Windows XP ve Windows Server 2003 Sistem Dosyası Denetleyicisi'nin (Sfc.exe) Açıklaması

Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz:
222471 .

™zet

Bu makalede, Windows Dosya Koruması (WFP) özelliğiyle birlikte kullanılan bir komut satırı yardımcı programı olan Sistem Dosyası Denetleyicisi (Sfc.exe) açıklanır.

Daha fazla bilgi

Sistem Dosyası Denetleyicisi, yöneticiye korunan tüm dosyaları tarayıp dosya sürümlerini doğrulama becerisi sağlar. Sistem Dosyası Denetleyicisi korunan bir dosyanın üzerine yazıldığını belirlerse, dosyanın doğru sürümünü önbellek klasöründen (%Systemroot%\System32\Dllcache) veya Windows kurulumunun kaynak dosyalarından alır ve hatalı dosyanın yerine koyar. Sistem Dosyası Denetleyicisi, önbellek klasörünü de denetler ve yeniden doldurur. Windows Sistem Dosyası Denetleyicisi'ni çalıştırabilmek için bir yönetici veya Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açmış olmanız gerekir. Önbellek klasörü bozulur veya kullanılamaz hale gelirse sfc /scannow, sfc /scanonce veya sfc /scanboot komutunu kullanarak klasörün içeriğini onarabilirsiniz.

Sistem Dosyası Denetleyicisi Aracının Sözdizimi

Sfc [/Scannow] [/Scanonce] [/Scanboot] [/Revert] [/Purgecache] [/Cachesize=x]
 • /Scannow: Tüm korunan sistem dosyalarını hemen tarar ve yanlış sürümlerin yerine doğru Microsoft sürümlerini koyar. Bu komut Windows kurulum kaynak dosyalarına erişim gerektirebilir.
 • /Scanonce: Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda korunan tüm sistem dosyalarını bir kez tarar. Bu komut, bilgisayarı yeniden başlattığınızda Windows kurulum kaynak dosyalarına erişim gerektirebilir. Bu komutu çalıştırdığınızda, aşağıdaki kayıt defteri anahtarının SfcScan DWORD değeri 2 olarak ayarlanır:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Scanboot: Bilgisayarınızı her başlattığınızda korunan tüm sistem dosyalarını tarar. Bu komut, bilgisayarı her başlattığınızda Windows kurulum kaynak dosyalarına erişim gerektirebilir. Bu komutu çalıştırdığınızda aşağıdaki kayıt defteri girdisinin SfcScan DWORD değeri 1 olarak ayarlanır:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Revert: Tarama işlemini varsayılan ayarına döndürür (bilgisayarı başlattığınızda korunan dosyaları taramaz). Bu komutu çalıştırdığınızda varsayılan önbellek boyutu sıfırlanmaz. Bu komut, Windows 2000'deki /Enable anahtarına eşdeğerdir.
 • /Purgecache: Dosya önbelleğini temizler ve korunan tüm sistem dosyalarını hemen tarar. Bu komut Windows kurulum kaynak dosyalarına erişim gerektirebilir.
 • /Cachesize=x: Dosya önbelleği boyutunu x megabayt (MB) olarak ayarlar. Varsayılan önbellek boyutu 50 MB'dir. Bu komut, bilgisayarı yeniden başlatmanızı ve /purgecache komutunu çalıştırıp diskteki önbelleğin boyutunu ayarlamanızı gerektirir. Bu komut, aşağıdaki kayıt defteri anahtarının SfcQuota DWORD değerini x olarak ayarlar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Windows Dosya Koruması özelliği hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
222193 Windows 2000'deki Windows Dosya Koruması Özelliğinin Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Özellikler

Makale No: 310747 - Son İnceleme: 7 Haz 2013 - Düzeltme: 1

Geri bildirim