Windows XP'de Disk Yönetimi'ni Kullanarak Dinamik Diskleri Yapılandırma

™zet

Bu adım adım makalede, Disk Yönetimi ek bileşeni kullanılarak dinamik disklerin nasıl yapılandırılacağı açıklanır.

Dinamik Diskler ve Birimler

Dinamik disk depolaması, birim temelli diskleri destekler. Aşağıdaki birim türleri yalnızca dinamik disklerde oluşturulur:

 • Yeni basit birimler.
 • Birden çok diske yayılan birimler (yayılmış ve şeritli birimler).
 • Hataya dayanıklı birimler (yansıtılmış birimler ve RAID-5 birimleri).


Dinamik disklerdeki birimlere dinamik birimler adı verilir. Dinamik diskler, disk başına en fazla 2.000 dinamik birim destekleyebilir (ancak disk başına 32 veya daha az birim önerilir).


Dinamik birimlere (ve dinamik birimlerin içerdiği verilere) yerel erişim Microsoft Windows 2000 ve Microsoft Windows XP Professional tabanlı bilgisayarlarla sınırlıdır. Aşağıdaki işletim sistemlerinden bir veya daha fazlası çalışan Windows XP Professional tabanlı bir bilgisayarda dinamik birimler oluşturulamaz (veya bu bilgisayardan dinamik birimlere erişilemez):

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 ve öncesi
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 İkinci Sürüm ve öncesi
 • MS-DOS


Disk Yönetimi'nde Dinamik Diske Dönüştür komutunu kullanarak bir temel diski dönüştürmek yoluyla dinamik diskler oluşturulabilir.


Disk Yönetimi'ni Kullanma

Disk Yönetimi'ni başlatmak için:

 1. Administrator olarak veya Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açın.
 2. Başlat'ı ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
 3. Performans ve Bakım'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra da Bilgisayar Yönetimi'ni çift tıklatın. Konsol ağacında, Disk Yönetimi'ni tıklatın.

  NOT: Dilerseniz, Başlat'ı tıklatıp Çalıştır'ın üzerine geldikten sonra diskmgmt.msc yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
Disk Yönetimi'nde, bilgisayarın diskleri ve birimleri bir grafik görünümde ve liste görünümünde görüntülenir. Varsayılan olarak, yerel bilgisayarın diskleri görüntülenir; ancak, gerekli izinleriniz varsa, bu işlemi uzak bilgisayarda gerçekleştirebilirsiniz.

Pencerenin üst ve alt bölmelerindeki disklerin ve birimlerin görünümlerini özelleştirmek için, Görünüm'ü tıklatın, Üst veya Alt'ın üzerine gelin ve sonra da kullanmak istediğiniz görünümü tıklatın.

NOT: Disklerinizde, birimlerinizde veya disk bölümlerinizde bir değişiklik yapmadan önce disk içeriğinin tam yedeğini oluşturmanız önerilir.

Basit veya Yayılmış Birim Oluşturma

Bir basit birim veya yayılmış birim oluşturmak için:

 1. Disk Yönetimi'nde, aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin:
  • Basit bir birim oluşturmak için, basit birimi oluşturmak istediğiniz dinamik diskte ayrılmamış bir alanı sağ tıklatın ve sonra da Yeni Birim'i tıklatın.

   -veya-
  • Yayılmış bir birim oluşturmak için, yayılmış birimi oluşturmak istediğiniz dinamik disklerden birinde ayrılmamış bir alanı sağ tıklatın ve sonra da Yeni Birim'i tıklatın.
 2. Yeni Birim Sihirbazı'nda, İleri'yi tıklatın.
 3. Oluşturmak istediğiniz birim türünü (Basit birim veya Yayılmış birim) ve sonra da İleri'yi tıklatın.
 4. Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirerek, birimi oluşturmak istediğiniz diski (veya diskleri) tıklatın:
  • Basit bir birim oluşturuyorsanız, bu birimi oluşturmak istediğiniz disklerin Seçilen dinamik diskler kutusunda listelendiğini doğrulayın.


   -veya-
  • Bir yayılmış birim oluşturuyorsanız, kullanmak istediğiniz diskleri Tüm kullanılabilir dinamik diskler altından seçin ve sonra da Ekle'yi tıklatın.


   Yayılmış birimi oluşturmak istediğiniz disklerin Seçilen dinamik diskler kutusunda listelendiğini doğrulayın.
 5. Boyut kutusunda, oluşturmak istediğiniz birimin boyutunu belirtin ve sonra da İleri'yi tıklatın.
 6. Bir sürücü harfi veya sürücü yolu atayın, ardından İleri'yi tıklatın.
 7. Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirerek, kullanmak istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirtin:
  • Bölümü biçimlendirmek istemiyorsanız, Bu bölümü biçimlendirme'yi ve sonra da İleri'yi tıklatın.


   -veya-
  • Bölümü biçimlendirmek isterseniz, Bu bölümü aşağıdaki ayarlarla biçimlendir'i tıklatın, Biçimlendir iletişim kutusundaki aşağıdaki adımları gerçekleştirin, sonra da İleri'yi tıklatın:
   1. Birim etiketi kutusuna birim için bir ad yazın.

    NOT: Bu, isteğe bağlı bir adımdır.
   2. Dosya sistemi kutusunda, kullanmak istediğiniz dosya sistemini tıklatın.

    Disk ayırma birimi boyutunu değiştirebilir ve hızlı biçimlendirme gerçekleştirmek ya da NTFS olarak biçimlendirilmiş birimlerde dosya ve klasör sıkıştırma işlemini etkinleştirmek isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz.
 8. İşaretli olan seçeneklerin doğru olduğunu doğrulayın ve Son'u tıklatın.
Birim oluşturulur ve Disk Yönetimi'nde uygun dinamik disk veya disklerde görünür.


Basit veya Yayılmış Birimi Genişletme

Basit veya yayılmış birimi oluşturduktan sonra boyutunu artırmak için, aynı dinamik diske (veya başka bir dinamik diske) ayrılmamış boş alan ekleyerek diski genişletebilirsiniz.

Bir basit birimi veya yayılmış birimi genişletmek için:

 1. Disk Yönetimi'nde, genişletilecek basit veya yayılmış birimi sağ tıklatın ve sonra da Birimi Genişlet'i tıklatın.
 2. Birim Genişletme Sihirbazı'nda, İleri'yi tıklatın.
 3. Diskleri Seç sayfasında şunları yapın:
  • Birimin genişletileceği diski (veya diskleri) tıklatıp seçin, sonra da Ekle'yi tıklatın.


   Birimi genişletmek istediğiniz disk veya disklerin Seçilen dinamik diskler kutusunda listelendiğini doğrulayın.


   -ve-
  • Boyut kutusunda, eklemek istediğiniz ayrılmamış disk alanı miktarını belirtin ve İleri'yi tıklatın.
 4. İşaretli olan seçeneklerin doğru olduğunu doğrulayın ve Son'u tıklatın.
Birim genişletilir ve Disk Yönetimi penceresinde uygun dinamik disk veya disklerde görünür.


NOT:
 • Yalnızca NTFS birimler veya henüz bir dosya sistemiyle biçimlendirilmemiş birimler genişletilebilir.
 • Birim, yalnızca yeterli kullanılabilir disk alanı varsa genişletilebilir.
 • Windows 2000'den Windows XP'ye yükselttiyseniz, basit ve yayılmış birimleri yalnızca Windows XP'deki bir dinamik diskte oluşturulduysa genişletebilirsiniz. Windows 2000'de basit birimden dinamik diske dönüştürme yoluyla oluşturulan basit veya ayrılmış birimler genişletilemez.
 • Sistem veya önyükleme birimini genişletemezsiniz.

Dinamik Birimi Biçimlendirme

Bir dinamik birimi biçimlendirmek için şu adımları izleyin:
 1. Disk Yönetimi'nde, biçimlendirmek (veya yeniden biçimlendirmek) istediğiniz dinamik birimi sağ tıklatın ve Biçimlendir'i tıklatın.
 2. Biçimlendir iletişim kutusunda şunları yapın:
  • Birim etiketi kutusuna birim için bir ad yazın.
  • Dosya sistemi kutusunda, kullanmak istediğiniz dosya sistemini tıklatın.


   İsterseniz, disk ayırma birimi boyutunu da değiştirebilir, hızlı biçimlendirme yapmak ya da NTFS olarak biçimlendirilmiş birimlerde dosya ve klasör sıkıştırma işlemini etkinleştirmek isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz.
  Tamam'ı tıklatın.


 3. Birimi biçimlendirmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Tamam'ı tıklatın.
Biçimlendirme işlemi başlatılır.


Dinamik Birimin Özelliklerini Görüntüleme

Dinamik birimin özelliklerini görüntülemek için şu adımları izleyin:

 1. Disk Yönetimi'nde, istediğiniz dinamik birimi sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.
 2. İstediğiniz özelliği görüntülemek üzere uygun sekmeyi tıklatın.

Dinamik Birimi Silme

Bir dinamik birimi silmek için:

 1. Disk Yönetimi'nde, silmek istediğiniz dinamik birimi sağ tıklatın ve Birim Sil'i tıklatın.
 2. Birimi silmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.
ÖNEMLİ NOT:

 • Bir birimi sildiğinizde, birimle birlikte birimin içerdiği tüm veriler de silinir.
 • Sistem birimi, önyükleme birimi veya etkin sayfalandırma (takas) dosyasını içeren bir bölüm silinemez.

Sorun Giderme

Disk Yönetimi, durum açıklamalarını grafik görünümde ve Disk Yönetimi ek bileşenindeki liste görünümünün Durum sütunu altında görüntüleyerek, disk veya birimin geçerli durumunu bildirir. Bu durum açıklamalarını, disk ve birim hatalarını algılama ve sorun giderme amacıyla kullanabilirsiniz. Disk ve birim durumu açıklamalarının kısmi bir listesi aşağıda verilmektedir:

 • Çevrimiçi

  Bu, disk erişilebilir olduğunda ve düzgün çalıştığında görüntülenen normal disk durumudur.
 • Sağlam

  Bu, birim erişilebilir olduğunda ve düzgün çalıştığında görüntülenen normal birim durumudur.
 • Çevrimiçi (Hata)

  Giriş/çıkış (G/Ç) ayarları algılanırsa disk bu durum bilgisini görüntüleyebilir.


  Bu sorunu gidermek için, diski sağ tıklatın ve Diski Yeniden Etkinleştir'i tıklatarak çevrimiçi duruma döndürün.
 • Çevrimdışı veya Eksik

  Disk erişilebilir değilse bu durum bilgisini görüntüleyebilir. Bu durum, disk bozuksa veya geçici olarak kullanılamıyorsa oluşabilir.


  Bu sorunu gidermek için:
  1. Disk, denetleyici veya bağlantı sorunlarını giderin.
  2. Fiziksel diskin açık olduğunu ve bilgisayara doğru şekilde bağlandığını doğrulayın.
  3. Diski sağ tıklatın ve Diski Yeniden Etkinleştir'i tıklatarak çevrimiçi duruma döndürün.
Disk ve birim durumu açıklamalarının tam listesi ve sorun giderme yordamları için, Disk Yönetimi Yardımı'na bakın: Disk Yönetimi veya Bilgisayar Yönetimi'nde, Eylem menüsü altında Yardım'ı tıklatın.

Referanslar

Yansıtılmış birim oluşturma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

307880 Windows XP'de Yansıtılmış Birim Oluşturma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
RAID-5 birimi oluşturma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

309043 Windows XP Kullanılarak Uzak Bir Windows 2000 Bilgisayarında RAID-5 Birimi Nasıl Oluşturulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Dinamik disklerle çalışma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

175761 Windows 2000'de Dinamik veya Temel Depolama (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
222189 Windows 2000 Disk Yönetimi'nde Disk Gruplarının Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
254105 Dinamik Disk Donanım Kısıtlamaları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Disk Yönetimi'ni kullanarak sürücü harflerini atama, kaldırma veya değiştirme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

307844 Windows XP'de sürücü harfi atamaları nasıl değiştirilir
Bir temel diski dinamik diske ve dinamik diski yeniden temel diske dönüştürme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

309044 Windows XP Professional'da Temel ve Dinamik Disklere Dönüştürme
Temel diskleri yapılandırma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

309000 Windows XP'de Disk Yönetimi kullanılarak temel diskler nasıl yapılandırılır
Diskpart komut satırı yardımcı programını kullanarak disklerinizi yönetme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

300415 Diskpart Komut Satırı Yardımcı Programının Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 308424 - Son İnceleme: 6 Şub 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim