Windows XP'de kapatma sorunlarının giderilmesine yardımcı olan kaynaklar

GİRİŞ

Bu makalede, Windows XP'de kapatma sorunlarını gidermek için kullanabileceğiniz kaynaklara başvurulmaktadır. Bir bölümün her bir makalesindeki adımları izledikten sonra, bilgisayarınızı kapatıp veya yeniden başlatıp sorunun giderilmiş olup olmadığını belirleyin. Bilgisayarınızı kapatamamaya veya yeniden başlatamamaya devam ediyorsanız, bir sonraki bölüme geçin. Her bölümün sonunda, bilgisayarınızı kapatmayı veya yeniden başlatmayı deneyin.

Başa dön

Daha fazla bilgi

Bilgisayarınızı kapattığınızda veya yeniden başlattığınızda bir hata iletisi alıyorsunuz

Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki bölümlerde anlatılan yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: Windows'u, hata iletisinde belirtilen dosyayı veya hizmeti yüklemeyecek biçimde yapılandırın.


Hata iletisi bir dosya veya hizmete başvuruyorsa, dosya veya hizmet, Sistem Yapılandırma yardımcı programının (Msconfig.exe) sekmelerinden birinde listelenebilir. Dosya veya hizmet listeleniyorsa, bu bölümde belirtilen ikinci makalede özetlenmiş olan yordamı izleyerek bu öğeyi kapatın. Dosya veya hizmet listelenmiyorsa, bu makalede bir sonraki sorun giderme adımına geçin.

Sistem Yapılandırma yardımcı programını kullanarak bir dosya veya hizmeti devre dışı bırakma hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

310353 Windows XP'de temiz önyükleme nasıl gerçekleştirilir

Bilgisayar Yönetimi'ni kullanarak hizmetleri kapatma hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

310602 Windows'un başlatılmasını engelleyen bir hizmet veya aygıt nasıl devre dışı bırakılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Daha fazla bilgi için, hatalı hizmetin üreticisine başvurun.

Not Soruna neden olan dosya veya hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için, bir Microsoft Ürün Destek Hizmetleri uzmanına başvurup yardım alın. Bir Destek Hizmetleri uzmanına başvurma hakkında bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Windows XP'yi bilgisayarınızın Özgün Donanım Üreticisi (OEM) yüklediyse, bu sorunla ilgili yardım için bu üreticiye başvurun.


Yöntem 2: Bir programın yakın zamanda bilgisayarınızdan kaldırılmış olup olmadığına bakın


Bir program veya Windows bileşenini yakın zamanda el ile silerek kaldırdıysanız, bilgisayarınızda kalan ilişkili bilgiler soruna neden olabilir. Program veya bileşeni yeniden yükleyin ve sonra da Program Ekle veya Kaldır aracını ya da üreticinin yönergelerini kullanarak bu öğeyi kaldırın.

Bir programı bilgisayardan kaldırmak için:
  1. Sırasıyla Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve sonra da Program Ekle veya Kaldır'ı tıklatın.
  2. Program listesinde, kaldırmak istediğiniz programı tıklatın ve ardından Değiştir/Kaldır'ı tıklatın.
  3. Programı kaldırmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.
Program, Program Ekle veya Kaldır aracında listelenmiyorsa, üreticisine başvurup kaldırma yönergelerini edinin.

Başa dön

Bilgisayarı kapatmaya veya yeniden başlatmaya çalıştığınızda bilgisayarınız yanıt vermiyor

Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki bölümlerde anlatılan yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: Bilgisayarı kapatıp Güvenli modda yeniden başlatmaya çalışın

Windows XP'de Güvenli modu kullanarak sorun giderme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

315222 Windows XP'de Güvenli modda önyükleme seçeneklerinin açıklaması

310602 Windows'un önyüklenmesini engelleyen bir hizmet veya aygıt nasıl devre dışı bırakılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Not Bilgisayarınızı kapatabilir veya Güvenli modda yeniden başlatabilirseniz, sonraki bölüme geçip olası sürücü sorunlarını gidermeye çalışın.

Yöntem 2: Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak sorunun bir aygıt sürücüsüyle ilişkili olup olmadığını belirleme

Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak, yazılım tarafından yapılandırılan aygıtları inceleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Donanım aygıtında anahtar bağlantıları veya ayar anahtarları kullanılıyorsa, aygıtı el ile yapılandırmanız gerektiğini unutmayın.

Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

310126 Aygıt Yöneticisi ile aygıt çakışması sorunlarını giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

314464 Aygıt Yöneticisi'nde listelenen bilinmeyen aygıt sorunları nasıl giderilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Yöntem 3: Windows XP'nin çalışmasını Sistem Geri Yükleme aracını kullanarak geri yüklemeye çalışma

Sistem Geri Yükleme aracını kullanarak, bilgisayarınızı önceki bir çalışma durumuna döndürebilirsiniz. Sistem Geri Yükleme kritik sistem dosyalarının ve bazı program dosyalarının "anlık görüntüsünü" alır ve bu bilgileri geri yükleme noktaları olarak saklar. Bu geri yükleme noktalarını, Windows XP'yi önceki bir duruma döndürmek için kullanabilirsiniz.

Sistem Geri Yükleme aracını kullanma hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

306084 NASIL YAPILIR: Windows XP'de İşletim Sistemini Önceki Bir Duruma Geri YüklemekSistem Geri Yükleme hakkında ek bilgi için, Başlat menüsünde Yardım ve Destek öğesini tıklatın. Arama kutusuna sistem geri yükleme yazın ve ENTER tuşuna basın.

Yöntem 4: Bilinen Son İyi Yapılandırma işlevini kullanarak Windows XP'nin çalışmasını geri yüklemeye çalışma

Windows başlatılamazsa, Windows'u Bilinen Son İyi Yapılandırma işlevini kullanarak yeniden başlatmaya çalışın:

  1. Bilgisayarı başlatın ve Windows başlatıldığında F8 tuşuna basıp Windows Gelişmiş Seçenekleri menüsünü görüntüleyin.
  2. Ok tuşlarını kullanarak, Bilinen Son İyi Yapılandırma (çalışan son ayarlarınız) öğesini seçin ve ENTER tuşuna basın.
  3. Bir Önyükleme menüsü görüntülenirse, ok tuşlarını kullanarak Microsoft Windows XP'yi seçin ve ENTER tuşuna basın.

    Windows XP, son kapatma sırasında kaydedilen kayıt defteri bilgilerini kullanarak bilgisayarınızı başlatır.

Yöntem 5: Windows XP kurulumunuzu yerinde yükseltme yaparak onarmaya çalışma


Windows XP CD-ROM'undan Windows Kurulumu'nu çalıştırırsanız bozuk bir Windows kurulumunu onarabilirsiniz.

Windows XP'nin yerinde yükseltmesini gerçekleştirme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

315341 Windows XP'nin yerinde yükseltilmesi (yeniden yüklemesi) nasıl gerçekleştirilir

Yöntem 6: CMOS/BIOS ayarlarının doğru olduğunu onaylama

Uyarı Bu yordam, tamamlayıcı metal oksit yarı iletkeni (CMOS) ayarlarının ve temel giriş/çıkış sistemi (BIOS) ayarlarının değiştirilmesini gerektirebilir. Bilgisayarınızın BIOS'unda yapılan hatalı değişiklikler önemli sorunlara neden olabilir. Microsoft, BIOS'un değiştirilmesinden kaynaklanan sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. CMOS ayarlarını değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.

Hatalı veya bozuk CMOS ve BIOS ayarları, başlatma ve kapatma sorunlarına neden olabilir. Microsoft, CMOS ve BIOS ayarlarını değiştirmek ile ilgili özel yönergeler sağlayamaz; çünkü bu ayarlar, bilgisayarınıza özeldir.

Bilgisayarınızın doğru CMOS ve BIOS ayarları ile bu ayarların nasıl denetleneceği ve değiştirileceği hakkında bilgi için, bilgisayar belgelerine bakın veya bilgisayarınızın üreticisine başvurun.

Not Bozuk veya yeterince şarj edilmemiş bir dahili pil, CMOS veya BIOS ayarlarını bozabilir.


Yöntem 7: Sabit diskinizin veya dosya sisteminizin bozuk olmadığını doğrulama


Bilgisayarınızı Windows XP CD-ROM'undan başlatır, Microsoft Kurtarma Konsolu'nu yükler ve Chkdsk komut satırı yardımcı programını kullanırsanız bu sorunu giderebilirsiniz.

Önemli Microsoft, yalnızca deneyimli kullanıcıların veya yöneticilerin Kurtarma Konsolu'nu kullanmasını önerir. Kurtarma Konsolu'nu kullanabilmeniz için, yönetici parolasını biliyor olmalısınız.

Bozuk bir sabit diski Chkdsk aracını kullanarak denetleme ve onarma hakkında ek bilgi için, aşağıdaki makalede 'Kurtarma Konsolunu Kullanma' ve 'Kurtarma Konsolu Komut İstemini Kullanma' bölümlerine bakın, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

307654 Windows XP'de Kurtarma Konsolu nasıl yüklenir ve kullanılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Not Chkdsk komutu sabit diskinize erişilemediğini bildirirse, bir donanım hatası olabilir. Tüm kablo bağlantılarını ve sürücünüzdeki anahtar ayarlarını denetleyin. Daha fazla yardım için bilgisayar onarım uzmanına veya bilgisayarınızın üreticisine danışın.

chkdsk komutu tüm sabit disk sorunlarının giderilemediğini bildirirse, dosya sisteminiz veya Ana Önyükleme Kaydı (MBR) bozuk ya da erişilemez olabilir. fixmbr ve fixboot gibi uygun Kurtarma Konsolu komutlarını kullanın, bir veri kurtarma hizmetine başvurun veya sabit diskinizin bölümlerini yeniden oluşturup biçimlendirin.

Not Sabit diskinizin bölümlerini yeniden oluşturur ve biçimlendirirseniz, diskteki tüm bilgileri kaybedersiniz.

Önemli Bu sorunla ilgili daha fazla yardım için, bilgisayar üreticinize veya bir Microsoft Ürün Destek Hizmetleri uzmanına başvurun.

Microsoft, bilgisayarınızın onarımı için yalnızca uygun nitelikli çalışanlara başvurmanızı önerir. Bilgisayarınızın uygun nitelikli olmayan kişiler tarafından onarılması garanti koşullarına aykırı olabilir.

Başa dön

Bilgisayar beklenmedik biçimde yeniden başlatılıyor veya bilgisayarınızı kapatmaya çalıştığınızda yeniden başlatılıyor

Windows XP'de beklenmedik yeniden başlatmalar hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

320299 Windows XP beklenmedik biçimde yeniden başlatılıyor veya bilgisayarınız kapatıldığında yeniden başlatılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Başa dön

Önerilen Microsoft Knowledge Base makaleleri

317673 USB faresinin USB Seçici Askıya Alma seçeneği açıksa bilgisayar askıda kalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

315664 Seçici Askıya Alma seçeneği etkinleştirilmişse bilgisayar düzgün kapatılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

314101 Bilgisayar kapatma sırasında askıda kalıyor veya "Yeterli boş kaynak bulunamıyor" hata iletisi görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

313290 Windows XP'ye yükselttikten sonra bilgisayarınız kapatılamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

311787 Kullanıcı kimlik doğrulaması için 802.1x protokolünü kullanıyorsanız bilgisayarınız kapatıldığında yanıt vermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

311806 Bilgisayarınızı kapatmaya çalıştığınızda Windows XP yeniden başlatılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir

310117 Windows'u kapattığınızda bilgisayarınızın gücü azalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

307274 Windows XP kapatıldığı sırada Windows yanıt vermiyor

305788 Windows XP'de işlemlerin düzgün biçimde kapatılabilmesi için kapatma süresi nasıl artırılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

306084 NASIL YAPILIR: Windows XP'de İşletim Sistemini Önceki Bir Duruma Geri Yüklemek

310126 Aygıt çakışması sorunlarını Aygıt Yöneticisi ile gidermek (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

314464 Aygıt Yöneticisi'nde listelenen bilinmeyen aygıt sorunları nasıl giderilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Başa dön

Bir çözüm bulmak için Microsoft Ürün Destek Hizmetleri Web sitesi nasıl kullanılır

Sorunu bu makalede anlatılan adımları izleyerek veya önerilen Knowledge Base makalelerindeki bilgileri kullanarak gideremezseniz, Microsoft Ürün Destek Hizmetleri Web sitesini kullanarak sorununuz için bir çözüm bulabilirsiniz. Microsoft Ürün Destek Hizmetleri Web sitesi, aşağıdaki hizmetleri sağlar:

Başa dön
Özellikler

Makale No: 308029 - Son İnceleme: 20 Mar 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim