Windows XP'ye OEM Tak ve Kullan Aygıtlar Nasıl Eklenir

Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz:254078 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir).


ÖNEMLİ: Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması

™zet

Bu makalede, Microsoft Windows yüklemelerini özgün donanım üreticisi (OEM) tarafından sağlanan sürücüleri yüklemek için gereken adımlar anlatılmaktadır. Bu makale yalnızca normal grafik kullanıcı arabirimi (GUI) modu Kurulum veya Kurulum sonrası standart Tak ve Kullan numaralandırma tarafından yüklenen sürücüleri içerir. Bu, daha sonra ilişkili donanım sisteme eklendiğinde kullanabileceğiniz OEM Tak ve Kullan sürücüleri önceden yüklemenizi sağlar.


Bu makalede aşağıdaki durumlarda OEM Tak ve Kullan sürücülerin nasıl yükleneceği anlatılmaktadır:

 • Katılımsız Kurulum
 • Sysprep Kurulumu
 • Uzaktan Yükleme Hizmetleri (RIS) yüklemeleri
 • Riprep yansımaları
 • Varolan Windows yüklemeleri
OEM tarafından sağlanan yığın depolama aygıtlarını metin modu Kurulum sırasında ekleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

314859 Windows XP ve Windows Server 2003 kurulumu sırasında F6 tuşuyla kısıtlı OEM sürücü desteği sağlanıyor

Daha fazla bilgi

GUI modu Kurulumun "Aygıtlar Yükleniyor" aşaması sırasında yüklenen sürücülerin belirli konumlarda bulunması gerekir. Bu aşamada, Kurulum, Windows Tak ve Kullan tarafından numaralandırılmış olan aygıtları (Tak ve Kullan kimliklerini kullanarak) yükler. Kurulum, sürücüdeki önceden tanımlanmış bir yolu arar ve Tak ve Kullan aygıtla en iyi eşleşeni bulmak için .inf dosyalarının içine bakar. Yol aşağıdaki kayıt defteri konumunda tanımlanmıştır ve varsayılan olarak %SystemRoot%\Inf olarak ayarlanmıştır:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
Kurulum aygıt yükleme için kullanacak .inf dosyalarını bu yolu kullanarak bulur. Kurulumdan sonra, bu yol bulunan ve yüklenen tüm yeni donanımlar için de kullanılır. Sysprep.inf dosyasını veya Katılımsız yanıt dosyasını kullanarak Kurulum sırasında bu anahtarı değiştirirseniz, değer kaydedilir ve Kurulumdan sonra da kullanılır.


Bu makalenin aşağıdaki bölümleri Windows'un katılımsız veya Sysprep Kurulumu yüklemelerine OEM tarafından sağlanan sürücülerin nasıl ekleneceğini anlatır.

Katılımsız Kurulum

Katılımsız Kuruluma sürücü eklemek için şu adımları izleyin.

Not OEM tarafından sağlanan sürücüler dijital olarak imzalanmamışsa, Kurulum sırasında bununla ilgili bir uyarı iletisi alabilirsiniz. Bu iletiyi kapatmak için, Kurulum yanıt dosyasının (Unattend.txt) [Unattended] bölümüne aşağıdaki girişi ekleyin:

DriverSigningPolicy = Ignore
Bu ayar hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

236029 Windows 2000 Katılımsız Kurulumu için Sürücü İmzalama İlkesi Nasıl Ayarlanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
 1. I386 klasörünü Microsoft Windows CD-ROM'undan bir ağ sunucusundaki bir konuma kopyalayarak sunucuda bir dağıtım noktası oluşturun. Kurulum Yöneticisi yardımcı programını (Setupmgr.exe) kullanarak Unattended.txt dosyasını oluşturun. Setupmgr.exe ile Windows katılımsız Kurulumu hakkında bilgi içeren Setupmgr.chm dosyasını Windows CD-ROM'unda, Support\Tools klasöründeki Deploy.cab dosyasında bulabilirsiniz.Yanıt dosyası oluşturma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  308662 NASIL YAPILIR: Windows 2000'de Kurulum Yöneticisi Kullanarak Yanıt Dosyası Oluşturma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
 2. Dağıtım noktasına kopyaladığınız I386 klasöründe bir $oem$\$1\Drivers klasörü oluşturun. Yüklemek istediğiniz donanıma (örneğin, ağ bağdaştırıcısı, modem veya video sürücüsü) bağlı olarak Drivers alt klasöründe ek klasörler oluşturmak isteyebilirsiniz. $1 klasörü %SystemDrive% olarak çözümlenir. Metin modu kurulum sırasında, bu klasörler ve dosyalar %SystemDrive%\Drivers klasörlerine kopyalanır. Örnek:
  \i386
  -\$oem$
  - - \$1
  - - - \Drivers
  - - - - - \NIC
  - - - - - \MODEM
  - - - - - \VIDEO
 3. Aygıtla ilgili OEM tarafından sağlanan tüm sürücü dosyalarını önceki adıma oluşturulan klasöre (veya klasörlere) kopyalayın.
 4. Kurulum yanıt dosyasının [Unattended] bölümüne OemPnPDriversPath = Sürücü_Yolları girişini ekleyin. Aşağıdaki şekilde, bu anahtarda birden fazla yolu aralarına noktalı virgül (;) ekleyerek listeleyebilirsiniz:

  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video
  Not %SystemDrive% çevre değişkeni dizesi, listelenen arama yollarının her birinden önce otomatik olarak eklenir.
 5. Yanıt dosyasını kaydedin.
GUI modu Kurulum sırasında, sistem .inf dosyalarında Tak ve Kullan kimliklerini ararken, standart varsayılan %WinDir%\Inf yolunun yanında OemPnPDriversPath girişinde belirtilen yollara da bakar. %WinDir%\Inf yolu her arama sırasında ilk olarak listelenir, ancak birden fazla .inf dosyası tarafından desteklenen bir aygıtınız varsa (Windows, genel işlevler sunan bir sürücü içerebilir), Kurulum OemPnPDriversPath girişinde belirtilen tüm yolları aramaya devam eder. Birden fazla eşleşme bulsa bile, Tak ve Kullan en iyi eşleşmeyi sağlayan .inf dosyasını kullanır ve aygıtı desteklemek üzere ilişkili aygıt sürücüsünü yükler.

Sysprep Kurulumu

Windows Sysprep Kurulumuna OEM tarafından sağlanan sürücüleri ekleme işlemi, bu makalenin "Katılımsız Kurulum" bölümünde anlatılan yordama benzer; tek fark bir dağıtım paylaşımı oluşturmanız gerekmemesidir. Sysprep'in mini kurulum sihirbazına sürücü eklemek için şu adımları izleyin:

 1. %WinDir% klasörünün bulunduğu birimin kökünde, OEM tarafından sağlanan sürücülerin tutulacağı bir klasör yapısı oluşturun. Örnek:
  \Drivers
  - - \NIC
  - - \VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 2. OEM tarafından sağlanan sürücüleri uygun alt dizinlerine kopyalayın.
 3. Sysprep.inf dosyasının [Unattended] bölümüne OemPnPDriversPath = Sürücü_Yolları girişini ekleyin. Aşağıdaki örnek kodda gösterildiği gibi, bu anahtarda birden fazla yolu aralarına noktalı virgül (;) ekleyerek listeleyebilirsiniz:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Video
  Not %SystemDrive% çevre değişkeni dizesi, listelenen arama yollarının her birinden önce otomatik olarak eklenir.
Mini kurulum tamamlandıktan sonra OEM tarafından sağlanan sürücülerin birimde kalmasını istemiyorsanız, önceki adımda oluşturduğunuz klasör yapısını Sysprep klasörüne yerleştirebilirsiniz. OemPnPDriversPath = anahtarını uygun şekilde ayarladığınızdan emin olun. Kurulum tamamlandıktan sonra Sysprep klasörü (tüm alt klasörleriyle birlikte) otomatik olarak kaldırılır.


Sysprep.inf dosyasını Sysprep klasörüne kaydedin ve sonra Sysprep.exe'yi çalıştırın. Mini kurulum sırasında tüm Tak ve Kullan aygıtlar (OEM sürücü .inf dosyaları kullanılarak bulunanlar dahil) otomatik olarak hedef bilgisayarlara yüklenir. Hedef bilgisayarlarda eski sürüm (ISA) aygıtları yoksa, -pnp komut satırı anahtarını belirtmeniz gerekmediğini unutmayın. -pnp komut satırı anahtarını kullanırsanız, tüm aygıtları içeren tam bir Tak ve Kullan yeniden numaralandırması gerçekleştirilir. Bu, Sysprep mini kurulum işlemini 5 ila 10 dakika uzatır.

Not Ek yığın depolama denetleyicileri belirttiğinizde, -pnp komut satırı anahtarı Aygıt Yöneticisi'nde ek sabit disk denetleyicileri görünmesine neden olabilir.

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

314460 Sistem Hazırlama Aracı ve Yanıt Dosyasının Kullanımı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Not OEM tarafından sağlanan sürücüler dijital olarak imzalanmamışsa, mini kurulum sihirbazı aygıtın yüklenmesini bir yönetici bilgisayarda oturum açıncaya kadar erteler. Buna, mini kurulum sırasında ortaya çıkan istemci tarafı yüklemeye karşılık sunucu tarafı yükleme denir.

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

256204 Sysprep Mini Sihirbazı Sırasında İmzasız Sürücüler "-pnp" Anahtarı Olmadan Yüklenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

RIS Yüklemeleri

RIS yüklemelerine OEM Tak ve Kullan sürücülerinin eklenmesi bu makalenin "Katılımsız Kurulum" bölümünde anlatılan adımlarla aynıdır, yalnızca iki küçük değişiklik yapılması gerekir:
 1. $oem$ klasörünü RIS yansımasının \I386 klasörüyle aynı düzeye yerleştirin. Örnek:

  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\i386
  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\$oem$\$1\Drivers
  \NIC
  \MODEM
  \VIDEO
 2. RIS yansımasının varsayılan şablonunu (Ristndrd.sif) değiştirin. [Unattended] bölümünde, No olan OemPreinstall = anahtarı değerini Yes olarak değiştirin ve sonra OemPnPDriversPath = Sürücü_Yolu girişlerini ekleyin. Aşağıdaki şekilde, bu anahtarda birden fazla yolu aralarına noktalı virgül (;) ekleyerek listeleyebilirsiniz:
  [Unattended]
  OemPreinstall = Yes
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video
  Not %SystemDrive% çevre değişkeni dizesi, listelenen arama yollarının her birinden önce otomatik olarak eklenir.

  Not OEM tarafından sağlanan sürücülerden biri ağ kartı aygıtı içinse, metin modu Kurulumda önyükleme yaptığınızda RIS sunucusu bu dosyaya sahip olmalıdır.

  Bu işlem hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  315279 RIS Yüklemesine Üçüncü Taraf OEM Ağ Bağdaştırıcısı Nasıl Eklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
 3. RIS sunucusunda BINL hizmetini durdurun ve sonra yeniden başlatın. Bunu yapmak için, komut isteminde aşağıdaki komutları yazın ve her birin sonra ENTER tuşuna basın:
  net stop "boot information negotiation layer"
  net start "boot information negotiation layer"

Riprep Yansımaları

Riprep ve Sysprep işlevlerinin çoğu birbirinin aynıdır; bu nedenle, yansıma oluşturulacak bilgisayarlara OEM Tak ve Kullan sürücüler eklerken, bu işlem Sysprep için kullanılanlara benzer adımlar içerir. RIS sunucusuna kopyalamak üzere yansıma bilgisayarında Riprep'i çalıştırmadan önce şu adımları izleyin:

 1. %SystemDrive% klasöründe (bu büyük olasılıkla C sürücüsüdür, çünkü Riprep.exe yalnızca bir birimi/bölümü kopyalayabilir) Sysprep adlı bir klasör oluşturun.
 2. Aynı birimin kökünde, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, OEM tarafından sağlanan sürücülerin tutulacağı bir klasör yapısı oluşturun:
  \Drivers
  - - \NIC
  - - \VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 3. OEM tarafından sağlanan sürücüleri uygun alt dizinlerine kopyalayın.
 4. Sysprep klasöründe bir Sysprep.inf dosyası oluşturun ve sonra [Unattended] ve OemPnPDriversPath = Sürücü_Yolu girişlerini ekleyin. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, bu anahtarda birden fazla yolu aralarına noktalı virgül (;) ekleyerek listeleyebilirsiniz:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Video
  Not %SystemDrive% çevre değişkeni, arama yollarının her birinden önce otomatik olarak eklenir.

  Not Aygıt işletim sistemi tarafından zaten tanınan veya tanınmayan bir aygıt olarak tanınmışsa, Sysprep'i çalıştırmadan önce Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak aygıtı kaldırmanız gerekir, aksi halde mini kurulum sırasında başlangıçta güncelleştirilmiş sürücüler yüklenmez.

 5. Yansımayı seçili RIS sunucusuna kopyalamak için istemci bilgisayardaki \\RisServer\Reminst\Admin\I386 klasöründe Riprep.exe'yi çalıştırın. Riprep, Sysprep klasöründe Sysprep.inf dosyasını arar, OemPnPDriversPath= anahtarını okur ve sonra mini kurulum sırasında kullanılabilmesi için kayıt defterini sunucuya kopyalamadan önce bilgisayarda aşağıdaki kayıt defteri girişini güncelleştirir:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devicepath
  Not Bu işlem sırasında oluşturulan Riprep.sif dosyası önceki adımlarda oluşturulan Sysprep.inf dosyasındaki girişten etkilenmez.
 6. RIS sunucusunda BINL hizmetini durdurun ve sonra yeniden başlatın. Bunu yapmak için, bir komut isteminde aşağıdaki komutları yazın ve her birinden sonra ENTER tuşuna basın:
  net stop "boot information negotiation layer"
  net start "boot information negotiation layer"
  Not OEM tarafından sağlanan sürücülerden biri birincil ağ kartı içinse, Riprep yansımasının karşıdan yüklenebilmesi için bu dosya RIS sunucusu tarafından kullanılabilir durumda standart bir RIS düz yansımasında var olmalıdır. Durum buysa, bu makalenin "RIS Yüklemeleri" bölümünde anlatılan yordamı da izlemeniz veya aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde anlatılan yordamı kullanmanız gerekir:

  315279 RIS Yüklemesine Üçüncü Taraf OEM Ağ Bağdaştırıcısı Nasıl Eklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
  Yansıma zaten oluşturulmuşsa ve OEM tarafından sağlanan Tak ve Kullan sürücüleri yüklemek istiyorsanız, RIS'yi kullanarak yansımayı bir bilgisayara karşıdan yükleyin, bu makalenin "Riprep Yansımaları" bölümünde listelenen adımları izleyin ve sonra yansımayı RIS sunucusuna geri "Riprep" yapın.


  Not Bu yöntemi kullanırsanız, sürücü yolları aşağıdaki kayıt defteri anahtarına iki kere girilir:
  SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath
  Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  258862 Riprep.exe Kayıt Defterine Yinelenen Yollar Ekliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Varolan Windows Yüklemeleri

UYARI: Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.
Varolan Windows tabanlı bilgisayarlara OEM tarafından sağlanan sürücüler gerektiren yeni donanım aygıtları eklemeniz gerekebilir. Yeni aygıtı yüklemeniz gerekse de, OEM tarafından sağlanan sürücüleri denetimli bir yöntemle dağıtmak veya bir sunucuda merkezi olarak bulundurmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

 1. Sürücüleri yerel olarak kopyalamak mı yoksa merkezi bir dağıtım sunucusunda depolamak mı istediğinizi belirleyin. Sürücüleri yerel olarak bilgisayarın sabit diskinde depolamak istiyorsanız, sürücüleri bilgisayara kopyalamanın bir yöntemi olmalıdır (örneğin, oturum açma komut dosyaları, Microsoft Systems Management Server toplu işlem işleri veya başka yöntemler kullanma).
 2. Dağıtım yöntemini belirledikten sonra, aygıtı sürücülerinin yolunu öğrenin. Yerel olarak kopyalamak istiyorsanız, yol C:\Drivers\Nic olabilir. Sunucuda merkezi olarak bulunmalarını istiyorsanız, yol \\SunucuAdı\Drivers\Nic (burada, Drivers, paylaşılan bir klasördür) olabilir.
 3. Yerel bilgisayarın kayıt defterinde DevicePath anahtarını yeni OEM sürücüsü konumlarını gösterecek şekilde güncelleştirin. Kayıt defterini uzaktan güncelleştirmek için kullanacağınız otomatik bir yönteminiz olmalıdır. Regedit dosyalarıyla birlikte oturum açma komut dosyaları veya bir SMS toplu işlem işi kullanabilirsiniz. Varsayılan değeri aşağıdaki kayıt defteri anahtarında bulabilirsiniz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
 4. Regedit.exe'yi kullanarak, sürücülerin bulunduğu yol arama yolunda bulunacak şekilde DevicePath anahtarını düzenleyin.


  Örneğin, sürücüler yerel olarak %WinDir% klasörünün bulunduğu sürücünün köküne kopyalanırsa (Drivers\Nic), DevicePath'in son değeri aşağıdaki gibi olmalıdır:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;%SystemRoot%\Drivers\Nic
  Sürücüler merkezi bir sunucuda veya dağıtım noktasında tutuluyorsa, OEM tarafından sağlanan sürücülerin UNC yolunu ekleyin. Örneğin:

  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;\\SunucuAdı\PaylaşımAdı\Drivers\Nic
  NOT: Kurulum işlemi değerleri eklemediğinden, üstteki durumda sona otomatik olarak %SystemRoot% eklenmez. Kayıt defterini düzenlediğinizde %SystemRoot% değerini el ile yazmanız gerekir.
Bu adımları tamamlamanızdan sonra yeni donanım yüklenir ve sonra bir kullanıcı oturum açar, Tak ve Kullan yeni donanımı bulur ve OEM tarafından sağlanan sürücüleri bulmak için belirttiğiniz aygıt yollarında arar. İmzalı ve imzasız sürücüler için geçerli olan tüm kuralların Kurulumdan sonra yüklenen aygıtlar için de geçerli olduğunu lütfen unutmayın. Yeni aygıt için OEM tarafından sağlanan sürücüler dijital olarak imzalanmamışsa ve yeni donanım yüklendikten sonra yönetici olmayan bir kullanıcı oturum açarsa, bir yönetici bilgisayarda oturum açıncaya kadar kullanıcı aygıtın yüklemesini tamamlayamaz.

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

219435 Aygıt Sürücülerini Yüklemek ve Kaldırmak için Yönetici Dışı İzinler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Not Aygıt işletim sistemi tarafından zaten tanınan veya tanınmayan bir aygıt olarak tanınmışsa, Sysprep.inf dosyasında UpdateInstalledDrivers anahtarını kullanarak, tüm yüklü sürücüleri yeniden numaralandırmak ve sürücü yolunda güncelleştirilmiş sürücüler varsa bunları yüklemek için Mini Kurulumdan sonra Tak ve Kullan özelliğinin çağrılmasını belirtebilirsiniz. Sysprep.inf dosyasındaki UpdateInstalledDrivers anahtarı hakkında ek bilgi için, Windows XP CD'sindeki Microsoft Windows XP Corporate Deployment Tools User's Guide (Şirket Dağıtım Araçları Kullanıcı Kılavuzu) (Deploy.chm) belgesine bakın.
Özellikler

Makale No: 314479 - Son İnceleme: 12 Eki 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim