Görevleri zamanlamak için AT komutu nasıl kullanılır


Bu makale Windows 2000 için geçerlidir. Windows 2000 desteği 13 Temmuz 2010 tarihinde sona erer. Windows 2000 Destek son Çözüm Merkezi , Windows 2000'den yükseltme stratejinizi planlama için bir başlangıç noktasıdır. Daha fazla bilgi için Microsoft Destek Ömrü ilkesinebakın.
Bu makale Windows 2000 için geçerlidir. Windows 2000 desteği 13 Temmuz 2010 tarihinde sona erer. Windows 2000 Destek son Çözüm Merkezi , Windows 2000'den yükseltme stratejinizi planlama için bir başlangıç noktasıdır. Daha fazla bilgi için Microsoft Destek Ömrü ilkesinebakın.

Özet


Windows 2000'de görevleri zamanlamak için Denetim Masası'nda Görev Zamanlayıcı aracını kullanabilirsiniz. El ile görevleri zamanlamak için at komutunu da kullanabilirsiniz. Bu makalede nasıl oluşturulacağı ve zamanlanmış görevleri iptal etmek için at komutunu kullanın.

Bakış AT komutu

Komut, bir komut dosyası veya program belirtilen tarih ve saatte çalışacak şekilde zamanlamak için at komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutu, varolan zamanlanmış görevleri görüntülemek için de kullanabilirsiniz.


At komutunu kullanmak için Görev Zamanlayıcı hizmeti çalışıyor olmalıdır ve yerel Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açmış olmanız gerekir. Görevler oluşturmak için at komutunu kullandığınızda, böylece bunlar aynı kullanıcı hesabıyla çalışacak görevleri yapılandırmanız gerekir.


At komutu aşağıdaki sözdizimini kullanır:
 
AT \\BilgisayarAdı zaman / interactive | / every:Tarih,... /Sonraki:Tarih,... komutu
AT \\BilgisayarAdı kimliği/DELETE | / delete / Yes
At komutuyla kullanabileceğiniz parametreler aşağıdaki listede açıklanmaktadır:
 
 • \\computername: bir uzak bilgisayarı belirtmek için bu parametreyi kullanın. Bu parametreyi atlarsanız, görevler yerel bilgisayarda çalışacak şekilde zamanlanır.
 • süre: olduğunda görevi çalıştırma süresini belirtmek için bu parametreyi kullanın. Saatolarak belirtilen saat:dakika 24 saat bağlı. Örneğin, 0:00 gece yarısı ve 20:30, 8: 30'da gösterir
 • / interactive: görev görevi çalıştıran oturum açmış kullanıcının masaüstüyle etkileşimde bulunmak izin vermek için bu parametreyi kullanın.
 • / every:Tarih,...: her Cuma veya sekiz gün her ayın belirlenen gününde veya günlerinde haftanın veya ayın, örneğin, üzerinde çalıştırmak için görevi zamanlamak için bu parametreyi kullanın. Tarih haftanın bir veya daha fazla gün belirtin (aşağıdaki kısaltmaları kullanın: M, T, W, Th, F, S, Su) ya da bir veya daha fazla gün ayın (1 ile 31 arasındaki sayılar kullanın). Birden çok tarih girişlerini ayırmak üzere virgül kullandığınızdan emin olun. Bu parametreyi atlarsanız, görev geçerli günü çalışacak şekilde zamanlanır.
 • / Sonraki:Tarih,...: Sonrakini (örneğin, bir sonraki Pazartesi) günü çalışacak bir görev zamanlamak için bu parametreyi kullanın. Tarih haftanın bir veya daha fazla gün belirtin (aşağıdaki kısaltmaları kullanın: M, T, W, Th, F, S, Su) ya da bir veya daha fazla gün ayın (1 ile 31 arasındaki sayılar kullanın). Birden çok tarih girişlerini ayırmak üzere virgül kullandığınızdan emin olun. Bu parametreyi atlarsanız, görev geçerli günü çalışacak şekilde zamanlanır.
 • komut: Windows 2000 komut belirtmek için bu parametreyi kullanın programını (.exe veya .com dosyası) veya çalıştırmak istediğiniz toplu programı (.bat veya .cmd dosyası). Komut bağımsız değişken olarak bir yol gerektiriyorsa, mutlak yol adı (sürücü harfiyle tüm yolun başına) kullanın. Komutu uzak bir bilgisayarda ise, Evrensel Adlandırma Kuralı (UNC) yol adı kullanın (\\SunucuAdı\PaylaşımAdı). Komut bir yürütülebilir (.exe) dosyası değilse, komutu ile cmd /c cmd /c kopya C:\*.* C:\tempgibi gelmeli.
 • ID: zamanlanan bir göreve atanmış kimlik numarası belirtmek için bu parametreyi kullanın.
 • / delete: Zamanlanmış bir görevi iptal etmek için bu parametreyi kullanın. Kimliği parametresini atlarsanız, bilgisayardaki bütün zamanlanmış görevleri iptal edilir.
 • / Yes: Evet zorlamak için bu parametre, zamanlanmış görevleri iptal ettiğinizde bu tüm sorguları sistemden yanıt kullanın. Bu parametreyi atlarsanız, görev iptal işlemini onaylamak için istemde bulunulur.
Not: At komutunu kullandığınızda, zamanlanmış görev sistem hesabının kimlik bilgilerini kullanarak çalışır.
 

Zamanlanmış bir görev oluşturma

 1. Başlat' ı tıklatın, Programlar' ın, Donatılar' ın ve sonra da komut istemi' ni tıklatın.
 2. Komut istemine aşağıdaki satırı yazın ve çalışmakta olan hizmetlerin listesini görüntülemek için ENTER tuşuna basın:
   
  net start
  Görev Zamanlayıcı'yı listede görüntülenmiyorsa, aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  net start "Görev Zamanlayıcı"
 3. Komut isteminde (parametre durumunuza uygun kullanım) aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  AT \\BilgisayarAdı zaman / interactive | / every:Tarih,... /Sonraki:Tarih,... komutu

Örnekler

 • Tüm dosyaları belgeler klasöründen gece MyDocs klasöre kopyalamak için aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  C:\Documents\*.* C:\MyDocs at 00:00 cmd /c kopyalama
 • Ürünleri sunucuya geri 11: 00'da haftanın her günü, (örneğin, Backup.bat) yedekleme komutlarını içeren bir toplu iş dosyası oluşturmak için aşağıdaki satırı yazın ve yedekleme işini zamanlamak için ENTER tuşuna basın:
  \\products 23:00 / every: M, T, W, Th, F yedekleme
 • Bir ağ paylaşımı komutunu saat 6: 00'de satış sunucu üzerinde çalıştırmak için ve döküm Şirket sunucusundaki paylaşılan raporları klasöründe Sales.txt dosyasına yeniden yönlendirmek için zamanlamak için aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  AT \\sales 06:00 cmd /c "net share reports = d:\Documents\reports >> \\corp\reports\sales.txt"

Zamanlanmış bir görevi iptal etme

 1. Başlat' ı tıklatın, Programlar' ın, Donatılar' ın ve sonra da komut istemi' ni tıklatın.
 2. Komut istemine aşağıdaki satırı yazın ve çalışmakta olan hizmetlerin listesini görüntülemek için ENTER tuşuna basın:
   
  net start
  Görev Zamanlayıcı'yı listede görüntülenmiyorsa, aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  net start "Görev Zamanlayıcı"
 3. Komut isteminde (parametre durumunuza uygun kullanım) aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  AT \\BilgisayarAdı kimliği/DELETE | / delete / Yes

Örnekler

 • Yerel bilgisayarda zamanlanmış tüm görevleri iptal etmek için / Deleteyazın ve ENTER tuşuna basın.
 • Görev Kimliği 8 "Sunucum" adlı bir bilgisayardaki iptal etmek için \\MyServer 8/DELETEyazın ve ENTER tuşuna basın.

Zamanlanmış görevleri görüntüleme hakkında

At komutu kullanılarak oluşturulan görevleri görüntülemek için şu adımları izleyin:
 
 1. Başlat' ı tıklatın, Programlar' ın, Donatılar' ın ve sonra da komut istemi' ni tıklatın.
 2. Komut istemine aşağıdaki satırı yazın ve çalışmakta olan hizmetlerin listesini görüntülemek için ENTER tuşuna basın:
   
  net start
  Görev Zamanlayıcı'yı listede görüntülenmiyorsa, aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  net start "Görev Zamanlayıcı"
 3. Komut isteminde aşağıdaki adımlardan birini yapın:
  • At komutu kullanılarak zamanlanan görevler listesini görüntülemek için aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
   AT \\BilgisayarAdı
   - veya -

    
  • Zamanlanmış bir görevi görüntülemek için aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
   AT \\BilgisayarAdı kimliği

Örnekler

 • Yerel bilgisayardaki tüm zamanlanmış görevleri görüntülemek için şunu yazın
  ve ENTER tuşuna BASIN.
 • "Destek" adlı bir bilgisayarda tüm zamanlanmış görevleri görüntülemek için şunu yazın
  \\supportve ENTER tuşuna BASIN.
 • Görev Kimliği 18 yerel bilgisayarda görüntülemek için at 18yazın ve ENTER tuşuna basın.

Sorun giderme

 • Zamanlanmış görevlerin bir listesini görüntülemek için \\computername yazdığınızda, at komutu kullanılarak oluşturulan zamanlanmış görevler bazı (veya tüm) listelenmez.


  Görev oluşturmak için at komutunu kullandıktan sonra Zamanlanmış Görevler klasöründeki görevleri değiştirdiyseniz, bu davranış oluşabilir. Bir görevi zamanlamak için at komutunu kullandığınızda, görev Denetim Masası'ndaki Zamanlanmış Görevler klasöründe görüntülenir. Görüntülemek veya görevi değiştirme. Ancak, at komutunu kullandığınızda, görevi değiştirirseniz, görev görüntüleyemez.
 • Bir görevi zamanlamak için at komutunu kullandığınızda, görev belirtilen saat veya tarih çalışmaz.


  Bu davranış, aşağıdaki koşullardan biri doğru olduğunda oluşabilir:
  • Komut sözdizimi yanlış.


   Bir görev zamanladığınızda, \\computername sözdizimi doğru olduğunu onaylamak için yazın. Komut satırı altında görüntülenen bilgiler doğru değilse, görev iptal edin ve sonra yeniden oluşturun.


   - veya -
  • Bir .exe dosyası olmayan bir komutu çalıştırmak için bir görev zamanladığınız.


   At komutu cmd (komut yorumlayıcı) otomatik olarak yüklemez önce komutları çalıştırır. Örneğin, .exe dosya çalıştırmıyorsanız komutun başında cmd.exe'yi yüklemelisiniz adresindeki cmd /c dir > c:\test.txt.

Başvurular


Windows 2000'de AT komutunu kullanma hakkında ek bilgi için Windows 2000 Yardımı'na bakın. Bunu yapmak için Başlat' ı, Yardım' ı tıklatın, dizin sekmesini tıklatın ve sonra komutuyazın.