Windows XP'de Oturum Açma Sırasında NUM LOCK Durumu Nasıl Ayarlanır

Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz: 262625 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir).

™zet

Bu makalede, NUM LOCK durumunun oturum açma sırasında varsayılan olarak açık olacak biçimde nasıl ayarlanacağı açıklanır. Bunun için, başlangıç sırasında veya Windows XP Professional'da bir Grup İlkesi aracılığıyla çalışan bir komut dosyası kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Windows XP'deki profiller kullanıcı tarafından oturum kapatıldığında NUM LOCK durumunu koruduğu için, runonce komutunu kullanarak bu komut dosyasını bir kez çalıştırabilir ve başlangıç durumunu ayarlayabilirsiniz; ancak, bunu bir oturum açma komut dosyası olarak kullanmayın.

NUM LOCK tuşunun duruma her kullanıcı için farklı olabilir. Varsayılan olarak, NUM LOCK kapalıdır.


Bu makalede, Microsoft Windows Komut Dosyası Sistemi kullanılır. Windows XP, Microsoft Windows Komut Dosyası Sistemi sürüm 5.6'yı içerir. Microsoft, komut dosyasının düzgün çalıştığından emin olmak için Windows Komut Dosyası Sistemi'nin en son sürümünü karşıdan yüklemenizi önerir. Windows komut dosyaları hakkında en son bilgileri aşağıdaki Microsoft Web sitesinde bulabilirsiniz:

Komut Dosyasını Yapılandırma

NUM LOCK durumunu değiştiren bir komut dosyası yapılandırmak için, aşağıdaki adımları kullanın:

 1. Not Defteri'ni başlatın.
 2. Aşağıdaki kodu kopyalayın ve metin dosyasına yapıştırın:
  set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}"
 3. Dosyayı "numlock.vbs" olarak kaydedin (tırnak işaretleri dahil). Bu, dosyayı .vbs uzantısıyla oluşturur. Dosya simgesi Not Defteri simgesinden bir komut dosyası simgesine dönüştürülür.

Komut Dosyasını Başlangıç Klasöründen Çalıştırma

Komut dosyasını yerel olarak çalışacak biçimde yapılandırmak için, Numlock.vbs dosyasını genelde kullanıcının profil yolunda bulunan Başlangıç klasörüne kopyalayın.

Komut dosyasını tüm kullanıcılar için çalıştırılacak biçimde yapılandırmak için, Numlock.vbs dosyasını Tüm Kullanıcılar profilindeki Başlangıç klasörüne kopyalayın. Bu klasörün varsayılan yolu Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup dizinidir.

Komut Dosyasını Grup İlkesi Aracılığıyla Çalıştırma

Komut dosyasını Grup İlkesi aracılığıyla çalıştırmak için Windows XP Home Edition değil, Windows XP Professional çalıştırıyor olmanız gerektiğini unutmayın.

Yeni oluşturulan komut dosyasını Grup İlkesi kullanılarak çalıştırılacak biçimde yapılandırmak için, ilk olarak Numlock.vbs komut dosyasını Grup İlkesi oturum açma komut dosyası klasörüne kopyalayın.

Yerel oturum açma komut dosyasının varsayılan yolu %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\Kullanıcı Bilgisayar\Scripts\Logon dizinidir.

Etki alanı oturum açma komut dosyasının yolu %SysVolFolder%\Sysvol\Sysvol\EtkiAlanıAdı\Scripts dizinidir.

Komut dosyasını uygun konuma kopyaladıktan sonra, aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, mmc yazın ve Tamam'ı tıklatarak Microsoft Yönetim Konsolu'nu (MMC) başlatın.
 2. Konsol menüsünde, Ek Bileşen Ekle/Kaldır'ı tıklatın.
 3. Sırasıyla Ekle'yi, Grup İlkesi'ni ve sonra da Ekle'yi tıklatın.
 4. Uygun Grup İlkesi Nesnesi'ni tıklatın. Varsayılan seçim yerel bilgisayardır, ancak Gözat'ı tıklatarak farklı bir Grup İlkesi Nesnesi seçebilirsiniz.
 5. Son'u tıklatın, Kapat'ı tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. Grup İlkesi Yönetim Konsolu ek bileşeninde, Kullanıcı Yapılandırması\Windows Ayarları\Komut Dosyaları (Oturum Açma/Kapatma) klasörünü bulun. (Kullanıcı Yapılandırması klasörü yerine Bilgisayar Yapılandırması klasörünü kullanabilirsiniz.)
 7. Oturum açma komut dosyası nesnesini çift tıklatın, Ekle'yi tıklatın, Gözat'ı tıklatın ve ardından Numlock.vbs komut dosyasını tıklatın.
 8. 'ı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 9. Tamam'ı tıklatın ve Grup İlkesi Yönetim Konsolu'nu kapatın.
Kullanıcı oturum açmak için CTRL+ALT+DEL tuşlarına basmadan önce NUM LOCK tuşunun açık olmasını etkinleştirmek isterseniz, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanarak varsayılan davranışı değiştirin. Bunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makaleye başvurun:
154529 NUM LOCK Tuşu Oturum Açma Ekranı için Nasıl Etkinleştirilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 314879 - Son İnceleme: 8 Ağu 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim