Kara Delik Yönlendirici Sorunları Nasıl Giderilir

Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz.
159211 .

ÖNEMLİ: Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması

™zet

Bu makalede, "kara delik" yönlendirici terimi tanımlanır, kara delik yönlendiricileri bulmaya yönelik bi yöntem açıklanır ve bir kara delik yönlendirici nedeniyle oluşabilecek veri kayıplarını önlemenin üç yolu önerilir.

Daha fazla bilgi

TCP/IP tabanlı bir geniş alan ağında (WAN), aradaki bir ağ kesiminin en fazla paket boyutu iletişim ana bilgisayarlarının en fazla paket boyutundan daha küçükse ve yönlendirici bu duruma uygun bir Internet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) yanıtı göndermezse veya yoldaki bir güvenlik duvarı bu tür bir yanıtı reddederse bazı yönlendirmeler üzerinden iletişim başarısız olabilir. Bu tür bir yönlendirici "kara delik" yönlendirici olarak bilinir.

Kara delik yönlendiriciyi bulmak için, Microsoft Windows TCP/IP protokolüyle yüklenen standart bir yardımcı program olan Ping yardımcı programını kullanabilirsiniz. Daha sonra, kara delik yönlendiricileri düzeltmeye veya geçici bir çözüm bulmaya yönelik üç yöntemden birini kullanabilirsiniz.

Bir ağ yönlendiricisi, iletişim ağındaki sonraki kesimin En Büyük İletim Birimi (MTU) boyutundan daha büyük bir paket alırsa ve bu paketin IP katmanındaki "parçalara ayırma" biti işaretli olduğunda, yönlendiricinin gönderen ana bilgisayara bir ICMP "hedefe erişilemiyor" iletisi göndermesi beklenir.

Yönlendirici bir ileti göndermezse, paket engellenebilir ve başarısız bağlantı üzerinden iletişim kuran programla ilgili çeşitli hatalar oluşabilir. (Program yerel alt ağdaki bir bilgisayara bağlanırsa bu hatalar oluşmaz.) Davranış zaman zaman oluşuyor gibi görünebilir, ancak daha yakından incelendiğinde davranışın yeniden oluşturulabildiği görülür; örneğin, bir istemcinin uzak ana bilgisayardan gönderilen büyük boyutlu bir dosyayı okuması sağlandığında oluşabilir.

İstemci Tarafı Hatası

İstemci uzak bilgisayarla bağlantı kuramadı. Bu hatanın en olası nedenleri:
 • Uzak bilgisayarda uzak bağlantılar etkinleştirilmemiş olabilir.
 • Uzak bilgisayarda en fazla bağlantı sayısı aşılmış olabilir.
 • Bağlantı kurulurken ağ hatası oluşmuş olabilir.

  Sunucu Tarafı Hatası: Olay Kimliği 1004
  Kaynak: TermService

  Açıklama: "Terminal Server bir istemci lisansını veremiyor. Değiştirilmiş (eşleşmeyen) istemci lisansı, yetersiz bellek veya iç hata nedeniyle lisans veremedi. Bu sorunun ayrıntıları istemcinin bilgisayarında raporlanmış olabilir."

Kara Delik Yönlendiriciyi Bulma

Bir kara delik yönlendiriciyi bulmak için, ping komutunu yazarken -f ve -l parametrelerini ayarlayarak Ping yardımcı programını kullanabilirsiniz.
 • -f parametresi, Ping yardımcı programının IP "parçalara ayırma" biti ayarlanmış olarak bir ICMP yankı paketi göndermesine neden olur.
 • -l parametresi, ICMP yankı paketinin arabellek veya yük boyutunu ayarlar. Bu boyut, -l parametresinden sonra bir sayı yazılarak belirtilir.
Parçalanmadan gönderilebilen en büyük arabellek boyutu, bir yönlendirme üzerinde bulunan en küçük MTU değerinden IP ve ICMP üstbilgileri çıkarıldığında elde edilen değerdir (başka bir deyişle, en küçük MTU değeri eksi 28). Örneğin, Ethernet'in MTU değeri 1.500 bayttır; dolayısıyla en iyi koşullar altında, Ping yardımcı programı 1.472 bayt (1.500 eksi 28) boyutunda bir parçalanmamış paket ve bir ICMP arabelleği yankısında bulunabilir. Bu durumda, ping komutunun sözdizimi şudur:
ping bilgisayar_adı veya IP adresi -f -l 1472
Tüm yerel IP adresleri için, beklenen sonuçlar aşağıdaki gibidir:
 • Yönlendirilmiş bağlantının her kesimindeki MTU değeri en az 1.500 ise, paket başarıyla döndürülür.
 • Aradaki kesimlerde daha küçük MTU değerleri olanlar varsa ve yönlendiriciler uygun ICMP "hedefe erişilemiyor" paketini döndürürse, Ping yardımcı programı "Paketin birleştirilmesi gerekiyor ancak DF bayrağı ayarlandı" iletisini görüntüler.
 • Aradaki kesimlerde daha küçük MTU değerleri olanlar varsa ve yönlendiriciler uygun ICMP "hedefe erişilemiyor" paketini döndürmezse, Ping yardımcı programı "İstek zaman aşımına uğradı" iletisini görüntüler.
Başarılı ping işlemlerinde -l parametresini yükselterek, parçalanmamış bir paketin belirli bir yönlendirmede en fazla ne kadar büyüklükte olabileceğini belirleyebilirsiniz. Genelde kullanılan en küçük MTU değeri 576 bayttır, bu nedenle ICMP arabelleği olarak 548 değeriyle güvenle başlayabilir ve bu değerin yukarısına doğru ilerleyebilirsiniz. Örneğin, Ping bilgisayar_adı veya IP_adresi -f -l 972 komutu paketleri döndürür, ancak Ping bilgisayar_adı veya IP_adresi -f -l 973 döndürmezse, bu yönlendirmedeki en büyük MTU değeri 1.000'dir (972 artı 28). Genel ağ medyasındaki varsayılan MTU değeri aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanır:
314496 Farklı Ağ Topolojileri için Varsayılan MTU Boyutu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Kara Delik Yönlendiriciyi Düzeltme veya Geçici Bir Çözüm Bulma

UYARI: Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

Aşağıdaki üç yöntem, bir kara delik yönlendiriciyi düzeltmenin veya soruna geçici bir çözüm bulmanın yollarıdır.

Yöntem 1

WAN bağlantısı üzerinden iletişim kuran Windows tabanlı ana bilgisayarlarda PMTU Kara Delik Algılama'yı etkinleştirin. Şu adımları izleyin:
 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni (Regedit.exe) başlatın.
 2. Kayıt defterinde şu anahtarı bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip\parameters
 3. Düzen menüsünde, Değer Ekle'yi tıklatın ve sonra da aşağıdaki kayıt defteri değerini ekleyin:
  Değer Adı: EnablePMTUBHDetect
  Veri Türü: REG_DWORD
  Değer: 1
 4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

Yöntem 2

Aradaki yönlendiricileri ICMP Tür 3 Kod 4 iletileri ("hedefe erişilemiyor, parçalara ayırma biti gönderildi ve parçalara ayırmak gerekiyor") gönderecek biçimde yapılandırın. Bunun için bir yönlendirici yazılımı veya üretici yazılımının yükseltilmesi ya da yönlendiricinin yeniden yapılandırılması veya değiştirilmesi gerekebilir.

Yöntem 3

Ana bilgisayar arabiriminin MTU değerini, kara delik yönlendiricinin işleyebileceği en yüksek boyut olarak ayarlayarak, bağlantı üzerinden mümkün olan en yüksek paket boyutunun gönderilmesini sağlayın. Ancak, bu durumda, yerel trafiğin ve yönlendirilmiş bağlantıları kullanan trafiğin gerekenden daha küçük paketleri hiçbir sorunla karşılaşmadan kullandığını unutmayın.

Bu geçici çözümde, MTU'nun ve ana bilgisayarın kullanabileceği tüm olası bağlantıların durumlarının tanımlandığı varsayılır. Desteklenen en büyük MTU boyutunu tanımladıktan sonra, MTU değerini el ile ayarlayın. Şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Ağ ve Internet Bağlantıları'nı çift tıklatın ve sonra da Ağ Bağlantıları klasörünü tıklatıp açın.
 3. Birden çok ağ bağlantısı listelenirse, her bağlantı için, bağlantıyı çift tıklatın ve açılan Durum arabiriminin Destek sekmesini tıklatın. Varsayılan Ağ Geçidi girdisinin görüntülendiği bağlantı, büyük bir olasılıkla Internet'e bağlanmak için kullanılan ağ bağlantısıdır. Bağlantının adını not alın (örneğin, "Yerel Alan Bağlantısı 2").
 4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni (Regedit.exe) başlatın.
 5. HKEY_LOCAL_MACHINE ağacında, aşağıdaki anahtara gidin:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\
 6. Bu anahtarın altında, sayısal tanımlayıcıları olan bir veya daha fazla anahtar bulunur. Bu anahtarların her birinin bir Bağlantı alt anahtarı vardır. Şuna benzeyen her anahtarı inceleyin:
  Bağdaştırıcı_Kimliği\Connection
  Bağlantı alt anahtarındaki Ad değeri, Ağ Bağlantıları klasöründe kullanılan ağ bağlantısı adını sağlar. 3. adımda not aldığınız adla eşleşen değeri bulduğunuzda, ağ bağlantısı adının bulunduğu Bağdaştırıcı_Kimliği'ni not alın.
 7. HKEY_LOCAL_MACHINE öğesine dönün ve şu anahtarı bulun:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı_Kimliği
  ; burada Bağdaştırıcı_Kimliği, 6. adımda not aldığınız sayıdır. Bu anahtarı vurguladığınızda, ekranın sağ tarafında DefaultGateway ve EnableDHCP de dahil birkaç değer görüntülenir.
 8. Ekranın sağ tarafını sağ tıklatın, Yeni'yi tıklatın ve sonra da DWORD Değeri'ni tıklatın. Değeri MTU olarak adlandırın.
 9. Değeri düzenlemek üzere çift tıklatın, Taban değerini Ondalık olarak değiştirin ve sonra da Ping sınamasıyla belirlediğiniz kabul edilen en büyük MTU boyutunu girin.
 10. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.
Bazı sunucularda sorun yaşamaya devam ederseniz, ilgili yoldaki diğer yönlendiriciler nedeniyle MTU boyutunu Ping sınamalarında belirlenenden daha düşük bir değere ayarlamanız gerekebilir. İlgili sitelere erişim başarılı oluncaya kadar MTU boyutunu 10 birim azaltmaya devam edin.

MTU'yu el ile ayarlama ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
314053 Windows XP için TCP/IP ve NBT yapılandırma parametreleri

Ek bilgi için, aşağıdaki Internic Web sitesinde bulunan Internet RFC 1191 ve RFC 1435'e bakın:
Özellikler

Makale No: 314825 - Son İnceleme: 10 Mar 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim