Ağ Bağlantılarında Ipconfig Tanılama Yardımcı Programını Kullanmak İçin Sözdizimi ve Seçenekler

Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için, bkz: 117662 .

™zet

Bu makale Ipconfig yardımcı programının nasıl çalıştırılacağını açıklar ve kullanabileceğiniz seçenekleri listeler.

Ipconfig.exe Windows XP ile birlikte gelir. Bu yardımcı program, TCP/IP ağ yapılandırmasıyla ilgili tanılama bilgilerini sağlar. Ipconfig aynı zamanda bir sistemin TCP/IP ağ yapılandırmasını güncelleştirmesine veya serbest bırakmasına izin veren çeşitli Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) komutlarını kabul eder.

Daha fazla bilgi

Ipconfig.exe yardımcı programını çalıştırmak için, komut isteminde ipconfig yazın ve ardından uygun seçenekleri ekleyin.

SÖZDİZİMİ
ipconfig [/? | /all | /renew bağdaştırıcı | /release bağdaştırıcı | /flushdns | /displaydns | /registerdns | /showclassid adapter | /setclassid adapter sınıfkimliği
Bağdaştırıcı bağlantı adı joker karakterler (* ve ?) kullanabilir.

SEÇENEKLER

/? Bu yardım iletisini görüntüler

/all Tüm yapılandırma bilgilerini görüntüler

/release Belirtilen bağdaştırıcının IP adresini serbest bırakır

/renew Belirtilen bağdaştırıcının IP adresini yeniler

/flushdns DNS Çözümleyicisi önbelleğini temizler

/registerdns Tüm DHCP kiralarını yeniler ve DNS adlarını yeniden kaydettirir

/displaydns DNS Çözümleyicisi Önbelleği'nin içeriğini görüntüler

/showclassid Belirtilen bağdaştırıcı için izin verilen tüm DHCP ClassId değerlerini görüntüler

/setclassid DHCP ClassId değerini değiştirir
Varsayılan seçenek (belirtilmiş bir parametrenin olmadığı), TCP/IP'ye bağlanan her bağdaştırıcı için yalnızca IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini görüntülemektir.

Ipconfig'in /all parametresi IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve Windows Internet Adlandırma Hizmeti (WINS) ile DNS yapılandırması dahil geçerli tüm TCP/IP yapılandırma değerlerini görüntüler.

/release ve /renew parametrelerinde, bir bağdaştırıcı adı belirtilmezse, TCP/IP'ye bağlı tüm bağdaştırıcıların IP adresi kiraları serbest bırakılır veya yenilenir.

/setclassid parametresinde, bir ClassId belirtilmemişse, ClassId kaldırılır.

ÖRNEKLERipconfig Bilgi gösterir

ipconfig /all Ayrıntılı bilgi gösterir

ipconfig /renew Tüm bağdaştırıcıları yeniler

ipconfig /renew EL* Adı EL ile başlayan her bağlantıyı yeniler

ipconfig /release *Con* Eşleşen tüm bağlantıları serbest bırakır, örneğin, "Yerel Alan Bağlantısı 1" veya "Yerel Alan Bağlantısı 2"


/Release ve /Renew seçeneklerinin yalnızca sistem DHCP ile yapılandırılmışsa kullanılabileceğini unutmayın.
Özellikler

Makale No: 314850 - Son İnceleme: 16 Haz 2005 - Düzeltme: 1

Geri bildirim