Windows XP Professional'da Temel ve Dinamik Disklere Dönüştürme

™zet

Bu makalede, Windows XP Professional'da Disk Yönetimi ek bileşeni kullanılarak bir temel diskin dinamik diske ve dinamik diskin yeniden temel diske nasıl dönüştürüleceği açıklanır.


Windows XP Professional iki tür disk depolamasını destekler: temel ve dinamik Temel disk depolaması, disk bölümü yönelimli diskleri kullanır. Temel disk, temel birimleri içerir (birincil bölümler, genişletilmiş bölümler veya mantıksal sürücüler).


Dinamik disk depolaması, birim yönelimli diskleri kullanır ve birden çok diske yayılan birimler (yayılmış ve şeritli birimler) oluşturma becerisi gibi, temel disklerde bulunmayan özellikleri içerir.


Genel Notlar

Bir temel diski dinamik diske dönüştürmeden önce, şu noktaları göz önüne alın:

 • Dönüştürmek istediğiniz her ana önyükleme kaydı (MBR) diskinde en az 1 megabayt (MB) boş alan olmalıdır. Bu alan, bölüm veya birim Microsoft Windows 2000 veya Windows XP Professional'da oluşturulduğunda otomatik olarak ayrılır. Ancak, diğer işletim sistemlerinde oluşturulan bölüm veya birimlerde kullanılamayabilir.
 • Bir dinamik diski dönüştürdüğünüzde, temel diskteki varolan bölümler veya mantıksal sürücüler dinamik diskte basit birimlere dönüştürülür.
 • Bir dinamik disk temel diske dönüştürüldükten sonra, dinamik birimler bölümlere geri döndürülemez. Öncelikle diskteki tüm dinamik birimleri sildikten sonra dinamik diski yeniden temel diske dönüştürmelisiniz. Verilerinizi tutmak isterseniz, önce yedeklemeniz veya başka bir birime taşımanız gerekir.
 • Bir dinamik diske dönüştürdükten sonra, dinamik diske yerel erişim Windows XP Professional ve Windows 2000 ile sınırlıdır.
 • Diskiniz Windows XP Professional veya Windows 2000'in birden çok yüklemesini içeriyorsa, dinamik diske dönüştürmeyin. Dönüştürme işlemi, geçerli işletim sisteminin sistem ve önyükleme birimleri dışında, diskteki tüm bölümlerin bölüm girdilerini kaldırır.
 • Dinamik diskler, taşınabilir bilgisayarlarda veya Microsoft Windows XP Home Edition'da desteklenmez.
Bir dinamik diski temel diske geri dönüştürürken, öncelikle diskteki tüm birimleri sildikten sonra dinamik diski yeniden temel diske dönüştürmeniz gerektiğini unutmayın. Verilerinizi korumak isterseniz, önce yedeklemeniz veya başka bir birime taşımanız gerekir.


Temel Diski Dinamik Diske Dönüştürme

Bir temel diski dinamik diske dönüştürmek için:
 1. Administrator olarak veya Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açın.
 2. Başlat'ı ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
 3. Performans ve Bakım'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra da Bilgisayar Yönetimi'ni çift tıklatın.
 4. Soldaki bölmede, Disk Yönetimi'ni tıklatın.
 5. Sağ alt bölmede, dönüştürmek istediğiniz temel diski sağ tıklatın ve ardından Dinamik Diske Dönüştür'ü tıklatın.


  NOT: Ayrıntılar bölmesinin sol tarafındaki disk başlığını içeren gri alanı sağ tıklatmalısınız. Örneğin, Disk 0'ı sağ tıklatın.
 6. Dönüştürmek istediğiniz diskin yanındaki onay kutusunu (henüz seçili değilse) seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 7. Diskteki birimlerin listesini görüntülemek isterseniz Ayrıntılar'ı tıklatın.
 8. Dönüştür'ü tıklatın.
 9. Dönüştürme işlemini gerçekleştirmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Dinamik Diski Temel Diske Dönüştürme

Bir dinamik diski temel diske dönüştürmek için:

 1. Temel diske dönüştürmek istediğiniz diskteki tüm birimlerde yer alan verileri yedekleyin.
 2. Administrator olarak veya Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açın.
 3. Başlat'ı ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
 4. Performans ve Bakım'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra da Bilgisayar Yönetimi'ni çift tıklatın.
 5. Soldaki bölmede, Disk Yönetimi'ni tıklatın.
 6. Temel diske dönüştürmek istediğiniz dinamik diskte bir birimi sağ tıklatın ve Birim Sil'i tıklatın.
 7. Birimi silmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.
 8. Dinamik diskteki her birim için 4. ve 5. adımları yineleyin.
 9. Dinamik diskteki tüm birimleri sildikten sonra, temel diske dönüştürmek istediğiniz dinamik diski sağ tıklatın ve Temel Diske Dönüştür'ü tıklatın.


  NOT: Ayrıntılar bölmesinin sol tarafındaki disk başlığını içeren gri alanı sağ tıklatmalısınız. Örneğin, Disk 1'ı sağ tıklatın.


Referanslar

Dinamik disklerle çalışma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

175761 Windows 2000 ve Windows XP'de Dinamik veya Temel Depolama (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
222189 Windows Disk Yönetimi'nde Disk Gruplarının Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
254105 Dinamik Disk Donanım Kısıtlamaları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Diskpart komut satırı yardımcı programını kullanarak disklerinizi yönetme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

300415 Diskpart Komut Satırı Yardımcı Programının Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Temel diskleri yapılandırma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

309000 Windows XP'de Disk Yönetimi kullanılarak temel diskler nasıl yapılandırılır
Dinamik diskleri yapılandırma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

308424 Windows XP'de Disk Yönetimi Kullanılarak Dinamik Diskler Nasıl Yapılandırılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Yansıtılmış birim oluşturma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

307880 Windows XP tabanlı bir bilgisayar kullanarak Windows 2000 tabanlı bir uzak bilgisayarda yansıtılmış birim nasıl oluşturulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
RAID-5 birimi oluşturma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

309043 Windows XP Kullanılarak Uzak Bir Windows 2000 Bilgisayarında RAID-5 Birimi Nasıl Oluşturulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 309044 - Son İnceleme: 30 May 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim