Kayıt defteri alt anahtarları ve değerleri bir .reg dosyası kullanılarak nasıl eklenir, değiştirilir veya silinir

Notlar
 • Bu makale uzman kullanıcılar, yöneticiler ve BT uzmanları için hazırlanmıştır.
 • Kayıt Girdileri (.reg) dosyalarını almak Regedit.exe'nin bir özelliğidir ve Regedt32.exe tarafından desteklenmez. Windows NT 4.0 veya Windows 2000 tabanlı bilgisayardaki kayıt defterinde bazı değişiklikler yapmak için Regedit.exe'yi kullanabilirsiniz, ancak bazı değişiklikler Regedt32.exe gerektirir. Örneğin, Windows NT 4.0 veya Windows 2000 tabanlı bilgisayarda Regedit.exe kullanarak REG_EXPAND_SZ veya REG_MULTI_SZ değerlerini ekleyemez veya değiştiremezsiniz. Regedt32.exe, Windows NT 4.0 ve Windows 2000 için birincil Kayıt Defteri Düzenleyicisi'dir. Regedt32.exe'yi kullanmanız gerekiyorsa, kayıt defterini değiştirmek için Kayıt Girdileri (.reg) dosyalarını kullanamazsınız. Regedit.exe ve Regedt32.exe arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  141377 Regedit.exe ve Regedt32.exe arasındaki farklar

BU GÖREVDE

™zet

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklayın:
322756 Windows'da kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme
Bu adım adım makalede, kayıt defteri alt anahtarları ve değerlerinin Kayıt Girdileri (.reg) dosyası kullanılarak nasıl eklendiği, değiştirildiği veya silindiği açıklanır. Regedit.exe, kayıt defteri alt anahtarlarını ve değerlerini almak ve vermek için .reg dosyaları kullanır. Kayıt defteri değişikliklerini Windows tabanlı bilgisayarlara uzaktan dağıtmak için bu .reg dosyalarını kullanabilirsiniz. .reg dosyasını çalıştırdığınızda, dosyanın içindekiler yerel kayıt defterine birleştirilir. Bu nedenle .reg dosyalarını dağıtırken dikkatli olmalısınız.

.Reg Dosyalarının Sözdizimi

.reg dosyasının sözdizimi aşağıdaki gibidir:

KayıtDefteriDüzenleyicisiSürümü
Boş satır
[KayıtDefteriYolu1]

"VeriÖğesiAdı1"="VeriTürü1:VeriDeğeri1"
VeriÖğesiAdı2"="VeriTürü2:VeriDeğeri2"
Boş satır
[KayıtDefteriYolu2]

"VeriÖğesiAdı3"="VeriTürü3:VeriDeğeri3"

burada:

KayıtDefteriDüzenleyicisiSürümü, Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 için "Windows Registry Editor Version 5.00" veya Windows 98 ve Windows NT 4.0 için "REGEDIT4" biçimindedir. "REGEDIT4" başlığı, Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarlarda da çalışır.

Boş satır, boş bir satırdır. Yeni bir kayıt defteri yolunun başladığını gösterir. Her anahtar veya alt anahtar yeni bir kayıt defteri yoludur. .reg dosyanızda birkaç anahtar varsa, boş satırlar içindekileri incelemenize ve sorunları gidermenize yardımcı olabilir.

KayıtDefteriYolux, aldığınız ilk değeri tutan alt anahtarın yoludur. Yolu köşeli parantezler içine alın ve hiyerarşi düzeylerini ters eğik çizgi ile ayırın. Örneğin:
[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]
Bir .reg dosyasında birkaç kayıt defteri yolu bulunabilir. Yol bildirimindeki hiyerarşinin en alt bölümü kayıt defterinde yoksa, yeni bir alt anahtar oluşturulur. Kayıt defteri dosyalarının içindekiler, kayıt defterine, dosyaya girdiğiniz sırada gönderilir. Bu nedenle, altında başka bir alt anahtar olan yeni bir alt anahtar oluşturmak istiyorsanız, satırları doğru sırada girmelisiniz.

VeriÖğesiAdıx, almak istediğiniz veri öğesinin adıdır. Dosyanızdaki bir veri öğesi kayıt defterinde yoksa, .reg dosyası bu öğeyi ekler (veri öğesinin değeriyle birlikte). Veri öğesi varsa, .reg dosyanızdaki değer varolan değerin üzerine yazılır. Veri öğesinin adı çift tırnak işaretleri arasındadır. Veri öğesinin adından hemen sonra eşittir işareti (=) bulunur.

VeriTürüx, kayıt defteri değerinin veri türüdür ve eşittir işaretinden hemen sonra gelir. REG_SZ (dize değeri) dışındaki tüm veri türleri için, veri türünden hemen sonra iki nokta üst üste işareti gelir. Veri türü REG_SZ ise, veri türü değeri veya iki nokta üst üste işareti eklemeyin. Bu durumda, Regedit.exe, veri türünün REG_SZ olduğunu varsayar. Aşağıdaki tabloda, normal kayıt defteri veri türleri listelenmiştir:
Veri Türü.reg Dosyasındaki VeriTürü
REG_BINARYonaltılı
REG_DWORDdword
REG_EXPAND_SZonaltılı(2)
REG_MULTI_SZonaltılı(7)
Kayıt defteri veri türleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması

VeriDeğerix, iki nokta üst üste işaretinin (REG_SZ kullanıldığında eşittir işaretinin) hemen ardından gelir ve uygun biçimde olmalıdır (örneğin, dize veya onaltılı). İkili veri öğeleri için onaltılı biçimi kullanın.

Not Aynı kayıt defteri yolu için birkaç veri öğesi satırı girebilirsiniz.

Not Kayıt defteri dosyasının sonunda boş bir satır olmalıdır.Kayıt Defteri Alt Anahtarları Ekleme veya Kayıt Defteri Değerleri Ekleme ve Değiştirme

Kayıt defteri alt anahtarı eklemek veya kayıt defteri değeri eklemek ya da değiştirmek için, kayıt defterinde uygun değişiklikleri yapın ve sonra ilgili alt anahtar veya alt anahtarları verin. Verilen kayıt defteri alt anahtarları otomatik olarak .reg dosyası olarak kaydedilir. Kayıt defterinde değişiklik yapmak ve değişikliklerinizi bir .reg dosyasına vermek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Değiştirmek istediğiniz kayıt defteri öğesini veya öğelerini barındıran alt anahtarı bulun ve tıklatın.
 3. Dosya'yı ve sonra Ver'i tıklatın.

  Bu adım, değişiklik yapılmadan önce alt anahtarı yedekler. Değişiklikleriniz bir soruna neden olursa, daha sonra bu dosyayı kayıt defterine geri alabilirsiniz.
 4. Dosya adı kutusuna, .reg dosyasını özgün kayıt defteri öğeleriyle birlikte kaydetmek için kullanılacak dosya adını yazın ve Kaydet'i tıklatın.

  Not Alt anahtarın adını gösteren bir dosya adı gibi, içeriği anımsatan bir dosya adı kullanın.
 5. Sağ bölmeyi kullanarak istediğiniz kayıt defteri öğelerini ekleyin veya değiştirin.
 6. Alt anahtarı yeniden vermek amacıyla 3. ve 4. adımları yineleyin, ancak .reg dosyası için farklı bir dosya adı kullanın. Kayıt defteri değişikliklerinizi başka bir bilgisayarda yapmak için bu .reg dosyasını kullanabilirsiniz.
 7. Değişikliklerinizi yerel bilgisayarda sınayın. Soruna neden olurlarsa, kayıt defterini özgün durumuna döndürmek için özgün kayıt defteri verilerinin yedeğini bulunduran dosyayı çift tıklatın. Değişiklikler beklendiği gibi çalışırsa, 6. adımda oluşturduğunuz .reg dosyasını, bu makaledeki "Kayıt Defteri Değişikliklerini Dağıtma" bölümünde bulunan yöntemleri kullanarak dağıtabilirsiniz.

Kayıt Defteri Anahtarlarını ve Değerlerini Silme

Bir kayıt defteri anahtarını .reg dosyası kullanarak silmek için, .reg dosyasındaki KayıtDefteriYolu'nun önüne bir tire işareti (-) koyun. Örneğin, aşağıdaki kayıt defteri anahtarından Test alt anahtarını silmek için:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
.reg dosyasında aşağıdaki kayıt defteri anahtarının önüne tire işareti koyun:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
Aşağıdaki örnekte bu görevi gerçekleştiren bir .reg dosyası bulunmaktadır.
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test]
Bir kayıt defteri değerini .reg dosyası kullanarak silmek için, .reg dosyasındaki DataItemName'in ardındaki eşittir işaretinden sonra bir tire işareti (-) koyun. Örneğin, aşağıdaki kayıt defteri anahtarından TestValue kayıt defteri değerini silmek için:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
.reg dosyasındaki "TestValue"= öğesinden sonra bir tire işareti koyun. Aşağıdaki örnekte bu görevi gerçekleştiren bir .reg dosyası bulunmaktadır.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
"TestValue"=-
.reg dosyası oluşturmak için, silmek istediğiniz kayıt defteri anahtarını vermek üzere Regedit.exe'yi kullanın ve sonra .reg dosyasını düzenlemek ve tire işareti koymak için Not Defteri'ni kullanın.

Kayıt Defteri Anahtarlarını ve Değerlerini Yeniden Adlandırma

Bir anahtarı veya değeri yeniden adlandırmak için anahtarı veya değeri silin ve sonra yeni bir adla yeni bir anahtar veya değer oluşturun.

Kayıt Defteri Değişikliklerini Dağıtma

Kullanıcılara e-posta iletisi içinde .reg dosyası gönderebilir, .reg dosyasını ağ paylaşımına koyup kullanıcıları bu dosyayı çalıştırmak üzere ağ paylaşımına yönlendirebilir veya kullanıcıların oturum açma komut dosyasına, oturum açtıklarında .reg dosyasının otomatik olarak alınmasını sağlayan bir komut ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar .reg dosyasını çalıştırdıklarında, aşağıdaki iletileri alırlar:
Kayıt Defteri Düzenleyicisi
.reg dosyasının yolu'nda bulunan bilgiyi kayıt defterine eklemek istediğinizden emin misiniz?
Kullanıcı Evet'i tıklatırsa, aşağıdaki iletiyi alır:
Kayıt Defteri Düzenleyicisi
.reg dosyası yolu içindeki bilgi kayıt defterine başarıyla girildi.
Regedit.exe, bu iletilerin görüntülenmemesi için /s komut satırı anahtarının kullanılmasını destekler. Örneğin, .reg dosyasını oturum açma komut kodu toplu iş dosyasından sessiz bir biçimde çalıştırmak için (/s anahtarıyla), aşağıdaki sözdizimini kullanın:
regedit.exe /s .reg dosyasının yolu
Kayıt defteri değişikliklerinizi ağınızda dağıtmak için Grup İlkesi veya Sistem İlkesi de kullanabilirsiniz. Ek bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Not Değişiklikler işe yararsa, kayıt dosyasını ağdaki ilgili kullanıcılara gönderebilirsiniz.

Özellikler

Makale No: 310516 - Son İnceleme: 8 Mar 2014 - Düzeltme: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Professional for Embedded Systems, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate for Embedded Systems

Geri bildirim