Visual Basic komut dosyasında giden SMTP iletilerine bir vazgeçme belgesi nasıl eklenir

Bu makalenin Microsoft Visual Basic sürümü için bkz: 317327 .

™zet

Bu adım adım makalede, giden SMTP e-posta iletilerine bir vazgeçme belgesi eklemek için bir SMTP aktarım olay havuzunun nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

Olay havuzunu oluşturma

Bir olay havuzu oluşturmak için, aşağıdaki kodu yeni bir dosyaya yapıştırın ve EventSinkScript.vbs olarak kaydedin.
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus)
TextDisclaimer = vbCrLf & "VAZGEÇME:" & vbCrLf & "VBScript dosyasına eklenen Örnek Vazgeçme."
HTMLDisclaimer = "<p></p><p>VAZGEÇME:<br>VBScript dosyasına eklenen Örnek Vazgeçme."

If Msg.HTMLBody <> "" Then
'"</body>" etiketini ara ve bu etiketten önce vazgeçme metnimizi ekle.
pos = InStr(1, Msg.HTMLBody, "</body>", vbTextCompare)
szPartI = Left(Msg.HTMLBody, pos - 1)
szPartII = Right(Msg.HTMLBody, Len(Msg.HTMLBody) - (pos - 1))
Msg.HTMLBody = szPartI + HTMLDisclaimer + szPartII
End If

If Msg.TextBody <> "" Then
Msg.TextBody = Msg.TextBody & vbCrLf & TextDisclaimer & vbCrLf
End If

'İçerik değişikliklerini ADO Akışı nesnesi aktarımına kaydet.
Msg.DataSource.Save ' Değişiklikleri Akış aktarımına kaydet

EventStatus = cdoRunNextSink
End Sub
</SCRIPT>

Olay havuzunu kaydetme

Olay havuzunuzu kaydetmek için, Exchange SDK ile birlikte yüklenen Smtpreg.vbs dosyasını kullanın. Komut isteminde, ...\Exchange SDK\SDK\Support\CDO\Scripts klasörüne gidin ve aşağıdakini yazın (EventSinkScript.vbs yolunun doğru olduğundan emin olun):
cscript smtpreg.vbs /add 1 onarrival SMTPScriptingHost CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "mail from=*@etki-alanınız.com"
cscript smtpreg.vbs /setprop 1 onarrival SMTPScriptingHost Havuz KomutDosyasıAdı "C:\EventSinkScript.vbs"
Komut başarılı olursa, komut dosyası tarafından oluşturulan bir başarı iletisi alırsınız.

Bu olayın kaydını kaldırmak için şunu yazın:
cscript smtpreg.vbs /remove 1 OnArrival SMTPScriptingHost
Smtpreg.vbs ile olaylara kaydolmak hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki MSDN Web sitesinde "Managing Event Bindings" (Olay Bağlarını Yönetme) konusuna bakın: Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

324021 Exchange 2000 için "tüm postaları yakalayan" bir posta kutusu havuzu nasıl oluşturulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Olay havuzunu sınama

Havuzunuzu sınamak için, kuruluşunuz dışındaki bir SMTP alıcısına bir e-posta iletisi gönderin. Alıcı, iletinin sonuna vazgeçme belgesi eklenmiş olarak değiştirilmiş bir ileti almalıdır.

Not E-postayı göndermek için Microsoft Outlook gibi bir MAPI istemci kullanırsanız, alıcı değiştirilmiş iletiyi almaz. Bunun nedeni, e-posta SMTP aktarım olayını tetiklediğinde MAPI kullanılarak gönderilen iletilerin SMTP biçiminde olmamasıdır. Bu nedenle, olayın kodu tarafından yapılan değişiklikler kalıcı olmaz.

Referanslar

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

273233 SMTP aktarım olay havuzunda yakalanan MAPI iletilerini değiştiremiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 317680 - Son İnceleme: 25 Kas 2007 - Düzeltme: 1

Geri bildirim