Windows XP ve Windows Server 2003 Kayıt Defteri Düzenleyicisi Özelliklerini Kullanma

™zet

Bu adım adım makalede, Windows XP ve Windows Server 2003'te bulunan ama önceki Windows sürümlerinde bulunmayan Kayıt Defteri Düzenleyicisi özelliklerinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Windows XP ve sonrasında, işletim sisteminde bulunan tek Kayıt Defteri Düzenleyicisi aracı Regedit.exe dosyasıdır. Regedt32.exe artık Windows XP ve Windows Server 2003'te bulunmamaktadır. Regedit.exe aracının önceki sürümlerinde bulunmayan başlıca Regedt32.exe kullanımı, kayıt defteri anahtarları ve alt anahtarlar için izinlerin ve diğer güvenlik ayarlarının ayarlanmasıydı. Bu özellik, Regedit.exe aracının Windows XP ve Windows Server 2003'te bulunan sürümünde de artık kullanılabilir.

Not: Regedt32.exe aracını Windows XP veya Windows Server 2003'ün Çalıştır iletişim kutusundan başlatmaya çalışırsanız, Regedit.exe başlatılır ve Windows bir hata iletisi oluşturmaz.

Regedit.exe aracının Windows XP ve Windows Server 2003'te bulunan sürümü İzinler ve Sık Kullanılanlar özelliklerini içerir. Sık Kullanılanlar özelliği ilk olarak Regedit aracının Microsoft Windows 2000 sürümünde kullanılmaya başlanmıştır.

Sık kullanılan kayıt defteri alt anahtarlarını Sık Kullanılanlar menüsünden erişilebilen bir listeye eklemek için Sık Kullanılanlar özelliğini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, bir alt anahtarı tıklatın, Sık Kullanılanlar menüsünde Sık Kullanılanlara Ekle'yi tıklatın, sonra da Sık Kullanılanlar öğesi için bir ad yazın ve varsayılan adı kabul edin. Varsayılan ad, alt anahtarın adıdır. Liste öğesine daha sonra Sık Kullanılanlar menüsünden erişilebilir ve bu öğe tıklatılarak alt anahtara gidilebilir. Bir liste öğesini silmek için, öğeyi Sık Kullanılanlar menüsünde tıklatın, Sık Kullanılanları Kaldır'ı tıklatın ve sonra da silme işlemini onaylamak üzere Tamam'ı tıklatın.

Regedit.exe aracında izinler atama, kayıt defterine erişimi denetleme ve bir kayıt defteri anahtarının sahipliğini atama gibi güvenlik özellikleri kullanılabilir.

Kayıt Defteri Anahtarına İzinler Atama

 1. İzinleri atamak istediğiniz anahtarı tıklatın.
 2. Düzen menüsünde, İzinler'i tıklatın.
 3. Çalışmak istediğiniz grubu veya kullanıcı adını tıklatın.
 4. Anahtara aşağıdaki erişim düzeylerinden birini atayın:
  • Anahtar içeriğinin okunmasına izin vermek ama değişikliklerin kaydedilmemesini sağlamak için Okuma izninde İzin Ver onay kutusunu işaretleyin.
  • Anahtarın açılmasına, düzenlenmesine ve sahipliğinin alınmasına izin vermek için Tam Denetim izninde İzin Ver onay kutusunu işaretleyin.
 5. Anahtara özel izinler atamak için, Gelişmiş'i tıklatın ve sonra da özel erişim izinlerini atamak istediğiniz kullanıcı veya grubu çift tıklatın. İzinler altında, izin vermek veya reddetmek istediğiniz her izin için İzin Ver veya İzin Verme onay kutusunu işaretleyin.

Kullanıcıları veya Grupları Varolan İzinler Listesine Ekleme

 1. İzinler listesini değiştirmek istediğiniz anahtarı tıklatın.
 2. Düzen menüsünde, İzinler'i ve sonra da Ekle'yi tıklatın.
 3. Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusunun Konumlar kutusunda, seçmek istediğiniz kullanıcı ve grupların bilgisayarını veya etki alanını tıklatın.
 4. Kullanıcı veya grubun adını tıklatın, Ekle'yi tıklatın, sonra da Tamam'ı tıklatın.
 5. İzinler iletişim kutusunda, seçilen kullanıcı veya gruba bu makalenin önceki bölümlerinde açıklanan yönergeleri kullanarak bir erişim türü atayın.
Gelişmiş Güvenlik ayarları ile ilgili notlar:
 • Üst düzey anahtara atanmış devralınabilen izinlerin bir alt anahtar için de uygulanmasını isterseniz, Alt nesnelere uygulanan izin girdilerini ana öğeden devral. Bunları açıkça burada tanımlananlara ekle. onay kutusunu işaretleyin.
 • Alt nesnelerin izin girdilerini geçerli üst öğeyle aynı olacak biçimde sıfırlamak isterseniz, Tüm alt nesnelerin izin girdileri yerine burada alt nesneler için uygulanan girdileri kullan. onay kutusunu işaretleyin.

Kayıt Defteri Anahtarının Sahipliğini Değiştirme

 1. Sahipliğini değiştirmek istediğiniz anahtarı tıklatın.
 2. Düzen menüsünde, İzinler'i tıklatın.
 3. Gelişmiş'i ve ardından Sahibi sekmesini tıklatın.
 4. Yeni sahibi altında, yeni sahibi ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
Not: Kayıt defteri anahtarı sahipliğinin başka bir kullanıcı tarafından alınmasına, yalnızca anahtarın geçerli sahibiyseniz izin verebilirsiniz. Bir kullanıcının kayıt defteri anahtarı sahipliğini almasına izin vermek için, öncelikle kullanıcıya anahtar için Tam Denetim izni atamalısınız. Yönetici olarak oturum açtıysanız veya geçerli sahibi tarafından kayıt defteri anahtarının sahipliğini alma izni size atanmışsa anahtarın sahipliğini alabilirsiniz.

Özellikler

Makale No: 310426 - Son İnceleme: 19 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim