu belge şifrelenerek (varsayılan olarak) yalnızca ilgili kullanıcının erişim sağlamasına izin verilir. Bu nedenle, şifrelediğiniz bir klasörde açamadığınız dosyalar olabilir. Bu dosyalara erişmeniz gerekirse, şifrelenmiş dosyaların paylaşıldığı kullanıcılar listesine kendi kullanıcı hesabınızın da eklenmesini isteyin.Referanslar

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

223316 Şifreleme Dosya Sistemine ilişkin en iyi yöntemler
Windows XP'de dosya şifrelemesini kullanma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

308989 Windows XP'de Bir Klasör Nasıl Şifrelenir
308991 Şifrelenmiş Bir Dosyaya Erişim Nasıl Paylaşılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
308993 Windows XP'de Dosya Şifrelemesi Nasıl KaldırılırÖzellikler

Makale No: 307877 - Son İnceleme: 12 Mar 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim