Windows XP'de Temel Depolama ve Dinamik Depolama

™zet

Microsoft Windows XP iki tür disk depolaması sunar: temel ve dinamik

Temel Disk Depolaması

Temel depolamada, MS-DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 ve Windows XP tarafından desteklenen normal bölüm tabloları kullanılır. Temel depolama için başlatılan bir diske temel disk adı verilir. Temel disk, birincil bölümler, genişletilmiş bölümler veya mantıksal sürücüler gibi temel birimleri içerir.

Ayrıca, temel birimler birim kümeleri şeritli kümeler, yansıtma kümeleri ve eşlikli şeritli kümeler gibi, Windows NT 4.0 ve öncesi tarafından oluşturulan çok diskli birimleri içerir. Windows XP bu çok diskli temel birimleri desteklemez. Windows XP Professional yüklenmeden önce, tüm birim kümeleri şeritli kümeleri yansıtma kümeleri ve eşlikli şeritli kümelerin yedeklenip silinmesi veya dinamik disklere dönüştürülmesi gerekir.

Dinamik Disk Depolaması

Dinamik depolama, Windows 2000 ve Windows XP Professional'da desteklenir. Dinamik depolama için başlatılan bir diske dinamik disk adı verilir. Dinamik disk, basit birimler, yayılmış birimler, şeritli birimler, yansıtılmış birimler ve RAID-5 birimler gibi dinamik birimleri içerir.

NOT: Dinamik diskler, taşınabilir bilgisayarlarda veya Windows XP Home Edition tabanlı bilgisayarlarda desteklenmez.

Windows XP Home Edition, Windows XP Professional veya Windows XP 64-Bit Edition tabanlı bilgisayarlarda yansıtılmış birimler veya RAID-5 birimler oluşturamazsınız. Ancak, Windows XP Professional tabanlı bir bilgisayar kullanarak, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server veya Windows 2000 Datacenter Server çalışan uzak bilgisayarlarda bir yansıtılmış veya RAID-5 birim oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için, uzak bilgisayarda yönetimsel ayrıcalıklarınız olmalıdır.

Depolama türleri, dosya sistemi türünden ayrıdır. Bir temel veya dinamik disk, FAT16, FAT32 veya NTFS bölüm ya da birimlerin bir birleşimini içerebilir.

Bir disk sistemi, depolama türlerinin herhangi bir birleşimini içerebilir. Ancak, aynı diskteki tüm birimler aynı depolama türünü kullanmalıdır.

Bir Temel Diski Dinamik Diske Dönüştürme

Bir temel diski dinamik diske dönüştürmek için Windows XP'deki Disk Yönetimi ek bileşenini kullanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Administrator olarak veya Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açın.
 2. Başlat'ı ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
 3. Performans ve Bakım'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra da Bilgisayar Yönetimi'ni çift tıklatın.
 4. Soldaki bölmede, Disk Yönetimi'ni tıklatın.
 5. Sağ alt bölmede, dönüştürmek istediğiniz temel diski sağ tıklatın ve ardından Dinamik Diske Dönüştür'ü tıklatın.


  NOT: Ayrıntılar bölmesinin sol tarafındaki disk başlığını içeren gri alanı sağ tıklatmalısınız. Örneğin, Disk 0'ı sağ tıklatın.
 6. Dönüştürmek istediğiniz diskin yanındaki onay kutusunu (henüz seçili değilse) seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 7. Diskteki birimlerin listesini görüntülemek isterseniz Ayrıntılar'ı tıklatın.
 8. Dönüştür'ü tıklatın.
 9. Diski dönüştürmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
UYARI: Bir temel diski dinamik diske dönüştürdükten sonra, dinamik diske yerel erişim Windows 2000 ve Windows XP Professional ile sınırlıdır. Ayrıca, bir temel disk dinamik diske dönüştürüldükten sonra, dinamik birimler bölümlere geri döndürülemez. Öncelikle diskteki tüm dinamik birimleri sildikten sonra dinamik diski yeniden temel diske dönüştürmelisiniz. Verilerinizi tutmak isterseniz, önce yedeklemeniz veya başka bir birime taşımanız gerekir.

Daha fazla bilgi

Dinamik Depolama Terimleri:
 • Birim, bir veya daha fazla diskteki boş alandan oluşturulmuş bir depolama birimidir. Bir dosya sistemiyle biçimlendirilebilir ve bir sürücü harfi atanabilir. Dinamik disklerdeki birimlerde aşağıdaki düzenlerden biri kullanılabilir: basit, yayılmış, yansıtılmış, şeritli veya RAID-5.
 • Basit birim, tek bir diskteki boş alanı kullanır. Diskteki tek bir alan veya birden çok birleştirilmiş alan olabilir. Basit birim, aynı disk içinde veya ek disklere genişletilebilir. Bir basit birim birden çok diski kapsayacak biçimde genişletilirse, yayılmış birim durumuna gelir.
 • Yayılmış birim, birden çok diskteki boş alanların birbirine bağlanmasıyla oluşturulur. Yayılmış birimi en çok 32 diske genişletebilirsiniz. Yayılmış birim yansıtılamaz ve hataya dayanıklı değildir.
 • Şeritli birim, verileri iki veya daha fazla fiziksel diskte karışık olarak bulunan bir birimdir. Bu birim türündeki veriler, her iki fiziksel diskte alternatifli ve eşit düzeyde dağıtılır. Şeritli birim, yansıtılamaz veya genişletilemez ve hataya dayanıklı değildir. Şeritli birim, RAID-0 olarak da adlandırılır.
 • Yansıtılmış birim, verileri iki fiziksel diske çoğaltılmış olan hataya dayanıklı bir birimdir. Bir birimdeki tüm veriler başka bir diske kopyalanarak fazladan veri sağlanır. Disklerden biri bozulursa, verilere diğer diskten erişilebilir. Yansıtılmış birim genişletilemez. Yansıtılmış birim, RAID-1 olarak da adlandırılır.
 • RAID-5 birimi, verileri üç veya daha fazla fiziksel diskte şerit oluşturulan, hataya dayanıklı bir birimdir. Eşlik değeri (bozulma sonrasında verilerin yeniden yapılandırılması amacıyla kullanılan hesaplanmış bir değer) için de disk dizesinde şerit oluşturulur. Bir fiziksel disk bozulursa, RAID-5 biriminin bozuk diskteki bölümü kalan veriler ve eşlik değerinden yeniden oluşturulabilir. RAID-5 birimi yansıtılamaz veya genişletilemez.
 • Sistem birimi, Windows'u yüklemek için gereken donanımla ilgili dosyaları (örneğin Ntldr, Boot.ini ve Ntdetect.com) içerir. Sistem birimi önyükleme birimiyle aynı olabilir, ancak bu zorunlu değildir.
 • Önyükleme birimi, %Systemroot% ve %Systemroot%\System32 klasörlerinde bulunan Windows işletim sistemi dosyalarını içerir. Önyükleme birimi sistem birimiyle aynı olabilir, ancak bu zorunlu değildir.
Temel ve dinamik diskleri dönüştürme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
309044 NASIL YAPILIR: Windows XP Professional'da Temel ve Dinamik Disklere Dönüştürme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Temel diskleri yapılandırma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

309000 Windows XP'de Disk Yönetimi kullanılarak temel diskler nasıl yapılandırılır

Dinamik diskleri yapılandırma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

308424 NASIL YAPILIR: Disk Yönetimi'ni Kullanarak Dinamik Diskleri Yapılandırma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Yansıtılmış birim oluşturma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

307880 Windows XP tabanlı bir bilgisayar kullanarak Windows 2000 tabanlı bir uzak bilgisayarda yansıtılmış birim nasıl oluşturulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

RAID-5 birimi oluşturma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

309043 NASIL YAPILIR: RAID-5 Birimi Oluşturma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Özellikler

Makale No: 314343 - Son İnceleme: 30 Kas 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim