Windows XP'de Ağ Yazıcılarını ve Klasörlerini Otomatik Arama Nasıl Devre Dışı Bırakılır

™zet

Adım adım izlenen yordamlar içeren bu makalede, Microsoft Windows XP'de ağ yazıcılarını ve klasörlerini otomatik arama işlevinin nasıl devre dışı bırakılacağı açıklanmaktadır.

Varsayılan olarak, Windows XP paylaşılan kaynağa bağlanmayı kolaylaştırmak için ağ üzerindeki paylaşılan kaynakları izler. Windows XP'de yeni olan bu özellik, ağdaki bilgisayarların düzenli olarak taranmasıyla gerçekleştirilir. Tarama sırasında, Windows XP, paylaşılan yazıcı olarak yeni çevrimiçi olan bir yazıcı veya paylaşıma henüz açılmış bir klasör gibi yeni paylaşılan her kaynağı belirler.

Windows XP yeni paylaşılan bir kaynak bulduğunda, bu kaynak için Ağ Bağlantılarım'a bir simge ekler ve yeni kaynak bir yazıcıysa, Yazıcılar ve Fakslar klasörüne de bir simge eklenir. Ağ üzerindeki kullanılabilir ortak kaynakları her an bilmeniz için bu kullanışlı bir yoldur ve Windows XP bilgisayarınızın iş yüküne büyük bir ek yük getirmez.

Ancak, ağ kaynaklarının otomatik taranmasından elde olunan bilgileri kullanamıyorsanız, bu yeni özelliğin görünürde sağladığı avantaj arzu edilmeyebilir.

Bazı kullanıcıların günlük işlerinde sınırlı bir kapsam vardır. Genellikle, kendi iş tanımlarıyla ilişkili belgeleri tutan dosya sunucuları üzerindeki belge klasörleri olan, yalnızca bir veya iki paylaşılan klasöre erişme gereği duyarlar. Veya, muhasebe bölümünde çalıştıkları için, basılı faturaları içeren şirket yazıcısı gibi yalnızca belirli bir yazıcıya gerek duyarlar. Paylaşılan kaynakların bazılarına erişmek için yeterli izinleri olmayabilir. Bu gibi durumlarda, yeni yazıcıların ve yeni ortak klasörlerin bulunması önemli veya gerekli değildir.

Bazı kullanıcılar Windows XP'yi taşınabilir bir bilgisayarda çalıştırır ve bilgisayar saatlerinin çoğunu ağ dışında geçirir. Veya taşınabilir bilgisayarlarını birden çok ve farklı ağlara (şirket merkezindeki veya şubedeki ağlar) bağlar. Bu görevi uygularken Windows XP'ye her yerdeki tüm kaynakları kullandırmak işi yavaşlatabilir. Ağ Bağlantılarım'da her zaman kullanılamayan bir simgeyi görmek kafa karıştırıcı olabilir.

Ağ Yazıcıları ve Klasörlerini Otomatik Aramayı Devre Dışı Bırakma

Ağ yazıcı ve klasörlerinin otomatik olarak aranmasını devre dışı bırakmak için:

  1. Klasör Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı tıklatın, Görünüm ve Temalar'ı tıklatın ve Klasör Seçenekleri'ni tıklatın.
  2. Görünüm sekmesini tıklatın.
  3. Gelişmiş Ayarlar listesinde, Ağ Klasörlerini ve Yazıcıları Otomatik Olarak Ara onay kutusunu tıklatarak temizleyin.
  4. Tamam'ı tıklatın.
Not Ağınızda paylaşılan kaynağı olan 32'den çok bilgisayar algılandığında, bir etki alanına katıldıysanız, çevirmeli bağlantı veya Sanal Özel Ağ bağlantısı kullanıyorsanız veya bir yönetici Grup İlkesi'ni kullanarak bu işlevi devre dışı bıraktıysa, bu işlev kullanılamaz ve devre dışıdır.

Özellikler

Makale No: 320138 - Son İnceleme: 16 Haz 2005 - Düzeltme: 1

Geri bildirim