CD veya DVD sürücünüz Windows ya da diğer programlar tarafından tanınmıyor

Belirtiler

CD veya DVD sürücünüz Dosya Gezgini'nde (Windows 7 ve önceki Windows sürümlerinde Windows Gezgini) görünmez ve cihaz, Aygıt Yöneticisi'nde sarı bir ünlem işaretiyle belirtilir. Ayrıca, aygıtın Özellikler iletişim kutusunu açtıktan sonra aşağıdaki hatalardan biri Aygıt durumu alanında listelenir:
 • Kendi yapılandırma bilgilerini (kayıt defteri) eksik veya bozuk olduğundan Windows bu donanım aygıtını başlatamıyor. (Kod 19)
 • Windows bu aygıt için gereken sürücüleri yükleyemediği için aygıt düzgün çalışmıyor olabilir. (Kod 31)
 • Bu aygıtın sürücüsü (hizmeti) devre dışı bırakıldı. Bu işlevselliği sağlayan başka bir sürücü olabilir. (Kod 32)
 • Windows bu donanım için aygıt sürücüsü yükleyemiyor. Sürücü bozuk ya da eksik olabilir. (Kod 39)
 • Windows bu donanım için başarıyla bir aygıt sürücüsü yüklediği halde donanım aygıtını bulamıyor. (Kod 41)
Bu sorun aşağıdaki durumlardan biri sonrasında oluşmuş olabilir:
 • Windows işletim sistemini yükseltmişseniz
 • CD veya DVD kayıt programını Yüklediğinizde veya sildiiğinizde
 • Microsoft Digital Image'ı kaldırdığınızda

Bir CD veya DVD sürücüsünün tanınmamasının çeşitli nedenleri olabilir. Bu makalede listelenen çözümler bazı sorunları çözebilir ancak tüm sorunları gideremeyebilir.

Çözüm

Yöntem 1: donanım ve Aygıtlar sorun gidericisini kullanın.

Donanım ve Aygıtlar sorun gidericisini açmak için şu adımları izleyin:

 1. Çalıştır iletişim kutusunu açmak için Windows Logo tuşuna ve R tuşuna basın.
 2. Çalıştır iletişim kutusuna control yazın ve sonra Enter tuşuna basın.
 3. Denetim Masası'ndaki Arama Kutusu'na sorun gidericiyazın ve Sorun Giderme'yi tıklatın.
 4. Donanım ve Ses öğesi altında Bir aygıtı yapılandır'ı tıklatın. Yönetici parolası girmeniz veya onay verin, parolayı yazın veya onay verin istenirse.

Sorun çözülemezse, sonraki yönteme geçin.

Yöntemi 2: Çek BIOS ayarlarını ve Yonga Seti sürücüleri

 1. Sürücü BIOS'ta etkinleştirildiğini doğrulayın. BIOS sistemleri aygıta göre değişir. Aygıtınızın BIOS sürücü ayarlarını doğrulamak nasıl emin değilseniz, aygıtın üreticisine başvurun.
 2. Ayrıca, ayrı ayrı yonga kümesi sürücülerini aygıt için geçerli olan satın alındıysa sürücü ile birlikte geldiyse, bilgisayarınızın üreticisine veya sürücünün üreticisine doğrulayın.

Sorun çözülemezse, sonraki yönteme geçin.

Yöntem 3: Güncelleştirmek veya sürücüyü yeniden yükleyin

Sürücüyü güncelleştirmek için sürücüyü aygıt üreticisinin Web sitesinde aramak ve sonra Web sitesindeki yükleme yönergelerini izleyin.

Sürücüyü yeniden yüklemek için şu adımları izleyin:

 1. Çalıştır iletişim kutusunu açmak için Windows Logo tuşuna ve R tuşuna basın.
 2. Çalıştır iletişim kutusuna devmgmt.msc yazın ve sonra Enter tuşuna basın. Yönetici parolası girmeniz veya onaylamanız istenirse, parolayı yazın veya izin ver seçeneğini belirleyin
 3. Aygıt Yöneticisi'nde, DVD/CD-ROM sürücüleri' ni genişletin, CD ve DVD aygıtlarını sağ tıklatın ve sonra Kaldır' ı seçin.
 4. Aygıtı kaldırmak istediğinizi onaylamanız istendiğinde, Tamam' ı seçin.
 5. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra sürücüler otomatik olarak yüklenir.

Sorun çözülemezse, sonraki yönteme geçin.

Yöntem 4: IDE/ATAPI sürücüleri kaldırıp yeniden yükleyin

IDE/ATAPI sürücüsünü kaldırıp yeniden yüklemek için şu adımları izleyin:

 1. Başından itibaren Aygıt Yöneticisi'niarayın. Arama sonuçlarından Aygıt Yöneticisi'ni açın ve Görünüm menüsünden seçin. Gizli aygıtları göster' i seçin.
 2. IDE/ATAPI denetleyicileri genişletin ve sonra:
  • Seçin ve ATA kanal 0, sağ tıklatın ve sonra Kaldır ' ı tıklatın.
  • Seçin ve ATA kanal 1, sağ tıklatın ve sonra Kaldır ' ı tıklatın.
  • Seçin ve Standart çift kanallı PCI IDE denetleyicisi, sağ tıklatın ve sonra Kaldır ' ı tıklatın.
  • Ek girişler varsa, sağ tıklatın ve sonra Kaldır ' ı tıklayın
 3. Aygıtı yeniden başlatın.

Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra sürücüler otomatik olarak yüklenir.

Sorun çözülemezse, sonraki yönteme geçin.

Yöntem 5: düzeltme bozulmuş kayıt defteri girdileri

Bu sorun, bozulmuş iki Windows kayıt defteri girdisinden kaynaklanıyor olabilir. Bozuk kayıt defteri girdilerini silmek için Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanmak için şu adımları izleyin:

 1. Çalıştır iletişim kutusunu açmak için Windows Logo tuşuna ve R tuşuna basın.
 2. Çalıştır iletişim kutusuna regedit yazın ve sonra Enter tuşuna basın. Yönetici parolası girmeniz veya onaylamanız istenirse, parolayı yazın veya izin ver seçeneğini belirleyin
 3. Gezinti Bölmesi'nde bulun ve aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarı seçin:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 4. Sağ bölmede, UpperFiltersseçin.

  Not: UpperFilters.bak kayıt defteri girdisi de görebilirsiniz. Bu girdiyi kaldırmanız gerekmez. UpperFilters yalnızca tıklatın. UpperFilters kayıt defteri girdisini görmüyorsanız, LowerFilters kayıt defteri girdisini kaldırmanız gerekebilir. Bunu yapmak için adım 7'ye geçin.
 5. Düzen menüsünde, Sil' i seçin.
 6. Silme işlemini onaylamanız istendiğinde, Evet'iseçin.
 7. Sağ bölmede, LowerFiltersseçin.

  Not: LowerFilters kayıt defteri girdisini görmüyorsanız, sonraki yönteme geçin.
 8. Düzen menüsünde, Sil' i seçin.
 9. Silme işlemini onaylamanız istendiğinde, Evet'iseçin.
 10. Kayıt Defteri Düzenleyicisinen Çıkış yapın.
 11. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Not: Bu yöntemi kullanmak için yönetici olarak oturum açmış olmalıdır. Yönetici olarak imzalı doğrulamak için Denetim Masası'nı kuruyor Getir, Kullanıcı hesaplarınıseçin ve Kullanıcı hesaplarını yönet'iseçin.

Önemli:

 • Bu bölümdeki adımları dikkatlice izleyin. Kayıt defterini hatalı bir şeklide değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Sorun durumunda önce geri yükleme kayıt defterini yedeklemeüzerinde değişiklik.
 • Bu yöntem denendikten sonra CD veya DVD yazma yazılımı, gibi bazı uygulamalar düzgün çalışmayabilir. Bu durumda try kaldırıp etkilenen App'te güncelleştirilmiş bir sürümü olup olmadığını görmek için app yaratıcısı ile denetleyin.

Sorun çözülemezse, sonraki yönteme geçin.

Yöntem 6: bir kayıt defteri alt anahtarını oluşturun.

Kayıt defteri alt anahtarı oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Windows logo tuşu + Çalıştır kutusuna açmak için R tuşuna basın.
 2. Çalıştır iletişim kutusuna regedit yazın ve sonra Enter tuşuna basın. Yönetici parolası girmeniz veya onaylamanız istenirse, parolayı yazın veya izin ver seçeneğini belirleyin
 3. Gezinti Bölmesi'nde, aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi
 4. ATAPIsağ tıklatın, Yeni' nin üzerine, sonra anahtarıseçin.
 5. Controller0yazın ve Enter tuşuna basın.
 6. Controller0sağ tıklatın, Yeni' nin üzerine ve DWORD(32-bit) değeri ' ni seçin.
 7. EnumDevice1 yazın ve Enter tuşuna basın.
 8. EnumDevice1sağ tıklatın, Değiştir...'iseçin.
 9. Değer verisi kutusuna 1 yazın ve Tamam' ı seçin.
 10. Kayıt Defteri Düzenleyicisinen Çıkış yapın.
 11. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Notlar

 • Bu yöntemi kullanmak için yönetici olarak oturum açmış olmalıdır.  Yönetici olarak imzalı doğrulamak için Denetim Masası'nı kuruyor Getir, Kullanıcı hesaplarınıseçin ve Kullanıcı hesaplarını yönet'iseçin.
 • Bu yöntem, Windows 7, Windows 8 veya 8.1 veya Windows 10 sürüm 1507 kullanılmalıdır. Bu yöntem tarafından giderilen sorunlar Windows 10 1511 gerçekleşmesi gerekir veya sonrası.

Önemli: Bu yöntemdeki adımların dikkatle izleyin. Kayıt defterini hatalı bir şeklide değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Sorun durumunda önce geri yükleme kayıt defterini yedekleme üzerinde değişiklik.

Özellikler

Makale No: 314060 - Son İnceleme: 27 Şub 2017 - Düzeltme: 3

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

Geri bildirim