Windows XP'deki gelen bağlantı sayısı sınırı


Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz:
122920 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir).

Belirtiler

Windows XP veya Windows 2000 çalıştıran bir bilgisayarda, başka bir Windows XP bilgisayarına bağlanmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Bu uzaktaki bilgisayarın kabul edebileceği sayıda bağlantı kurulmuş olduğundan, şu anda daha fazla bağlantı yapılamaz.

Neden

Bu davranış, bilgisayar barındırabileceği en fazla gelen bağlantı sayısına ulaşmışsa ortaya çıkar.

Bu durumda, Windows 2000 istemcisi boş bir oturum bağlantısı oluşturduğunda, Windows XP tabanlı sunucu bu bağlantıyı bir oturum olarak sayar. Bu nedenle, bilgisayarın bağlantı sayısı oturum sayısı sınırından az olsa bile, bilgisayar "Belirtiler" bölümünde anlatılan hata iletisini döndürür.

Not Windows XP Professional için, ağ üzerinden aynı anda bağlanmasına izin verilen en fazla bilgisayar sayısı ondur. Bu sınır tüm aktarımların ve kaynak paylaşımı protokollerinin birleşimini içerir. Windows XP Home Edition için, ağ üzerinden aynı anda bağlanmasına izin verilen en fazla bilgisayar sayısı ondur. Bu sınır, sistemin barındırmasına izin verilen eş zamanlı oturum (diğer bilgisayarlardan açılan oturumlar) sayısıdır. Bu sınır uzak bir bilgisayardan eklenen yönetimsel araçların kullanımı için geçerli değildir.

Daha fazla bilgi

Etkin olmayan tüm dosya, yazdırma, adlandırılmış kanal veya posta kanalı oturumlarının bağlantıları Otomatik Bağlantı Kesme süresi dolduktan sonra otomatik olarak kesilir; varsayılan Otomatik Bağlantı Kesme süresi 15 dakikadır. Oturumun bağlantısı kesildiğinde, on bağlantıdan biri kullanılabilir duruma gelir ve böylece başka bir kullanıcı Windows XP sistemine bağlanabilir. Bu nedenle, Otomatik Bağlantı Kesme süresinin kısaltılması, sunucu olarak yoğun şekilde kullanılmayan bir sistemde kullanıcıların karşılaştıkları on bağlantı sınırı veya beş bağlantı sınırıyla ilgili sorunların bir kısmının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Otomatik Bağlantı Kesme süresini, komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırarak yapılandırabilirsiniz:
net config server /autodisconnect:otomatik_bağlantı_kesmeden_önceki_süre
Süreyi dakika cinsinden belirtin.

Not Windows Sunucu hizmeti kendi kendini ayarlar. Tipik olarak, sunucu yapılandırma parametreleri Windows XP'yi her başlatışınızda otomatik olarak yapılandırılır (hesaplanır ve ayarlanır). Net config server komutunu /autodisconnect, /servcomment veya /hidden seçenekleriyle birlikte kullanırsanız, otomatik olarak ayarlanan parametrelerinin o anki değerleri görüntülenir ve kayıt defterine yazılır. Bu parametreler kayıt defterine yazıldıktan sonra, Sunucu hizmetini Denetim Masası'ndaki Ağlar aracını kullanarak yapılandıramazsınız. Sunucu hizmetinin herhangi bir ayarını değiştirirseniz, Windows XP yeni yapılandırmanız için artık Sunucu hizmetini otomatik olarak ayarlayamaz. Sunucu hizmetinin kendi kendini otomatik ayarlama becerisini kaybetmemek için, değişikliği komut satırından veya Denetim Masası'ndan yapmak yerine Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanarak yapın.
Tek bir bilgisayardan oluşturulan tüm mantıksal sürücü, mantıksal yazıcı ve aktarım düzeyi bağlantılarının birleşimi bir oturum kabul edilir; bu nedenle, bu bağlantılar on bağlantılık sınırda tek bir bağlantı sayılır. Örneğin, bir kullanıcı bir Windows XP sistemine iki mantıksal sürücü bağlantısı, iki Windows yuvası bağlantısı ve bir mantıksal yazıcı bağlantısı kurarsa, tek bir oturum oluşturulur. Sonuç olarak, üç mantıksal bağlantı kurulmuş olmasına karşın Windows XP sitemine kurulabilecek bağlantı sayısı bir azalmıştır.

A sisteminin başka bir sistem olan Z sisteminde birden fazla oturumu olmasının tek yolu, A sisteminin Z sistemine mantıksal bağlantılar kuran hizmetler çalıştırmasıdır. Örneğin, bir kullanıcı A sisteminde konuk olarak oturum açmışsa ve A sisteminde kullanıcı1 hesabı altında bir hizmet çalışıyorsa ve hem kullanıcı hem de hizmet (kullanıcı1 olarak) Z sistemine bağlantı kurarsa, iki oturum oluşturulur. Sunucu hizmetini kullanan tüm oturum açmalar bağlantı sayısı sınırından düşülür.

Geliştirme için: Bağlantı sayısı sınırı yeniden yönlendirici tabanlı bağlantı sayısını kastetmektedir ve tüm dosta, yazıcı, adlandırılmış kanal ve posta kanalı oturumu için uygulanır. TCP bağlantı sayısı sınırı uygulanmaz ancak yasal sözleşme kapsamında 10 istemciden fazlasına izin vermemesi gerekebilir.

Windows 2000'deki Gelen bağlantı sayısı sınırı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

122920 Windows'daki gelen bağlantı sayısı sınırı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 314882 - Son İnceleme: 20 Mar 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim