NASIL YAPILIR: SQL Server'ın ASP.NET Oturum Durumunu Saklamasını Yapılandırma

™zet

Adımlar halinde düzenlenmiş olan bu makalede, Microsoft SQL Server'ın ASP.NET SQL Server modunda oturum durumu yönetimi için nasıl yapılandırılacağı anlatılır.

Gereksinimler

Aşağıdaki listede, gereksinim duyacağınız donanım, yazılım, ağ altyapısı ve hizmet paketleri önerilmektedir:
 • Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server veya Microsoft Windows XP
 • Microsoft .NET Framework
 • Microsoft Internet Information Services (IIS)
 • Microsoft SQL Server

SQL Server'ı ASP.NET SQL Server Oturum Durumu İçin Yapılandırma

Aşağıdaki adımlarda, InstallSqlState.sql ve UninstallSqlState.sql komut dosyası dosyaları çalıştırılarak SQL Server modunda oturum durum yönetiminin nasıl yapılandırılacağı anlatılır.
 1. SQL Query Analyzer'da, File (Dosya) menüsünden Open'ı (Aç) tıklatın.
 2. Open Query File (Sorgu Dosyası Aç) iletişim kutusunda, InstallSqlState.sql komut dosyasına gidin ve Open'ı (Aç) tıklatın. Varsayılan olarak, InstallSqlState.sql dosyası aşağıdaki klasörlerden birinde bulunur:
  sistem sürücüsü\WINNT\Microsoft.NET\Framework\sürüm\

  sistem sürücüsü\Windows\Microsoft.NET\Framework\sürüm\
 3. InstallSqlState.sql dosyası SQL Query Analyzer'da açıldıktan sonra, Query (Sorgu) menüsünde Execute'u (Yürüt) tıklatıp komut dosyasını çalıştırın.
 4. UninstallSqlState.sql komut dosyasını çalıştırıp SQL Server modunda oturum durum yönetimi yapılandırmasını kaldırmadan önce, w3svc işlemini durdurmalısınız. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Windows Başlat menüsünde, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatıp bir komut istemi açın.
  2. Komut istemine net stop w3svc yazın. w3svc işleminin durdurulduğu bildirilir.
 5. SQL Query Analyzer'da, File (Dosya) menüsünden Open'ı (Aç) tıklatın.
 6. Open Query File (Sorgu Dosyası Aç) iletişim kutusunda, UninstallSqlState.sql komut dosyasına gidin ve Open'ı (Aç) tıklatın. Varsayılan olarak, UninstallSqlState.sql dosyası aşağıdaki klasörlerden birinde bulunur:
  sistem sürücüsü\WINNT\Microsoft.NET\Framework\sürüm\

  sistem sürücüsü\Windows\Microsoft.NET\Framework\sürüm\
 7. UninstallSqlState.sql dosyası SQL Query Analyzer'da açıldıktan sonra, Query (Sorgu) menüsünde Execute'u (Yürüt) tıklatıp komut dosyasını çalıştırın.
 8. SQL Server modunda oturum durum yönetimi yapılandırmasını kaldırdıktan sonra, w3svc hizmetini yeniden başlatmalısınız. w3svc işlemini yeniden başlatmak için, komut istemine net start w3svc yazın.

Uygulamanızın Web.config Dosyasını Değiştirme

ASP.NET SQL Server modunda oturum durumu yönetimi kullanmak için, uygulamanızın Web.config dosyasının <sessionState> öğesini aşağıdaki gibi değiştirmelisiniz:
 1. Oturum durumunun SQL Server'da saklandığını göstermek için, <sessionState> öğesinin mode özniteliğini SQLServer olarak ayarlayın.
 2. SQL Server'ın bağlantı dizesini belirtmek için, sqlConnectionString özniteliğini ayarlayın. Örneğin:
  sqlConnectionString="data source=MySQLServer;user id=<kullanıcıadı>;password=<güçlüparola>"

  Not <Kullanıcıadı> adlı kullanıcının veritabanında bu işlemi gerçekleştirmek için uygun izinleri olmalıdır.

  Değiştirilmiş <sessionState> öğesi aşağıdaki gibi görünmelidir:
  <sessionState 
  mode="SQLServer"
  sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;user id=<kullanıcıadı>;password=<güçlüparola>"
  cookieless="false"
  timeout="20"
  />
  Not<sessionState> öğesini ve ilişkili öznitelik değerlerini belirtirken büyük ve küçük harfli öğeleri doğru kullandığınızdan emin olun. Bu kod büyük/küçük harf duyarlıdır.

Sorun Giderme

 • UninstallSqlState.sql komut dosyasını çalıştırmadan önce w3svc işlemini durdurmazsanız, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
  Cannot drop the database 'ASPState' because it is currently in use ('ASPState' veritabanı kullanılmakta olduğu için bırakılamıyor)
 • İlgili oturumlar zaman aşımına uğradıktan sonra ASPStateTempSessions tablosundaki girdiler kaldırılmazsa, SQL Server aracısının çalıştığından emin olun. Bu işlevi, SQL Server'daki işler aracılığıyla zamanlanan saklanan yordamlar üzerinden kullanabilirsiniz. SQL Server aracısı bu işleri yönetir.
 • Varsayılan InstallSqlState.sql ve UninstallSqlState.sql komut dosyalarını kullanarak ASP.NET SQL Server modunda oturum durumu yönetimini yapılandırdığınızda, bu dosyaların varsayılan olarak SQL Server'daki tempdb veritabanına ASPStateTempSessions ve ASPStateTempApplications tablolarını eklediğini unutmayın. Ayrıca, SQL Server'ı yeniden başlatırsanız, ASPStateTempSessions ve ASPStateTempApplications tablolarında saklanan oturum durumu verilerini kaybedersiniz.Sunucuyu yeniden başlattığınızda oturum verilerinin kaybolmaması için alternatif komut dosyaları çalıştırıp sürekli bir SQL Server oturum durumu yönetimi yapılandırma hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  311209 NASIL YAPILIR: ASP.NET'i Sürekli SQL Server Oturum Durumu Yönetimi İçin Yapılandırma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Referanslar

Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
305140 BİLGİ: ASP.NET Yol Haritası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
307598 BİLGİ: ASP.NET ASP.NET Durum Yönetimine Genel Bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
236166 NET STOP ve NET START Komutlarını Kullanarak IIS Hizmetlerini Kayıt Defteri'ni Yeniden Okumaya Zorlama (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
ASP.NET oturum durumu yönetimi hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerine başvurun:
Oturum Durumu
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/87069683(vs.71).aspx

Önemli Nokta: ASP.NET'te Oturum ve Uygulama Nesnelerini Kullanma (bir MSDN Magazine makalesidir)
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/01/11/cutting/default.aspx
Özellikler

Makale No: 317604 - Son İnceleme: 14 Tem 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim