Windows XP'de kullanıcı etkileşimi olmadan yazıcı ekleme

Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz: 189105 .

™zet

Windows XP, komut satırından yazıcı eklemenize izin verir. Bu, bir oturum açma komut dosyası veya bir zamanlanmış olay kullanarak bir kullanıcı grubuna yazıcı eklerken veya gruptan yazıcıyı kaldırırken oldukça kullanışlıdır.

Microsoft Windows NT 4.0'da Con2prt.exe gibi araçlar bulunmakla birlikte, Con2prt.exe yalnızca yazıcılarını eklemenize veya kaldırmanıza izin verir. Windows XP kullanarak, yerel yazıcıları değiştirebilir ve silebilirsiniz. Böylece, bir yönetici kullanıcıların bir toplu iş dosyası veya oturum açma komut dosyası çalıştırmasını sağlayarak, bir kullanıcının yazdırmaya yönelik tüm becerilerini denetleyebilir.

Not Bu komutu bir oturum açma komut dosyasında veya istemci tabanlı bir toplu iş dosyasında kullanırsanız, istemci bilgisayarında Windows XP veya Microsoft Windows 2000 çalışmalıdır. Oturum açma komut dosyası istemci bilgisayarında çalıştığı için, Windows NT 4.0 çalışan bir istemci bu komutu işleyemez.

Ayrıca, bu komutlar bir yöneticinin iş istasyonundan veya bir sunucudan çalıştırılarak, yazıcılar istemci bilgisayarından yüklenmelerine gerek kalmadan bilgisayara yüklenmeye zorlanabilir.

Daha fazla bilgi

Aşağıdaki örneklerde, Yazıcı Kullanıcı Arabirimi (PrintUIEntry) komutunun en genel kullanımları listelenmektedir.

Not Bu komut yalnızca Windows XP veya Windows 2000 tabanlı bir bilgisayarda çalışabilir ve Windows XP, Windows 2000 veya Windows NT 4.0 tabanlı bir sunucuya veya iş istasyonuna bir yazıcı yüklemek ya da yazıcıyı kaldırmak için kullanılabilir.

Aşağıdaki örnek, SUNUCU adlı bir bilgisayara bir Agfa yazıcı sürücüsü ekler ve bir mantıksal yazıcı oluşturur.

Not Her iki satır da bir toplu iş dosyasına eklenebilir veya komut isteminde art arda yazılabilir. Bu iki satır okunabilir olmaları için kaydırılmıştır.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server /m "AGFA-AccuSet v52.3" /h
"Intel" /v "Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.inf

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Sınama Yazıcısı" /c\\SUNUCU /f
"%windir%\inf\ntprint.inf" /r "lpt1:" /m "AGFA-AccuSet v52.3"
Aşağıdaki örnek, SUNUCU adlı bir bilgisayardan Agfa yazıcısını siler:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "Sınama Yazıcısı" /c\\SUNUCU
Kullanılabilen anahtarlar hakkında daha fazla bilgi için, komuttan sonra /? yazın.

Ayrıca, komut istemine aşağıdaki komutu yazın:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
Yukarıdaki komut, bu yöntemi kullanmaya yönelik kapsamlı örneklerle birlikte, kullanılan anahtarların tam listesini görüntüler.

Not Aşağıdaki örnek sözdizimi, standart TCP/IP bağlantı noktaları oluşturulduğu sürece düzgün çalışır:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Sınama Yazıcısı" /f
%windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z
Yazıcı adını doğru girmezseniz veya sunucuya bağlı olmayan bir yazıcı belirtirseniz, standart TCP/IP bağlantı noktaları oluşturulmaz ve aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Yazıcı Kullanıcı Arabirimi
Yazıcı rundll komutu başarısız.
Komut: /if /b "Sınama Yazıcısı" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.

Yanlış bir yazıcı adı girdiniz veya belirtilen yazıcı sunucuya bağlı değil. Daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

Bir IPP Yazıcı Ekleme Örneği

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /b "http'deki GörünenYazıcıAdı" /x /n "n anahtarı bölümü" /if /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "http://anabilgisayaradı/printers/paylaşımadı/.printer" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL"
Not /x anahtarı /? anahtarıyla belgelenmez. /x anahtarı, kullanılmasa da /n anahtarının kullanılmasını bekler. Ayrıca, HP Laserjet 4000 Series PCL dışında bir yazıcı kullanıyor olabilirsiniz. /x bayrağı, yükleme işlemini “Web'de işaretle ve yazdır” olarak nitelendirir. Bu bayrak yazıcının bir maskelenmiş (maske) yazıcı olduğunu belirtir. Maske yazıcı, kısmen yerel yazıcı ve kısmen bir ağ yazıcısıdır. Maske yazıcı uzak yazdırma sunucundan kapsamlı bildirimler alır. /x seçeneği olmadan, yazıcı, yeniden yönlendirilen bir bağlantı noktasıyla bir yerel yazıcıdır. Düzgün çalışır, ancak sınırlı bildirimlere sahiptir.
Bu makalede adı geçen üçüncü taraf ürünleri Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.

Özellikler

Makale No: 314486 - Son İnceleme: 30 May 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim