NASIL YAPILIR: Windows XP'de Dizüstü Bilgisayarlar için Donanım Profillerini Kurma

™zet

Donanım profili, Windows'a bilgisayarınızla birlikte hangi aygıtların başlatılacağını veya her aygıt için hangi ayarların kullanılacağını bildiren bir dizi yönergedir. Windows XP'yi ilk yüklediğinizde, Profile 1 (Profil 1) adlı bir donanım profili oluşturulur (dizüstü bilgisayarlarda, bu profil Docked Profile [Yuvaya Yerleştirilmiş Profil] veya Undocked Profile [Yuvadan Çıkarılmış Profil] olarak adlandırılmıştır). Varsayılan olarak, Windows'u yüklediğiniz sırada bilgisayarınızda yüklü olan her aygıt için Profile 1 donanım profili etkinleştirilir. Bu makalede, Windows XP çalışan dizüstü bilgisayarlar için donanım profillerinin nasıl kurulacağı açıklanır.Donanım Profillerini Yapılandırma

Donanım Profilleri özellikle bir taşınabilir bilgisayarınız varsa kullanışlıdır. Çoğu taşınabilir bilgisayar çeşitli yerlerde kullanılmaktadır ve donanım profilleri, bilgisayarınızı bir yerden başka bir yere götürdüğünüzde bilgisayarınızın kullandığı aygıtları değiştirmenize olanak verir. Örneğin, taşınabilir bilgisayarınızı CD-ROM sürücüsü ve ağ bağdaştırıcısı gibi donanım bileşenleriyle birlikte bir takma biriminde kullanmak üzere Takma Birimi Yapılandırması adlı bir profiliniz olabilir. Taşınabilir bilgisayarınızı bir ağ bağdaştırıcısı veya CD-ROM kullanmadan ama modem kullanarak otelde veya uçakta kullanmak için Yuvadan Çıkarılmış Yapılandırma adlı ikinci bir profiliniz olabilir.

Bilgisayarınızda birden çok donanım profili varsa, bilgisayarınızı her başlattığınızda kullanılan bir varsayılan profil atayabilirsiniz. Bilgisayarınızı başlattığınızda Windows'un hangi profili kullanmak istediğinizi sormasını da sağlayabilirsiniz. Bir donanım profili oluşturduktan sonra, Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak profildeki aygıtları devre dışı bırakabilir ve etkinleştirebilirsiniz. Donanım profilindeki bir aygıtı devre dışı bırakırsanız, bilgisayarınızı bu profille başlattığınızda bu aygıtın sürücüleri yüklenmez.Dizüstü Bilgisayarlar için Donanım Profillerini Kurma

Bu yordamı tamamlamak için yönetici olarak veya Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açmış olmanız gerekir. Bilgisayar bir ağa bağlıysa, ağ ilke ayarları da bu yordamları tamamlamanızı engelleyebilir.

Donanım profillerini kurmak için:

 1. Sırasıyla Başlat'ı, Denetim Masası'nı, Performans ve Bakım'ı ve sonra da Sistem'i tıklatın.
 2. Donanım sekmesinde, Donanım Profilleri'ni tıklatın.
 3. Kullanılabilir donanım profilleri kutusunda, Docked Profile'ı (Yuvaya Yerleştirilmiş Profil) veya Undocked Profile'ı (Yuvadan Çıkarılmış Profil) ve sonra da Kopyala'yı tıklatın.
 4. Yeni donanım profili için bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 5. Yeni profili tıklatın, Özellikler'i tıklatın, Bu bir taşınabilir bilgisayar onay kutusunu işaretleyin ve sonra da profil için en uygun açıklamayı (profilin takma durumunu) seçin.
 6. Windows başladığında her zaman bu profili bir seçenek olarak ekle'yi tıklatın.

Dizüstü Bilgisayarlar için Donanım Profillerini Kullanma

Bilgisayarı yeniden başlatın ve başlatma işlemi sırasında yeni profili seçin. Böylece, (özgün profilin yinelemesi olan) yeni profil, geçerli profil olur; aygıtları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak yoluyla profili özelleştirebilirsiniz. Aygıtların bu profil için devre dışı bırakılması veya etkinleştirilmesi gerekip gerekmediğini belirtmek için Aygıt Yöneticisi'ni kullanın.

Aygıt Yöneticisi'ni başlatmak için:

 1. Sırasıyla Başlat'ı, Denetim Masası'nı, Performans ve Bakım'ı ve sonra da Sistem'i tıklatın.
 2. Donanım sekmesinde, Aygıt Yöneticisi'ni tıklatın.
Örneğin, yeni profilde bilgisayarı tek başına kullanmak istiyorsanız, ağ bağdaştırıcısını devre dışı bırakabilirsiniz. Ağ Bağdaştırıcıları kategorisini genişletin, bağdaştırıcıyı sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın. Aygıt Kullanımı altında, Bu aygıtı geçerli donanım profilinde kullanma (devre dışı bırak) seçeneğini tıklatın.

Bilgisayarınızı başlattığınızda kullanılacak varsayılan donanım profilini belirtmek için:

 1. Kullanılabilir donanım profilleri kutusundaki ok düğmelerini kullanarak, varsayılan profil olarak kullanmak istediğiniz donanım profilini listenin başına taşıyın.
 2. Donanım profilleri seçimi altında, Windows'un varsayılan donanım profilini otomatik olarak yüklemeden önce ne kadar bekleyeceğini belirleyen seçeneklerden birini tıklatın.
 3. Varsayılan donanım profilinin başlatma işlemi sırasında bir liste görüntülemeden otomatik olarak yüklenmesini istiyorsanız, Aşağıdaki süre sonunda profil seçmemişsem listelenen ilk profili seç n saniye kutusunda 0 değerini tıklatın. (Farklı bir donanım profili seçmeniz gerekiyorsa, başlatma işlemi sırasında Ara Çubuğu'na basıp listeden bir profil seçin.)
Özellikler

Makale No: 308577 - Son İnceleme: 22 Şub 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim