Windows 2000'de Boot.ini Dosyası Nasıl Düzenlenir

™zet

Bu adım adım makalede, Windows 2000 ortamında Boot.ini dosyasının nasıl düzenleneceği açıklanır. NTLDR, başlatılacak işletim sistemini seçebileceğiniz önyükleme yükleyicisi ekranını görüntüler. Bu ekran Boot.ini dosyasındaki bilgilere göre oluşturulur. Sayaç sıfıra ulaşıncaya kadar bir girdi seçmezseniz, NTLDR, Boot.ini dosyasındaki varsayılan parametre tarafından belirtilen işletim sistemini yükler. Windows 2000 Kur, Boot.ini dosyasını etkin bölüme yerleştirir. NTLDR, işletim sistemini seçtiğiniz önyükleme yükleyicisi ekranını görüntülemek için Boot.ini dosyasındaki bilgileri kullanır.

Boot.ini dosyasını düzenlemeden önce yedeklemeniz gerekir. İlk görevler, gizli dosyaları görüntüleyecek biçimde klasör seçeneklerini değiştirmek ve ardından Boot.ini dosyasını yedeklemektir.

Klasör Seçeneklerini Değiştirme

 1. Başlat'ı sağ tıklatın ve sonra da Araştır'ı tıklatın.
 2. Araçlar menüsünde, Klasör Seçenekleri'ni ve ardından Görünüm'ü tıklatın.
 3. Gelişmiş Ayarlar alanında, Gizli dosya ve klasörleri göster onay kutusunu tıklatıp seçin, Korunan işletim sistemi dosyalarını gizle (Önerilen) onay kutusunu tıklatıp temizleyin, Tamam'ı tıklatın ve sonra yine Tamam'ı tıklatın.
 4. Soldaki bölmede %systemroot% dizinini tıklatıp seçin, görüntü bölmesinde Boot.ini dosyasını sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
 5. Salt okunur özniteliğinin onay kutusunu tıklatıp temizleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Boot.ini Dosyasının Yedek Kopyasını Kaydetme

 1. Başlat'ı sağ tıklatın ve sonra da Araştır'ı tıklatın.
 2. Soldaki bölmede %systemroot% sürücüsünü tıklatın, sağdaki bölmede Boot.ini dosyasını tıklatın ve ardından Kopyala'yı tıklatın.
 3. Soldaki bölmede geçici bir klasör açın, sağdaki görüntü alanını sağ tıklatın ve sonra da Yapıştır'ı tıklatarak Boot.ini dosyasının bir kopyasını bu klasörde oluşturun.

Örnek Boot.ini Dosyası


Aşağıdaki, Windows 2000 tabanlı bir bilgisayardan alınmış varsayılan bir Boot.ini dosyası örneğidir.[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Server" /fastdetect
Yukarıdaki Boot.ini dosyasının Windows XP Professional çalışan başka bir disk bölümü eklendikten sonraki durumu aşağıdaki örnekte gösterilmektedir.


[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Server" /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows XP Professional" /fastdetect

Boot.ini Dosyasını Düzenleme

 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Donatılar'ın üzerine gelin ve Not Defteri'ni tıklatın.
 2. Not Defteri'nde, Dosya menüsünden 'ı tıklatın.
 3. Konum kutusunda %systemroot% sürücüsünü tıklatın, Boot.ini dosyasını tıklatın ve sonra da 'ı tıklatın.

Bir İşletim Sistemini Menüden Kaldırma

 1. Not Defteri'nde, kaldırmak istediğiniz işletim sistemi ile ilgili bilgileri içeren satırı seçin ve DELETE tuşuna basın. Örneğin, şu satırı seçebilirsiniz:
  multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\Windows="Windows 98" /fastdetect
 2. Dosya menüsünde, Kaydet'i tıklatın.

İşletim Sistemi Menü Sırasını Değiştirme

 1. Not Defteri'nde, kaldırılması gereken satırı seçin, CTRL+C tuşlarına basın, DELETE tuşuna basın, satırın yerleştirilmesi gereken konumu tıklatarak işaretçiyi yerleştirin ve sonra da CTRL+V tuşlarına basın.
 2. Yapılandırmanız için gerekirse 1. adımı yineleyin ve sonra da Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatın.

Varsayılan İşletim Sistemini Değiştirme

Varsayılan, zaman aşımına uğramadan seçim yapılmazsa yüklenecek işletim sistemini gösterir.

 1. Not Defteri'nde, varsayılan olmasını istediğiniz işletim sistemini gösterecek biçimde aşağıdaki satırı değiştirin:
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

  Örneğin, varsayılan işletim sistemini Windows 2000 Server'dan Microsoft Windows 95'e değiştirmek için

  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

  satırı şu şekilde değiştirilmelidir:

  default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\Windows
 2. Dosya menüsünde, Kaydet'i tıklatın.

Zaman Aşımını Değiştirme

Zaman aşımı, varsayılan işletim sistemi yüklenmeden önce menüden bir işletim sistemi seçmenize izin verilen süreyi saniye olarak gösterir.

 1. Not Defteri'nde, aşağıdaki satırı gerekli saniye sayısını gösterecek biçimde düzenleyin.
  timeout=30
 2. Dosya menüsünde, Kaydet'i tıklatın.

Sorun Giderme

 • Düzenlenen dosyada bir sorun varsa, %systemroot% klasörüne yedeklenen özgün Boot.ini dosyasını kopyalayın.


Özellikler

Makale No: 311578 - Son İnceleme: 30 May 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim