"Dosyadaki sözcük ya da deyim" arama ölçütünü kullanmak işe yaramayabilir

Önemli Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Sorun oluşması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi bildiğinizden emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması

Belirtiler

Dosyadaki sözcük ya da deyim arama ölçütünü kullanarak metin içeren dosyaları aradığınızda, arama sonuçları belirttiğiniz metni içeren dosyalar içermeyebilir. Örneğin, .log, .dll, .js, .asp, .xml, .xsl, .hta, .css, .wsh, .cpp, .c veya .h dosyaları ya da dosya adı uzantısı olmayan dosyalar belirttiğiniz metni içerse bile arama sonuçlarında görünmeyebilir. Bu sorun, dosya adını belirtmiş veya Dosya adının tamamı ya da bir kısmı kutusuna yazmış olsanız bile olabilir.

Neden

Belirttiğiniz metni içeren dosya türü için bir filtre bileşeni kaydedilmemiş veya filtre bileşeni belirttiğiniz metni yoksaymıştır. Dosyadaki sözcük ya da deyim arama ölçütünü kullandığınız zaman, arama sonuçlarına eklenecek dosya türü için geçerli bir filtre bileşeninin kaydedilmesi gerekir. Windows XP filtre bileşenlerini yalnızca genel belge türleriyle ilişkilendirilmiş olan dosya türleri için kaydeder. Windows XP'deki standart filtre bileşenleri şunlardır:

 • Mimefilt.dll: Çok Amaçlı Internet Posta Uzantısı (MIME) dosyalarına filtre uygular
 • Nlhtml.dll: HTML 3.0 veya önceki dosyalara filtre uygular
 • Offfilt.dll: Microsoft Office dosyalarına (Microsoft Word, Microsoft Excel ve Microsoft PowerPoint) filtre uygular
 • Query.dll: Düz metin dosyalarına (varsayılan filtre) ve ikili dosyalara (boş filtre) filtre uygular
Metnin biçimi veya içeriği nedeniyle filtre bileşenleri bazı metinleri gözardı edebilir. Örrneğin, dosyayı tarayıcıda açtığınızda metin görüntülenmediği için, HTML 3.0 filtresi (Nlhtml.dll) HTML dosyasındaki (örneğin, .htm veya .asp uzantılı bir dosya) açıklamalarda bulunan metni yoksayar.


Microsoft Windows 2000'de ve Windows'un önceki sürümlerinde, belirttiğiniz içerik tüm dosyalarda aranır. Windows XP, arama performansını artırmak ve gerekmeyen sonuçlara engel olmak için tüm dosyaları aramaz. Ararken Dizin Oluşturma hizmetini kullansanız da kullanmasanız da bu davranış gerçekleşir.

Çözüm

Yöntem 1

Bu sorunu aşağıdaki türlerde çözümlemek için, Windows XP'nin en son hizmet paketini edinin veya Windows Update Web sitesinden "Windows XP Uygulama Uyumluluk Güncelleştirmesi, 25 Ekim 2001" güncelleştirmesini yükleyin.

.386
.aifc
.aiff
.asm
.asx
.au
.AudioCD
.bkf
.bmp
.c
.cda
.cpl
.cpp
.css
.cur
.cxx
.def
.DeskLink
.dib
.drv
.dvd
.emf
.fnd
.folder
.gz
.h
.hpp
.hta
.htt
.hxx
.idl
.inc
.ivf
.jfif
.jpe
.jpeg
.js
.latex
.log
.m1v
.m3u
.MAPIMail
.mid
.midi
.mp2
.mp2v
.mpa
.mpe
.mpeg
.mpg
.mpv2
.mydocs
.pl
.rle
.rmi
.png
.rc
.rtf
.sit
.snd
.tgz
.url
.vxd
.wax
.wm
.wma
.wmp
.wmv
.wmx
.wmz
.wsz
.wvx
.xbm
.xml
.xsl
.ZFSendToTarget
Bu güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

309447 İçerik araması belirtilen dize için tüm dosya türlerini aramıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

En son Windows XP hizmet paketini edinme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

322389 En son Windows XP hizmet paketi nasıl elde edilir


Diğer dosya türlerinde bu sorunu çözümlemek için, aramak istediğiniz dosya türü filtresini kaydeden bir program yükleyin. Filtre sunan bir program yoksa, dosya türü için düz metin filtresini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, HKEY_CLASSES_ROOT altında dosya türü anahtarının altına PersistentHandler anahtarını ekleyin ve (Varsayılan) dize değeri adını aşağıdaki değere ayarlayın:

{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.
Örneğin, .zzz dosyalarında metin filtresi sağlayıcısını kullanmak için aşağıdaki kayıt defteri ayarının olması gerekir:

HKEY_CLASSES_ROOT\.zzz\PersistentHandler\(Default) = {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Kayıt defterine bu değeri ekledikten sonra, oturumu kapatmanız ve değişikliğin etkinleşmesi için yeniden oturum açmanız gerekir.

NOTLAR:
 • Düz metin filtresi tüm dosya türlerinde çalışmayabilir. Dosya türüne düz metin filtresi eklemek işe yaramazsa, o dosya türü için filtre edinmek üzere dosya türünün satıcısına başvurun.
 • HTML 3.0 filtresi (Nlhtml.dll), bir HTML dosyasındaki (örneğin, .htm veya .asp uzantılı dosya) açıklamalarda bulunan metni yoksayar. HTML dosyalarındaki açıklamalarda bulunan metni aramak için, düz metin filtresini veya yöntem 2'de açıklanan yöntemi kullanın.

Yöntem 2

Windows XP'yi dosya türü ne olursa olsun tüm dosyaları arayacak biçimde yapılandırmak için, en son Windos XP hizmet paketini edinin ve Uzantısı bilinmeyen dosyalardan dizin oluştur seçeneğini etkinleştirin.


Bu yöntemi kullandığınızda, Windows XP tüm belirttiğiniz metni dosya türlerinde arar. Bu, arama işlevinin performansını etkileyebilir. Bunu yapmak için:

 1. Başlat'ı tıklatın, Ara'yı tıklatın veya Ara'nın üzerine gelin ve sonra Dosya ya da Klasör'ü tıklatın.
 2. Tercihleri değiştir'i tıklatın ve Dizin Oluşturma Hizmetiyle (daha hızlı yerel aramalar için)'i tıklatın.
 3. Dizin Oluşturma Hizmeti Ayarlarını Değiştir (Gelişmiş)'i tıklatın. Dizin oluşturma hizmetini etkinleştirmeniz gerekmediğine dikkat edin.
 4. Araç çubuğunda, Konsol Ağacını Göster/Gizle'yi tıklatın.
 5. Sol bölmede, Yerel Makine Üstünde Dizin Oluşturma Hizmeti'ni sağ tıklatın ve Özellikler’i tıklatın.
 6. Üretim sekmesinde Uzantısı bilinmeyen dosyalardan dizin oluştur onay kutusunu tıklatıp işaretleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 7. Dizin Oluşturma Hizmeti konsolunu kapatın.
Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.
Ağ yöneticileri kayıt defterini değiştirerek bu ayarı yapılandırabilir. Bunu yapmak için, FilterFilesWithUnknownExtensions DWORD değerini aşağıdaki kayıt defteri anahtarında 1 olarak ayarlayın:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
En son Windows XP hizmet paketini edinme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

322389 En son Windows XP hizmet paketi nasıl elde edilir


Daha fazla bilgi

Filtre bileşenleri, dosyalardan içerik ayıklayarak etkili ve hızlı aramayı kolaylaştırmak için dizinlenmiş bir katalog oluşturan temel bir Windows XP hizmeti olan Dizin Oluşturma hizmetinin bir parçası olarak bulunur. Dizin Oluşturma hizmeti, filtre uygulayarak, dosyanın biçimini anlayan filtre bileşenleri kullanarak içeriği ayıklar. Bir filtre bileşeni, metni ve özellikleri ayıklamak için dosyayı okuma yöntemleri sağlayan IFilter arabirimini kullanır. Dizin Oluşturma hizmeti, verimli aramalar için ayıklanmış bilgileri daha sonra dizinlenmiş kataloglarda birleştirir. IFilter arabirimi hakkında ek bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Özellikler

Makale No: 309173 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim