Windows XP Hizmet Kalitesi (QoS) geliştirmeleri ve davranışı

™zet

Ağ İletişimi Hizmet Kalitesi (QoS), yalnızca "üstün çaba" bağlanabilirliğini kullanmak yerine bir ağ bağlantısı üzerinden çalışan bir trafik veya program türüne öncelik veren çeşitli tekniklere karşılık gelir. QoS mekanizmaları, Microsoft Windows 2000 ve Windows XP'de yerleşik olarak bulunur. Bu makalede Windows XP'de kullanılabilen QoS geliştirmeleri anlatılmaktadır. Bu makalede, ilk kez Windows 2000'de sunulan QoS özelliklerine yapılan başvurular da anlatılmaktadır.

Internet Bağlantı Paylaşımı için QoS

Bir ağ başka bir ağa çevirmeli hat gibi yavaş bir bağlantı üzerinden bağlı olduğunda, yavaş bağlantıdan geçen trafikteki mevcut gecikmeyi artıracak bir durum söz konusu olabilir. Bu gecikme, iletişimdeki uç istasyonların sahip olduğu bilgiyle yavaş bağlantı arasındaki hız uyuşmazlığı nedeniyle ortaya çıkar. Yavaş bağlantı, ağ yolunda tıkanıklık oluşmasına neden olur. Bu, TCP'yi kullandığınızda yalnızca bağlantı yönelimli iletişim için geçerlidir.

Alıcı istemci saniyede 100 megabayt Ethernet ağı gibi nispeten hızlı bir ağ üzerinden, Internet Bağlantı Paylaşımı hizmetine sahip Windows XP çalıştıran bir bilgisayarda çalışıyorsa ve bu alıcının iletişim kurduğu sunucu hızlı bir ağ üzerinde uzaktan erişim arkasındaysa, uyuşmazlık ortaya çıkar. Bu senaryoda alıcının alma penceresi, alıcının bağlı olduğu bağlantının hızına dayanan büyük bir değere ayarlanır. Gönderen önce düşük oranlarda gönderir, ancak paketler kaybolmazsa, gönderen bir süre sonra neredeyse tam bir pencere boyutunda paket gönderir.

Bu senaryo, aynı ağdan geçen diğer TCP bağlantılarının performansını etkileyebilir. Paketler potansiyel olarak büyük bir sırada durur ve yavaş ağ üzerinden iletilmeyi bekler. Paket kaybı olursa, veriler yeniden iletilmek zorunda kalır ve bu da bağlantıyı tıkar.

Bu sorunun çözümü, ağın kenarında Internet Bağlantı Paylaşımı'nı çalıştıran bilgisayarın alma penceresini otomatik olarak yavaş bağlantıya uygun olan daha küçük bir boyuta ayarlamaktır. Bu ayar, alıcının belirtimini geçersiz kılar. Pencere boyutu, alıcı yavaş bağlantıya doğrudan bağlıymış gibi ayarlandığından bu ayar, trafiği olumsuz etkilemez. Internet Bağlantı Paylaşımı bilgisayarında çalıştırılan QoS Paket Zamanlayıcısı bileşeni bu pencere ayarını yapar.

Modemler ve uzaktan erişim için QoS

Ocak 2002 itibariyle, birçok insan hala saniyede 56 kilobit hızdaki bağlantılar gibi yavaş bağlantılarla Internet'e bağlanıyor. Bağlantı hızındaki kısıtlamalarla bile, birçok insan ağa erişimi olan birkaç programı aynı anda çalıştırır. Örneğin, kullanıcılar aynı anda karşıdan yükleme yapar, e-posta gönderir, sohbet eder ve hatta ses veya video akışı yürütür. Bu programların çoğu aktarım için TCP'yi temel protokol olarak kullanır ve her program kendi bağlantısını veya bağlantılarını kullanır.

Bağlantıyı kullanacak ilk program, bağlantı kararlı bir duruma ulaşıncaya kadar özel kullanıma sahip olur. Kararlı bir durumda, aktarılan veriler için tam bir TCP penceresi oluşur. Bir sonraki program veri aktarımına başladığında programın kullandığı bağlantı, aktarılabilen onaylanmamış veri miktarını kısıtlayan yavaş başlatma algoritmasına maruz kalır. Zaten kurulmuş olan program tarafından iletilen veri miktarı nedeniyle, ikinci programın kararlı bir duruma ulaşması daha çok zaman alır ve benzer boyuttaki veriler için aktarım çok daha yavaş olur.

İşletim sistemi yavaş bir bağlantı kullandığında Windows XP, Deficit Round Robin (DRR) eşitlik düzenini uygular. Bu düzen Windows 2000'de mevcuttu. Varsayılan olarak, Windows XP'de yavaş bir bağlantı algılandığında düzen etkinleştirilir. Bu düzen, birkaç veri akışı ayırır ve bu akışlara yeni uygulama veri akışları atar. Bu akışlara otomatik olarak dairesel denetim şekli uygulanır. Bu yapılandırma, ağ iletişimleri için daha hızlı yanıt verme becerisi ve daha iyi performans sağlar, el ile yapılandırma gerektirmez.

Windows XP çalıştıran uç bilgisayarlardaki QoS'in kullanımı hakkında açıklama

Windows 2000'de olduğu gibi, Windows XP'de de programlar QoS API'leri yoluyla QoS'ten yararlanabilir. Bir program özellikle bant genişliği önceliği istemedikçe ağ bant genişliğinin yüzde yüzü, tüm programlar tarafından paylaşılabilir. İstekte bulunan program veri göndermedikçe bu "ayrılmış" bant genişliği diğer programlar için de kullanılabilir durumdadır. Varsayılan olarak, programlar bir uç bilgisayar üzerinde bulunan her arabirimdeki temel bağlantı hızının yüzde 20'sinin bant genişliği toplamı kadar bant genişliği ayırır. Bant genişliğini ayıran program bu bant genişliğini kullanmak için yeterli veri göndermiyorsa, ayrılmış bant genişliğinin kullanılmayan bölümü aynı ana bilgisayar üzerindeki diğer veri akışları için kullanılabilir durumdadır.

QoS Paket Zamanlayıcısı hakkında daha fazla bilgi için Windows XP Yardımı'na bakın. Windows 2000 teknik kitaplığında Windows 2000 QoS hakkında ek bilgi bulunmaktadır.

Windows XP QoS desteği hakkında yapılan bazı yanlış iddiaların düzeltilmesi

Yayımlanan çeşitli teknik makalelerde ve haber grubu kayıtlarında Windows XP'nin QoS için her zaman mevcut bant genişliğinin yüzde 20'sini ayırdığına dair iddialar vardı. Bu iddialar yanlıştır. "Windows XP çalıştıran uç bilgisayarlardaki QoS hakkında açıklama" bölümündeki bilgiler Windows XP sistemlerinin davranışını doğru biçimde açıklamaktadır.
Özellikler

Makale No: 316666 - Son İnceleme: 8 Mar 2006 - Düzeltme: 1

Geri bildirim