Windows'da belirli bir sunucu yönetim aracını yüklemek için Adminpak.msi kullanma

™zet

Bu makalede, aşağıdaki Yönetim paketlerinde bulunan sunucu yönetim araçlarının ayrı olarak nasıl yüklenecekleri açıklanmaktadır:
 • Windows 2000 tabanlı bilgisayarlarda Microsoft Windows 2000 Yönetim Paketi (Adminpak.msi)
 • Microsoft Windows XP ve Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarlarda Microsoft Windows Server 2003 Yönetimsel Araçlar Paketi (Adminpak.msi)

  Not Windows Server 2003 Yönetimsel Araçlar Paketi'ni yalnızca Windows XP ve Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarlara yükleyebilirsiniz.
Windows 2000 Adminpak.msi dosyası Windows 2000 Professional CD-ROM'unda bulunmamaktadır. Ancak bu dosyayı aşağıdaki ürünlerle birlikte gelen CD-ROM'dan yükleyebilirsiniz:
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 Advanced Server
 • Windows 2000 Datacenter

Bu makalede, bu CD-ROM'a kısaca Windows 2000 CD-ROM denilmektedir.

Windows 2000 ve Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarları uzaktan yönetmek için, yönetimsel araçları aşağıdaki bilgisayarlardaki Windows 2000 Adminpak.msi dosyasından yükleyip çalıştırabilirsiniz:
 • Windows 2000 Professional tabanlı bilgisayarlar
 • Windows 2000 Server tabanlı üye bilgisayarlar
 • Windows 2000 tabanlı etki alanı denetleyicileri
Windows Server 2003 Adminpak.msi dosyası Windows XP Professional CD-ROM'unda bulunmamaktadır. Ancak bu dosyayı aşağıdaki ürünlerle birlikte gelen CD-ROM'dan yükleyebilirsiniz:
 • Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition
Bu makalede, bu CD-ROM'a kısaca Windows Server 2003 CD-ROM denilmektedir.

Windows 2000 ve Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarları uzaktan yönetmek için, yönetimsel araçları aşağıdaki bilgisayarlardaki Windows Server 2003 Adminpak.msi dosyasından yükleyip çalıştırabilirsiniz:
 • Windows XP Professional tabanlı üye bilgisayarlar
 • Windows Server 2003 tabanlı üye bilgisayarlar
 • Windows Server 2003 tabanlı etki alanı denetleyicileri
Nadiren de olsa, Windows 2000 yönetimsel araçları, Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarları uzaktan yönetmek için kullanıldıklarında bazı kısıtlamalara sahiptir. Nadiren de olsa, Windows Server 2003 yönetimsel araçları, Windows 2000 tabanlı bilgisayarları uzaktan yönetmek için kullanıldıklarında bazı kısıtlamalara sahiptir. Bu kısıtlamalar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

304718 Windows Server 2003, Windows XP veya Windows 2000 çalışan bilgisayarları uzaktan yönetmek amacıyla Yönetimsel Araçlar Paketi nasıl kullanılır

Başa dön

Adminpak.msi dosyasının içerdiği belirli bir sunucu yönetim aracını yüklemek üzere MSIEXEC kullanma

Varsayılan olarak, Yönetim Paketi ile birlikte Yönetim Paketi'nin içerdiği tüm araçlar da yüklenir. Ancak Windows Installer komut satırı anahtarlarını kullanarak belirli sunucu yönetim araçlarını yükleyebilirsiniz.


Örneğin, komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:
msiexec /i adminpak.msi ADDLOCAL=YönetimselAraçKısaltması /qb
Not YönetimselAraçKısaltması, Windows 2000 Adminpak.msi veya Windows Server 2003 Adminpak.msi dosyasında bulunan ve yüklemek istediğiniz sunucu yönetim aracının kısaltılmış adıdır.

Not Adminpak.msi dosyasını sabit diskte Windows yolunda bulunan bir konuma kopyalamanız veya Adminpak.msi dosyasının yolunu komut satırına eklemeniz gerekir.

Örneğin, WINS ek bileşenini kullanarak belirli bir sunucu yönetim aracını yüklemek için şu adımları izleyin:

 1. Windows 2000 Server veya Windows 2000 Advanced Server CD'sini sürücüye yerleştirin.
 2. Windows Gezgini'nde, Windows 2000 Server CD'sindeki veya Windows 2000 Advanced Server CD'sindeki I386 klasörünü açın.
 3. Adminpak.msi dosyasını sabit diskte %SystemRoot%\System32 klasörüne kopyalayın.
 4. Komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  msiexec /i adminpak.msi ADDLOCAL=FeWINSConsole /qb
  WINS ek bileşenini bulmak için, Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin ve Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın.
Başa dön

Windows 2000 yönetimsel araçlarının kısaltmaları

Bu makalede açıklanan yöntemi kullanarak, Windows 2000 tabanlı bilgisayarlarda, yüklemek istediğiniz sunucu yönetim aracının ilgili kısaltmasını kullanarak Windows 2000 yönetimsel araçlarını Windows 2000 Adminpak.msi dosyasından yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki liste, sunucu yönetim araçlarının kısaltmaları hakkında daha fazla bilgi içermektedir.

Not Bu makalede açıklanan yöntemde sunucu yönetim araçlarının kısaltmalarını kullandığınızda, kısaltma adları büyük/küçük harfe duyarlıdır. Windows Installer komut satırı anahtarlarını kullanırken kısaltma adını tam olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yazmalısınız.
KısaltmaSunucu yönetim aracı
FeCERTConsoleSertifika Yetkilisi
FeClusterConsoleKüme Yöneticisi
FeCMAKConsoleBağlantı Yöneticisi Yönetim Paketi
FeDHCPConsoleDHCP
FeDFSConsoleDağıtılmış Dosya Sistemi
FeDNSConsoleDNS
FeIASConsoleInternet Kimlik Doğrulama Hizmeti
FeIISConsoleInternet Hizmetleri Yöneticisi
FeACSConsoleQoS Erişim Denetimi
FeRSConsoleUzaktaki Depolama Birimi
FeRRASConsoleYönlendirme ve Uzaktan Erişim
FeTAPIConsoleTelefon
FeTSClientConsoleTerminal Hizmetleri İstemcisi
FeTSMgrConsoleTerminal Hizmetleri Araçları
FeWINSConsoleWINS
FeADToolsActive Directory Araçları
Not Active Directory Araçları aşağıdaki üç ek bileşeni içerir:

 • Active Directory Etki Alanları ve Güven İlişkileri
 • Active Directory Siteleri ve Hizmetleri
 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları

Terminal Hizmetleri Araçları aşağıdaki iki ek bileşeni içerir:
 • Terminal Hizmetleri Lisansı
 • Terminal Hizmetleri Yöneticisi


Terminal Hizmetleri ek bileşenini bağımsız olarak yükleyemezsiniz.

Başa dön

Windows Server 2003 yönetimsel araçlarının kısaltmaları

Windows XP Professional veya Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarlarda Windows Server 2003 yönetimsel araçlarını Windows Server 2003 Adminpak.msi dosyasından yüklemek için, bu makalede açıklanan yöntemi kullanın. Komut satırında, yüklemek istediğiniz sunucu yönetim aracı için uygun kısaltmayı kullanın. Aşağıdaki liste, sunucu yönetim araçlarının kısaltmaları hakkında daha fazla bilgi içermektedir.

Not Bu makalede açıklanan yöntemde sunucu yönetim araçlarının kısaltmalarını kullandığınızda, kısaltma adları büyük/küçük harfe duyarlıdır. Windows Installer komut satırı anahtarlarını kullanırken kısaltma adını tam olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yazmalısınız.KısaltmaSunucu yönetim aracı ve açıklaması
FeADMgmtConsole Active Directory Yönetimi: Active Directory'yi yönetir
FeADToolsActive Directory: Dizin hizmetini yönetmek için Active Directory Araçları'nı kullanın.
FeAZRolesAZRoles: Rol tabanlı yönetim ve bilgisayar yapılandırması için Yetkilendirme Yöneticisi'ni kullanın.
FeCERTConsoleSertifika Yetkilisi: Sertifika Yetkilisi hizmetini yönetir. Sertifika Yetkilisi hizmeti, ortak anahtar güvenlik programları için sertifikalar yayımlar.
FeCMAKConsoleBağlantı Yöneticisi Yönetim Paketi: Bağlantı Yöneticisi Hizmet Profilleri'ni oluşturmak için Bağlantı Yöneticisi Yönetim Paketi'ni kullanın.
FeClusterConsoleKüme Yöneticisi: Küme hizmetini yönetir. Küme hizmeti, sunucu uygulamalarının kullanılabilirliğini artırır.
FeDFSConsoleDağıtılmış Dosya Sistemi: Tek bir mantıksal ad boşluğu oluşturmak için var olan dosya paylaşımlarını kullanın.
FeDHCPConsoleDHCP: Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) hizmetini yönetir. DHCP hizmeti, IP adreslerini dinamik olarak ağ bilgisayarlarına atar.
FeDNSConsoleDNS: Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) hizmetini yönetir. DNS hizmeti, DNS bilgisayar adlarını IP adreslerine çevirir.
FeIASConsoleInternet Kimlik Doğrulama Hizmeti: Uzaktan kimlik doğrulamayı gerçekleştirmek için Arayan Kullanıcının Uzaktan Kimliğini Doğrulama Hizmeti (RADIUS) protokolünü kullanır.
FeIISAdminScriptsIIS Yönetim Komut Dosyaları: Internet Information Service (IIS) hizmetini yönetir.
FeIPMgmtConsoleIP Adresi Yönetimi: IP adreslerini yönetir
FeNetLoadBalanceAğ Yük Dengeleme Yöneticisi: Ağ Yük Dengeleme hizmetini yönetir.
FePKMgmtConsoleOrtak Anahtar Yönetimi: Ortak Anahtar Yönetimi
FeRISAdminUzaktan Yükleme Hizmetleri: RIS sunucusundan bir istemci bilgisayara ağ üzerinden istek üzerine, resim tabanlı işletim sistemi yüklemelerini desteklemek için Uzaktan Yükleme Hizmetleri'ni kullanın.
FeRSConsoleUzaktaki Depolama Birimi: Uzaktaki Depolama Birimi'ni yönetir. Uzaktaki Depolama Birimi, sık erişilmeyen dosyalardan verileri manyetik teybe ya da manyeto optik disklere otomatik olarak yükseltir.
FeTAPIConsoleTelefon: Telefon hizmetini yapılandırır ve yönetir.
FeTSMgrConsoleTerminal Hizmetleri Yöneticisi: Güvenilen etki alanlarındaki terminal sunucuları hakkında terminal sunucularındaki tüm oturumlar, kullanıcılar, ve işlemler gibi bilgileri görüntülemek için Terminal Hizmetleri Yöneticisi'ni kullanın. Ayrıca, bu aracı sunucuyu yönetmek üzere çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için de kullanabilirsiniz.
FeUDDIUDDI : Kuruluş geliştiricilerinin Web Hizmetleri'ni doğrudan geliştirme araçlarından ve iş uygulamalarından etkin bir biçimde yayımlamalarına, bulmalarına, paylaşmalarına ve yeniden kullanmalarına olanak tanımak için UDDI Hizmetleri'ni kullanın.
FeWINSConsoleWINS: Windows Internet Ad Hizmeti'ni (WINS) yönetir. WINS, NetBIOS bilgisayar adlarını IP adreslerine çevirir.

Windows 2000 Adminpak.msi dosyasında görünen ama Windows Server 2003 Adminpak.msi dosyasında görünmeyen araçlar

KısaltmaSunucu yönetim aracı
FeIISConsoleInternet Hizmetleri Yöneticisi
FeACSConsoleQoS Erişim Denetimi
FeRRASConsoleYönlendirme ve Uzaktan Erişim
FeTSClientConsoleTerminal Hizmetleri İstemcisi
Başa dön

Sorun giderme

Windows Installer komut satırı anahtarlarını kullanarak bir sunucu yönetim aracını yüklemeye çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

İç Hata 2711
Bu sorun, komut satırını yanlış yazarsanız oluşabilir. Bu makalede açıklanan yöntemi kullanırken, sunucu yönetim araçlarının kısaltma adlarını tam olarak bu makalede daha önce yer alan tablolarda göründükleri gibi yazdığınızdan emin olun.


Başa dön

Referanslar

Windows 2000'de Yönetimsel Araçlar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

216999 Windows 2000'de uzak sunucu yönetimsel araçlarını yükleme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
269483 Windows 2000 Yönetimsel Araçlar Paketi (Adminpak.msi) güncelleştirmeleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Başa dön
Özellikler

Makale No: 314978 - Son İnceleme: 21 Şub 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim